Doklady - filtre - iKelp
Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s ich použitím. Viac informácií OK
Softvér
 

Doklady - filtre

V okne Doklady je možné zobrazovať všetky doklady vytvorené v aplikácii. Pre lepšiu orientáciu a prácu s týmto oknom je vhodné používať filtre. Tento nástroj nájdete v hornej časti tohto okna. Tu je možnosť zapnúť filter na:

  • dátum - zobrazene doklady musia mať dátum vystavenia spadajúci do tohto rozsahu, pričom je možné zadať rôzne časové obdobia.
  • -- Druhy -- na druh dokladu - je možné zobraziť iba doklady jedného typu.
  • O. - iba označené položky.
  • Akt. - doklady vytvorené v aktuálnom roku.
  • doklady vytvorené iba v konkrétnom sklade.
  • doklady vytvorené iba konkrétnym užívateľom.
  • rôznorodé požiadavky - viac o tomto filtri sa dozviete nižšie v tomto návode.
  • -- Kategórie -- na kategórie dokladov.
  • Roz. - rozšírený filter umožňuje bližšie špecifikovať a kombinovať požiadavky filtra. Viac o tomto filtri sa dozviete nižšie v tomto návode.

Všetky filtre je možné kombinovať a tým zúžiť vyhľadávané doklady.

doklady-filter

Jednoduchý popis filtrov poskytuje aj nasledovné video.

Rôznorodý filter

Rôznorodý filter umožňuje zobrazovať doklady podľa špecifických podmienok. V tomto filtri je možné taktiež zapnúť iné zoradenie dokladov. Viac o tomto filtri popisuje nasledovné video.

Rozšírený filter

doklady-filter-rozsireny

Po kliknutí na tlačidlo Roz. sa zobrazí okno Filter, kde je možné presnejšie definovať filter.

V hornej časti tohto okna môžete definovať presné dátumy, a v ktorom dátume dokladu sa má vybraný rozsah vyhľadávať (dátum vystavenia, dátum zdaniteľného plnenia alebo dátum splatnosti).

Nižšie je možné zaškrtávaním zapínať a vypínať vyhľadávanie podľa druhov dokladov, užívateľov, ktorý doklady vytvorili a podľa adresy odberateľov. Kliknutím na niektorú z týchto volieb môžete bližšie definovať podrobné údaje. Napríklad kliknutím na Druhy sa zobrazia dve tabuľky. V ľavej časti sú zobrazené druhy dokladov, ktoré sa pri filtrovaní nepoužijú. Označením niektorého druhu a kliknutím na tlačidlo Položku v časti presunu do pravej strany sa tento druh presunie do pravej tabuľky. Následne pri použití tohto filtra sa budú vyhľadávať doklady iba typu v pravej tabuľke.

Takýmto spôsobom je možné pravú tabuľku naplniť viacerými druhmi. Ak chcete niektorý druh z filtra odobrať, kliknite naňho v pravej tabuľke a kliknite na tlačidlo Položku v časti presunu doľava.

Pre presun všetkých položiek z jednej strany na druhu použite tlačidlo Všetky v príslušnej časti presunu, v závislosti od žiadaného smeru presunu.

V časti Užívatelia je možné takýmto istým spôsobom definovať filtrovaných užívateľov.

V časti Adresy je možné pridávať z adresára kontakty, na ktoré boli vytvorené doklady.

Pri nastavení filtra kliknite na tlačidlo Zatvoriť čím sa aplikuje filter. Popis tlačidla Roz. v okne Doklady v časti Filter sa zobrazí červenou farbou, čo značí že je použitý niektorý z jeho filtrov. Tento filter je možné vypnúť opätovným otvorením toho filtra a vypnutím všetkých požiadaviek. Alebo je možné tento filter jednoducho vypnúť kliknutím pravým tlačidlom na tlačidlo rozšíreného filtra Roz. Tým zmizne červené sfarbenie popisu tohto tlačidla a filter sa vypne.

Rozšírený filter podrobne popisuje aj nasledovné video.