Hromadná úhrada - iKelp Jedáleň
Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s ich použitím. Viac informácií OK
Jedáleň
 

Hromadná úhrada

Pod pojmom hromadná úhrada budeme uvažovať uhradenie viacerých pohladávok naraz. To znamená, že ak máte napríklad zoznam úhrad stravy od stravníkov ale ešte nemáte tieto úhrady zaevidované v aplikácii môžete to urobiť hromadne iba podľa variabilného čísla úhrady a uhradenej sumy. Hromadné úhrady môžete vytvoriť v okne Hromadná úhrada. To zobrazíte kliknutím na Jedáleň v hlavnom menu aplikácie a následne kliknutím na Úhrady. Tu kliknite pravým tlačidlom do zoznamu úhrad a následne kliknite ľavým tlačidlom na možnosť Nová úhrada a hneď kliknite na Hromadná úhrada. Alebo zobrazte okno Stravníci a tu kliknutím pravým tlačidlom do zoznamu stravníkov zobrazíte možnosti kde následne kliknite ľavým tlačidlom na možnosť Hromadná úhrada.

V hornej časti okna nastavte aký typ úhrad idete evidovať. Taktiež môžete vyplniť Číslo výpisu zoznamu úhrad. Do okienka Celkom môžete zadať celkovú kontrolnú sumu úhrad. V ľavej spodnej časti môžete porovnávať celkovú sumu úhrad s kontrolnou sumou. Kliknite na tlačidlo Pridať a tým sa pridá nová prázdna úhrada. Tlačidlom Odobrať môžete odobrať aktuálne označenú úhradu. Ak do okienka Var. symbol novovytvorenej úhrady zadáte variabilný symbol, ktorý existuje v aplikácii, či už ho má stravník, alebo príjemka, po dopísaní tohto variabilného symbolu sa automaticky doplnia ostatné stĺpce podľa údajov tohto variabilného symbolu okrem stĺpca Suma. Do tohto okienka zadajte sumu, ktorú máte evidovanú v zozname úhrad.

To znamená, že ak ma stravník prihlásenú stravu a tým vygenerovaný podklad pre úhradu s nejakým variabilným symbolom, po zaplatení tejto stravy sa nám dostane do ruky výpis z banky, kde je zapísaný tento variabilný symbol a zaplatená suma. Po zadaní tohto variabilného symbolu z tohto výpisu sa automaticky vyhľadá tento symbol v aplikácii a doplnia sa údaje o stravníkovi. Následne po zadaní sumy z výpisu k danému variabilnému symbolu môžete v stĺpci Rozdiel vidieť rozdiel zaplatenej sumy voči požadovanej.

V prípade, že stravník má priradeného súrodenca a majú nastavené spoločné úhrady, aplikácia sa opýta či chcete pridať aj novú úhradu tohto súrodenca a predvyplní jeho variabilný symbol, meno a ostatné údaje. Sumu z výpisu musíte rozdeliť medzi týchto súrodencov.

Hromadna_uhrada

Môže nastať situácia, že zadaný variabilný patrí dvom úhradám (stravníkovi a príjemke, ktorá má rovnaké dodávateľské číslo). V takomto prípade je vidieť v zelenom stĺpci S. zapísaný počet úhrad 2. Automaticky sa predvyplní jedna z týchto úhrad, ale samozrejme si môžete vybrať, ktorú z týchto úhrad chcete zaevidovať. Tento výber môžete uskutočniť dvojklikom do okienka Doklad / Stravník, alebo kliknutím pravým tlačidlom na danú úhradu a následne kliknutím ľavým tlačidlom na možnosť Vybrať väzbu. Zobrazí sa okno Výber, kde môžete dvojklikom zvoliť položku, ktorú chcete uhradiť.

Hromadna_uhrada_vyber_vazby

Využitie hromadnej úhrady pri platení za zamestnancov

V prípade, že sa vo vašom stravovacom zariadení stravujú aj zamestnanci, za ktorých jednorázovo platí zamestnávateľ a máte problém s určovaním, ktorí zamestnanci patria do danej firmy, prípadne je týchto zamestnancov veľa a vždy musíte každému z týchto zamestnancov zaevidovať uhradenú stravu. Tento problém sa dá vyriešiť tak, že všetkých zamestnancov z tejto firmy nastavíte ako súrodencov a pri hromadnej úhrade, stačí uviesť variabilný symbol aspoň jedného z nich a aplikácia sama doplní všetkých ostatných zamestnancov. Potom už iba stačí každému zadať zaplatenú sumu.

Viac o súrodencoch sa dozviete v návode Stravníci.