Cenník softvérových licencií iKelp Jedáleň a služieb

Školy majú zľavu 30% z bežných cien licencií!

Názov produktu alebo služby Cena bez DPH Cena s DPH
iKelp Jedáleň
Cena pre školy***

199,00 €
139,30 € (zľava 30%)

238,80 €
167,16 € (zľava 30%)

*Ročná údržba
Cena pre školy***

58,333 €
40,833 € (zľava 30%)

70,00 €
49,00 € (zľava 30%)

**Licencia pre ďalšiu agendu
Cena pre školy***

58,333 €
40,833 € (zľava 30%)

70,00 €
49,00 € (zľava 30%)

* Ročná údržba sa platí raz ročne. Zahŕňa v sebe HotLine (tel., email), technickú podporu a nárok na aktualizácie aplikácie iKelp Jedáleň. Uvedená cena ročnej údržby je platná len ak sa nevyužíva elektronický stravovací systém (tzv. čipový systém).
** Oprávňuje užívateľa viesť ďalšiu nezávislú agendu v programe. Z licencie na ďalšiu agendu sa platí 20% ročná údržba ak nie je uvedené inak. Uvedená cena ročnej údržby je platná len ak sa nevyužíva elektronický stravovací systém (tzv. čipový systém).
*** Zľava platí pre školské stravovacie zariadenia pre MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ, bližšie podmienky tu.

Cenník platný od 1.1.2016.

Cenník ostatných tovarov a služieb

Názov tovaru alebo služby Cena bez DPH Cena s DPH
Cestovné (1km)

0,40 €

0,48 €

Konzultácie / Školenie cez vzdialenú správu (1h)

30,00 €

36,00 €

Konzultácie / Školenie osobnou návštevou (1h)

40,00 €

48,00 €

Online videokurz
Cena pre školy***

49,00 €
0 € (v cene licencie)
58,80€
0 € (v cene licencie)
GoPay VISA, MasterCard