Refund dokladu v režime eKasa v iKelp POS Mobile

V tomto článku vám predstavíme postup pre vykonanie Refundu - vrátenia tovaru, inak povedané aj storno bločku v aplikácii iKelp POS Mobile. Refund je v aplikácii možné vykonať dvomi spôsobmi. Je možné refundovať celý doklad, alebo len jednu prípadne len niektoré položky z dokladu, pričom v druhom prípade je potrebné zadať UID/OKP pôvodného dokladu.

Refund dokladu v iKelp POS Mobile

Refund doklad v iKelp POS Mobile

 

Refund  (storno) celého dokladu

 1. Kliknite v menu aplikácie na možnosť História dokladov .
 2. Vypnite filter pre zobrazenie len Odložené pokladničné doklady  a vyhľadajte pôvodný doklad:
  • Podľa čísla, ktoré je uvedené na doklade.
  • Podľa dátumu vyúčtovania dokladu
  • Podľa zákazníka a vyhľadaním jeho dokladov a pod. (Rozšírené možnosti pre filtrovanie dokladov zobrazíte po kliknutí na tlačidlo pre aktiváciu rozšíreného filtra. Vyhľadaním dokladu cez históriu si viete preveriť, či bol tovar skutočne zakúpený na danej prevádzke.) 
 3. Po nájdení dokladu kliknite na možnosť Viac.
 4. Kliknite na možnosť Refund sa zobrazí hlásenie prehliadača o predvyplnení položiek pre refundáciu dokladu. 
 5. Potvrďte refund kliknutím na OK.
 6. Kliknutím na Výdaj s príslušným platidlom vykonáte refund účtenky.
 7. Kliknite na tlačidlo Ukončiť predaj.
 8. Na fiskálnej tlačiarni sa vytlačí potvrdenie o vrátení, a týmto krokom sa automaticky refundovaný tovar pripočíta k skladovým zásobám v aplikácii.
Ak sa robí refund týmto spôsobom, vytvorí sa väzba z pôvodného dokladu a automaticky sa natiahne UID/OKP dokladu a nie je potrebné ho zadávať ručne.

Refund (storno) vybraných položiek dokladu

Ako bolo na začiatku spomenuté, v aplikácii je možné refundovať aj konkrétne položky bez nutnosti refundácie celého dokladu. 
 1. Pridajte v Predaji položky dokladu ktoré sa budú refundovať . (Z pohľadu zachovania štatistík predajov odporúčame vytvoriť doklad na rovnakom stole. Ak však nie je možné zistiť, na ktorom stole bol tovar zákazníkovi účtovaný, vyberte ktorýkoľvek stôl. Ak zákazník má pôvodný doklad, v pravej spodnej časti sa nachádza informácia, na ktorom stole a v ktorej miestnosti bol pôvodný doklad vytvorený.)
 2. V hlavnom menu aplikácie vyberte následne možnosť Refund.
 3. V predaji sa zobrazia pôvodne účtované položky zo záporným množstvom a zápornou cenou.
 4. Zadajte UID/ OKP pôvodného dokladu.
 5.  Kliknutím na Výdaj s príslušným platidlom vykonáte refund tovaru. (Ak sa robí čiastočný refund a nerefunduje sa celá účtenka, odporúčame položky na pôvodný doklad zákazníka poznačiť, ktoré položky boli vrátené.)
 6. Kliknite na tlačidlo Ukončiť predaj.

Pre zachovanie štatistiky odporúčame položky stornovať na stole, kde bol vytvorený pôvodný doklad. (Ak má zákazník doklad, na základe ktorého sa stornujú len niektoré položky, informáciu o tom, na ktorom stole a v ktorej miestnosti doklad vznikol sa dozviete v pravej dolnej časti dokladu.)

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard