Nastavenia - POS Predaj - iKelp
Softvér
 

Nastavenia - POS Predaj

Pri zmene akýchkoľvek nastavení je potrebné aplikáciu vypnúť a zapnúť, aby sa korektne aplikovali.

Nastavenie POS Predaja má vplyv na všetkých klientov (predajné miesta), ktoré pracujú v POS režime na dotykovom zariadení ako iKelp POS Pokladňa alebo ako modul POS Predaj. 

 • Režim predaja - určuje hlavné zameranie predajného miesta na:
  • Reštauračný - grafické znázornenie miestností a v nich stoly so špecializáciou na úkony v reštauračných prevádzkach. Ovládanie je zamerané na postupné účtovanie položiek na jednotlivé stoly a miesta (osoby) a účtovanie cez rýchly výber kariet.
  • Obchodný - vhodný pre prevádzky s priamym predajom tovaru pri pulte. Odporúčané je použitie snímača čiarových kódov a pri predaji výrobkov využívať čiarový kód.
 • Kumulovať zhodné položky - pri účtovaní zhodnej položky s položkou už naúčtovanou sa pridá účtované množstvo k existujúcej položke v doklade. Takýmto spôsobom sa minimalizuje veľkosť účtenky.
 • Kategória predaj - Od vybranej kategórie sa užívateľovi ponúkajú tovary v časti rýchleho účtovania kariet (rýchle PLU). Nastavenie nie je potrebné meniť pre prevádzky, ktoré nie su kombinovanými a nepotrebujeme oddeliť ponúkaný tovar cez aplikáciu a POS predaj. Ak nie je nenastavené, ponúkajú sa všetky kategórie.
 • Rýchly výber kariet - vykreslenie jednotlivých kariet horizontálne, prípadne vertikálne.
  • Zobrazenie kategórií v rámci výberu kariet - Či sú jednotlivé kategórie samostatne oddelené od položie, alebo sú vykreslované v rámci tovarovej časti. Pozor nie je podporované na niektorých rozlíšenia v dôsledku nedostatku priestoru na ploche
 • Zoznam položiek:
  • Skrátený je vhodný pre reštauračný režim, pretože vzniká viac priestoru pre rýchly výber kariet
  • Normal - viac priestoru je vyhradené na zoznam položiek účtovaného dokladu. Je vhodný pre obchodné zameranie predaja.
 • Obrázok na pozadí - možnosť určiť zobrazenia obrázka na pozadí. To je vhodné vypnúť pri klientoch s nízkym grafickým výkonom. Následne je možné určiť farbu pozadia, ktorú odporúčame voliť bledších odtieňov, čo predpokladá zvyšok užívateľského rozhrania.
 • Tlač súhrnu odložených dokladov - či budú pri výstupoch informatívneho súhrnu tlačené aj informácie o aktuálne odložených dokaldoch. Odporúčame toto nastavenie ponechať vypnuté, keďže aj tak sú odložené dokaldy len dočasnými a v rámci dňa aj vyúčtované.
 • Čítať automaticky stav el. žurnálu - či pri kontrole zariadenia sa číta stav zaplnenia el.žurnálu zo zariadenia pre informovanosť užívateľa. Pri odhlásenom stave je následne po X sekundách tento stav opätovne čítaný pre aktualizáciu týchto údajov. Odporúča sa nemeniť.
 • Zobrazenie - pôsob zobrazenia, pri automatickom výbere sa určí najvyžšie možné vzhľadom na rozlíšenie monitora. Inak je možné určiť nastavením.
 • Klávesové skratky - tiež pomocou F1 (vypnutie opätovným stlačením), sa na jednotlivých prvkoch (tlačidlách, navigačných prvkoch) zobrazia písomne ich prístup. Vhodné zapnúť ak užívateľ ovláda aplikáciu cez klávesnicu.

Nastavenia POS Predaj