Adresár - vytvorenie skupiny a kontaktu - iKelp
Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s ich použitím. Viac informácií OK
Softvér
 

Adresár - vytvorenie skupiny a kontaktu

Adresár (alebo Kontaktné adresy) zobrazíte kliknutím na Kontakty v hlavnom menu aplikácie alebo kliknutím na tlačidlo s písmenom A na nástrojovej lište. Adresár je zároveň predstavený v návode Adresár - predstavenie. Ďalej bude popísaný postup vytvorenia novej skupiny kontaktov a pridelenie nového kontaktu do tejto skupiny.

Vytvorenie novej skupiny kontaktov

  1. Zobrazte si okno Kontaktné adresy a tu kliknite na tlačidlo Skupiny.

   Zobrazia sa možnosti práce so skupinami:

   - Novú - vytvorí sa nová skupina kontaktov.

   - Upraviť - je možné upraviť názov skupiny.

   - Odobrať - odstráni sa aktuálne označená skupina a všetky kontakty z tejto skupiny sa stanú nezaradenými.

Adresar-skupiny

 1. Kliknite na možnosť Novúa zadajte názov novej skupiny. Po jeho zadaní sa Vás aplikácia opýta, či si prajete aby táto skupina bola privátna. To znamená, že bude viditeľná iba pre užívateľa, ktorý túto skupinu vytvoril. Ak chcete aby túto skupinu kontaktov videli všetci užívatelia aplikácie, tak nepotvrďte túto skupinu ako privátnu.

  Následne sa v zozname skupín vytvorí nová skupina so zadaným názvom.

Vytvorenie nového kontaktu

Pri vytváraní kontaktu máte niekoľko možností ako ho prideliť do niektorej skupiny:

  • Vytvorenie kontaktu priamo v konkrétnej skupine a už nebude potreba neskoršieho zaraďovanie tohto kontaktu do skupiny. Takýto kontakt vytvoríte tak, že v zozname skupín kliknete ľavým tlačidlom na tú skupinu, do ktorej chcete aby tento kontakt patril a následne pokračujte postupom uvedeným nižšie.
  • Vytvorenie kontaktu pod skupinou Všetky alebo * Bez skupiny a jeho následné priradenie do niektorej zo skupín.

Kontakt môžete kedykoľvek v priebehu používania aplikácie presunúť z jednej skupiny do druhej, prípadne môže patriť do viacerých skupín súčasne.

  1. V okne Kontaktné adresy kliknite ľavým tlačidlom na úkon Nový.

   Zobrazí sa okno Kontakt, v ktorom môžete vyplniť všetky informácie o kontakte.

Kontakt-udaje

  1. V hornej časti okna sa môžete prepínať na ďalšie záložky. V záložke Skupinymôžete kliknutím do označovacieho štvorčeka vedľa skupiny kontaktov zaradiť tento kontakt do niektorej zo skupín. Kontakt môže byť zaradený vo viacerých skupinách.

   Odznačením niektorej skupiny nebude tento kontakt do tejto skupiny zaradený.

Kontakt-skupiny

Postup vytvorenia skupiny a kontaktu popisuje aj nasledovné video.

Kliknutím pravým tlačidlom na úkon Nový sa vytvorí nový kontakt, ktorý bude mať predvyplnené údaje aktuálne označeného kontaktu. Táto funkcia sa využíva najmä pri vytváraní pobočiek jednej firmy. Stačí iba zmeniť niektoré údaje a máte vytvorený nový kontakt.

V záložke Rozšírenia môžete nastavovať rozšírené vlastnosti jednotlivých kontaktov. Tieto rozšírené vlastnosti môžete meniť aj hromadne. Pre viacej informácií odporúčame preštudovať návod Adresár - hromadná úprava rozšírených vlastností.

Hromadné priradenie a vyradenie zo skupiny

Kontakty je možné priradiť do skupiny aj hromadne. To znamená, že označíte niekoľko kontaktov a následne ich všetky priradíte do niektorej skupiny kontaktov. Takisto je možné označené kontakty zo skupiny odobrať.

  1. Označte kontakty, ktoré chcete priradiť do (prípadne vyradiť zo) skupiny a kliknite pravým tlačidlom na niektorý z označených kontaktov.

   Označovanie kontaktov vykonáte kliknutím ľavým tlačidlom do tretieho stĺpčeka v riadku daného kontaktu v zozname kontaktov. V hornej časti tohto stĺpca môžete vidieť počet označených kontaktov.

   Tip: Kliknutím pravým tlačidlom do označovacieho stĺpčeka neoznačenej položky označíte všetky kontakty, ktoré sa práve nachádzajú v zozname kontaktov. Taktiež kliknutím pravým tlačidlom do označovacieho stĺpčeka označenej položky sa odznačia všetky označené položky (aj tie, ktoré práve nie sú viditeľné v zozname kontaktov).

Hromadne_priradenie_skupiny

 1. Zo zobrazených možností kliknite na možnosť Skupiny - Pridať a následne môžete vybrať zo zoznamu skupinu, do ktorej chcete tieto kontakty priradiť a kliknite na tlačidlo Pridať.

  Podobným spôsobom je možné kontakty hromadne zo skupiny vyradiť.

  Hromadne_priradenie_skupiny

  Tým sa označené kontakty pridajú do tejto skupiny a pri týchto kontaktoch je možné v okne Info vidieť, do ktorých skupín je zaradený.

Postup hromadného priradenia a vyradenia do/zo skupiny popisuje aj nasledovné video.