Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia - POS On-line cez súbory

Použite prednostne TCP/IP komunikáciu. Cez súbory je komunikácia výrazne pomalšia a jej podpora končí 12/2013. Cez súbori nemusí byť podporovaná úplná funkcionalita aplikácie podľa správania v návodoch.

Predaj cez súbory sa používa len zriedka a odporúča sa používať klasickú sieťovú TCP/IP komunikáciu. Ak však potrebujete komunikovať cez súbory (najčastejšie je to potrebné pre riešenie cez cloud), Typ nastavte na typ zariadenia iKelp POS Manažér (cez súbory).

Väčšina nastavení sú rovnaké ako v nastaveniach pre iKelp POS Manažér Server (Nastavenia - POS on-line predaj). Opíšeme si len tie nastavenia, ktoré sú iné.

  • Cesta  - pracovný adresár. 
    • POZOR: Je veľmi dôležité, aby bol tento pracovný adresár nastavený na rovnaký priečinok, kam je nastavený pracovný adresár v aplikácii POS Manažér Server. Viacej o nastavení pracovného adresára v aplikácií iKelp POS Manažér Server sa dozviete v návode POS Manažér Server - konfiguračné dáta.
  • Automatické ovládanie programu pre On-line– V prípade on-line predaja pomocou aplikácie POS Manažér Server je nutné, aby bola aplikácia spustená. Ak je toto nastavenie zaškrtnuté, aplikácia iKelp Predajca kontroluje v spustených procesoch operačného systému, či je aplikácia POS Manažér Server spustená. Ak sa zistí, že aplikácia spustená nie je, iKelp Predajca ju sám spustí. Preto musí byť správne nastavená cesta k aplikácii POS Manažér Server (nastavenie cesty k POSManager.EXE).
    • Pozor: Nastavenie má zmysel len pre iKelp Predajca, ktorý je spúšťaný na rovnakom počítači, na ktorom je spúšťaná aplikácia POS Manažér Server. Nemá zmysel povoliť toto nastavenie v prípade, keď je potrebné kontrolovať spustenie aplikácie POS Manažér Server na inom počítači. V prípade, že práve toto potrebujete, stačí spustiť kontrolu pripravenosti. Predajca síce nebude môcť POS Manažér spustiť, no aspoň zistí, že je vypnutý.

Upozornenie: Keď všetko nastavíte, nezabudnite stlačiť tlačidlo Uložiť.

Nastavenia ak ide o komunikáciu cez súbory

Nastavenia ak ide o komunikáciu cez súbory

Write by Author / Vytvorené by