POS Manažér - FT4000 - iKelp
Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s ich použitím. Viac informácií OK
Softvér
 

POS Manažér - FT4000

V tomto návode sa dozviete ako nastaviť fiskálny modul FT4000 od spoločnosti Varos v aplikácií iKelp POS Manažér.

Fiskálny modul FT4000 vyrába združenie Varos (www.varos.sk). Zariadenie môže byť do počítača pripojené cez sériový port alebo cez USB. Podrobnejší popis k zariadeniu FT4000 nájdete v manuály pre toto zariadenie.

Zariadenie FT4000

Fiskálny modul FT4000

Upozornenie: FT4000 sa pripája do počítača cez USB prevodník a v zariadení je inštalovaný klasický USB/Serial prevodník čip. Nechová sa to teda ako USB zariadenie, čo znamená, že keď vypnete FT4000, tak virtuálny sériový COM port v počítači stále zostane (neodíde), pretože USB/Serial prevodník v zariadení je napájaný z počítača a teda počítač nikdy nezistí, že sa zariadenie vypne. Z uvedeného vyplýva, že ak vidíte COM port v počítači, neznamená to, že zariadenie je zapnuté. Rovnako aj automatická kontrola portov integrovaná v POS Manažérovi nie je pre toto zariadenie účinná.

Nastavenie pomocou ft4000sk.exe

K zariadeniu je na stránke www.varos.sk možné stiahnuť servisný softvér a manuál k servisnému softvéru. Dôležité nastavenia, ktoré musia byť rovnaké aj pre aplikáciu POS Manažér si teraz popíšeme:

 • Nastavenia Test mod ON/OFFRozšírená sekvencia uzávierokKomunikačná rýchlosť, musia byť pre správnu funkčnosť aplikácie POS Manažér nastavené rovnako.
 • Veľmi dôležité je, aby bolo v aplikácii POS Manažér rovnako nastavené riadenie toku dát (DTR/DSR alebo RTS/CTS) podľa toho, ako je nastavené zariadenie. Z spravidla je zariadenie z výroby nastavené na DTR/DSR a rovnako je po nainštalovaní nastavený aj POS Manažér.
 • V záložke Texty, sú nastavené platidlá (respektíve texty k platidlám, ktoré sa následne vypisujú na dokladoch a uzávierkach), ktoré sú pri predaji skutočne používané. Nie všetky platidlá sú však využité. Používa sa platidlo prvé Hotovosť, druhé Platobná karta a štvrté Šek. Takto je fiskálny modul nastavený z výroby.

Servisný softvér pre FT4000

Varos - servis ft4000.exe

Základné nastavenia

Keď zvolíte v nastaveniach zariadenie Varos – FT4000, nastavenia vyzerajú ako na obrázku nižšie. V čiernom ráme sú ukázané možnosti nastavenia Módy predaja.

 • Port – číslo komunikačného portu, na ktorý je zariadenie pripojené
 • Rýchlosť – komunikačná rýchlosť zariadenia
 • Riadenie toku dát – musí byť nastavené rovnako, ako je nastavený. Fiskálne moduly FT4000 sú z výroby spravidla nastavená na DTR/DSR a rovnako je po nainštalovaní nastavená aj aplikácia.
 • Test – test spojenia so zariadením. POZOR: ak je test spojenia úspešný, nie je možné s určitosťou povedať, že aj predaj bude prebiehať v poriadku. Odporúča sa po nastavení fiskálneho modulu, uviesť fiskálny modul aj aplikáciu do testovacieho režimu a skúsiť v testovacom režime predať účtenku s minimálne troma položkami. Následne na účtenke skontrolujte všetky údaje od hlavičky až po pätu dokladu. Zamerajte sa na správne vyplnenú hlavičku, zobrazenie diakritiky v položkách, na správne zaokrúhlenie.
 • Identifikačné čislo – je sériové čislo fiskálnej pamäte zapísané hexadecimálne. Môžete ho z fiskálnej tlačiarne vyčítať stlačením tlačidla Čítaj nast. Ak to spravíte, pri teste komunikácie iKelp POS Manažér môže overiť či zariadenie, s ktorým sa komunikuje, je skutočne zariadenie, ktoré má byť na daný počítač pripojené. Ak by mal niekto na prevádzke dve fiskálne tlačiarne, nestane sa, aby ich zamenil. 
 • Mód predaja  – definuje spôsob, akým sú tlačené účtenky na fiskálny modul
  • Fiskálny mód (normálny predaj) – je bežný predaj, počas ktorého sa účtenky zaznamenávajú do fiskálnej pamäte, menia sa grandtotály, počítadlá a všetky kumulatívne hodnoty.
  • Nefiskálny mód (textový mód) – na zariadení sa žiadne skutočné účtenky netlačia, neovplyvňujú sa žiadne počítadlá. Tento mód je určený na zaškolenie obsluhy (avšak pozor, nie je v ňom možné vykonať dennú uzávierku). Rozdiel oproti tréningovému režimu je hlavne v tom, že takto vytlačené testovacie účtenky nie je potrebné uchovávať po dobu stanovenú zákonom (rok od konca roka, v ktorom bola účtenka vytlačená).
  • Tréningový režim – je klasický tréningový režim zariadenia. Nemenia sa grandtotály ani žiadne počítadlá a kumulatívne hodnoty. Účtenky spravené v tomto režime sú neplatné avšak je ich potrebné uchovávať rok od konca , v ktorom boli vytvorené. iKelp POS Manažér si sám prepne fiskálnu tlačiareň do tréningového režimu (alebo späť do normálneho, ak ho vypínate) a nemusíte nastavovať servisný režim v servisnom programe.
   • Upozornenie: Ak je zapnutý tréningový režim, zariadenie je do tréningového režimu prepnuté pred začiatkom tlače účtenky a po vytlačení účtenky je opäť prepnuté do pôvodného fiskálneho režimu.
 • Otváranie pokladničnej zásuvky pred predajom – zaškrtnutím tohto nastavenia sa pred predajom otvorí pokladničná zásuvka. 
 • Testovací mód – Ak je zariadenie FT4000 nastavené v testovacom móde, musí byť aj aplikácia nastavená v testovacom móde. POZOR: Ak zariadenie FT4000 nie je v testovacom móde a aplikácia je nastavená v testovacom móde, aplikácia nezhodu tohto nastavenia nedokáže rozoznať! Takto nablokované účtenky sú teda platným účtovným dokladom a počítajú sa do obratu!
 • Rozšírený mód uzávierok – musí byť nastavené rovnako, ako je nastavené na FT4000.
 • Kontrolovať zaplnené miesto žurnálu s toleranciou – po každej priebežnej dennej uzávierke a po ostrej dennej uzávierke sa skontroluje, či zostávajúci počet dokladov neklesol pod nastavenú toleranciu. Ak klesne, upozorní na to obsluhu balónovou správou (a to aj v prípade, že sú balónové správy v nastaveniach vypnuté). Po nainštalovaní je táto hranica 5000 dokladov. Pre FT4000 sa uvádza celková pamäť na 50000 dokladov, takže je to 10% z tohto počtu.

Základné nastavenie FT4000

POS Manažér - nastavenia Varos

Zaokrúhľovanie a zobrazenie

 • Zaokrúhľovanie – Na obrázku je vyznačené, ako majú byť nastavené zaokrúhľovanie. V pravo je do obrázku vložené zaokrúhľovanie on-line predaja a zaokrúhľovanie dokladov v aplikácii iKelp Predajca. Rovnako sfarbené hodnoty sa musia rovnať.
 • Zobrazenie – počet desatinných miest pre zobrazenie je z pravidla rovné alebo väčšie, ako počet desatinných miest pre zaokrúhlenie. Nesmie byť menší, pretože v takom prípade by na účtenke boli hodnoty orezané a výsledná hodnota by nemusela sedieť.

Nastavenie zaokrúhlenia a zobrazenia

POS Manažér - Varos - zaokrúhľovanie

Účtenka

 • Počet desatinných miest – označuje počty desatinných miest zvlášť pre zaokrúhlenie a zvlášť pre zobrazenie cien a množstiev. Tieto nastavenia musia byť nastavené rovnako, ako v aplikácii iKelp Predajca.
 • Na účtenke tlačiť za množstvo mernú jednotku tovaru – na účtenke sa bude tlačiť merná jednotka (napríklad ks, kg, cm, m).
 • Mód tlače účteniek – môže byť jednoriadkový (pre úsporu) alebo dvojriadkový. Pre jednoriadkový mód je možné nastaviť Základný počet číslic ceny pre jeden riadok tlače, kde je prednastavené číslo šesť, čo znamená , že ceny budú vycentrované na 999999.99 EUR. Ak samozrejme bude cena tovaru väčšia, bude vytlačená. Toto nastavenie je čisto pre kozmetickú úpravu, aby účtenka nebola „strapatá“.
 • Maximálny počet znakov v riadku – toto nastavenie sa neodporúča meniť. Je to maximálny počet znakov v riadku a väčšina účtenkových tlačiarní tento počet znakov podporuje. Ak prídete do kontaktu s účtenkovou tlačiarňou, ktorá má menej znakov, pravdepodobne sa na nej bude dať viac znakov nastaviť a mali by ste to najprv skúsiť.
 • Orezávať názov / kód tovaru, ak presiahne jeden riadok – toto nastavenie sa aplikuje len v dvojriadkovom móde. Ak je toto nastavenie zapnuté, názov alebo kód tovaru sa budú orezávať na maximálnu dĺžku riadku.
 • Na účtenke tlačiť kód tovaru – Za názov tovaru sa bude do zátvoriek tlačiť aj kód tovaru.

Nastavenia účtenky

POS Manažér - Varos - Účtenka

Elektronický žurnál

Elektronický žurnál si zákazník zo zariadenia bude vyčítavať cez program dodávaný výrobcom zariadenia: FM4000SK-Paska.

Servisné funkcie

Záložka servisných funkcií obsahuje:

 • Test komunikácie – pri teste komunikácie sa použijú parametre, ktoré sú aktuálne nastavené na záložke Základné (záložka Základné obsahuje rovnaké tlačidlo Test).
 • Priebežná uz. – vykonanie priebežnej (tzv. X – ovej) uzávierky.
 • Nastaviť čas – nastaví na fiskálnom module dátum a čas. Ak sa dátum a čas nastavia správne, fiskálny modul ich vypíše na účtenkovej tlačiarni.
 • Denná uzávierka – vykonanie ostrej dennej uzávierky.
 • Intervalová uzávierka – vykonanie uzávierky zadaného časového intervalu.
 • Tlač kópie staršieho dokladu – môžete navoliť aký starší doklad chcete vytlačiť, a ak taký doklad existuje, FT4000 ho vytlačí.

Formulár nastavenia pre FM4000 - záložka Servis

POS Manažér - Varos FM4000 servisné funkcie

Otváranie pokladničnej zásuvky

Aby aplikácia vedela správne pracovať aj s pokladničnou zásuvkou, je potrebné nadefinovať priamo cez servisnú aplikáciu presný typ použitej tlačiarne so správnou sekvenciou na jej otváranie. Následne bude aplikáciu zásuvku otvárať či už pri predaji, prípadne vyvolaním príkazu pomocou klávesovej skratky alebo priamo tlačidlo v dotikovej pokladni.

 • Nastavenie priamo na zariadení je potrebné vykonať pomocou servisnej aplikácie, v záložke Texty -> Konfigurácia.
 • Vyberte z ponuky typ pripojenej tlačiarne, a kliknutím na tlačidlo Pridať sa zobrazia nadefinované príkazy.
 • Zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo Zapíš do FM.

Pozor, dôležité je, aby parameter na otváranie zásuvky (OPEN DRW) bol 0, nie 1! (Napr. ~27~p0~20~~150~; ~27~p~0~~20~~Č; ...) Pokladničná zásuvka je otváraná pomocou sekvencie EPSON 4 - 2. (Sekvenciu na otváranie je možné podľa nastavenia na zariadení FT4000 zmeniť aj v nastaveniach aplikácie iKelp POS Manažér, v konfigurácii daného zariadenia v časti Tlačiareň -> Typ pripojenia.)

 • Spustite nastavenia aplikácie iKelp POS Manažér.
 • V konfigurácii pripojeného zariadenia otvorte v záložke Základné nastavenie zariadenia.
 • Nastavenie Zásuvka prip. na musí byť nastavené Pokl. zás. cez FM.
Nastavenie pripojenia pokladničnej zásuvky
Základná konfigurácia pripojenia pokladničnej zásuvky