Ako vám môžeme pomôcť?

 

Zoradiť podľa:
Počet položiek: 266
V tomto článku vám bližšie predstavíme nastavenia online donáškového systému. Upresníme jednotlivé nastavenia pomocou ktorých viete definovať pravidlá pre čas možnosti vytvorenia online objednávky, výberu platidiel, cien za dopravu a pod. Základné nastavenia je možné definovať v hlavnom Menu aplikácie,... Viac...
V tomto návode nájdete informáciu o tom, ako viete uľahčiť online objednávanie pre zákazníka s rýchlim vyzdvihnutím na prevádzke. Viac...
V tomto článku sa nachádza popis jednotlivých stavov v procese evidencie objednávok Donášky, ako aj možností, ktoré je možné s objednávkou vykonať. Viac...
V tomto návode sa dozviete viac o možnostiach vytvorenia darčekových poukážok v aplikácii. Tieto poukážky si môžu vaši zákazníci nakúpiť a následne ich darovať. Obdarovaný má možnosť si za danú sumu vybrať akýkoľvek tovar a pri uplatnení poukážky je jej hodnota z nákupu odpočítaná. Viac...
V tomto článku sa dozviete bližšie informácie o údajoch zobrazovaných v časti Obraty zákazníkov, ako ja popis jednotlivých možností filtrovania a výberu zákazníkov. Viac...
V tomto návode je popis formulára zoznamu kontaktov. Viac...
Pokročilé nástroje ako zbieranie bodov, automatické sledovanie obratov, individuálne zľavové akcie pre získavanie nových a udržanie si aktuálnych zákazníkov. Viac...
V tomto návode sa nachádza popis zoznamu kariet Kredit ako aj návod na nastavenie pravidiel ich dobíjania a expirácie. Viac...
V tomto návode nájdete postup pre prepojenie aplikácie iKelp POS Mobile s objednávkovým systémom Wolt. Viac...
V tomto článku je popis kreditného systému v aplikácii iKelp POS Mobile, na čo slúži a ako ho v aplikácii využívať. Viac...
V tomto článku je popis tovarovej položky kredit. Možnosti, ktoré je na karte možné vyplniť ako aj odkazy na súvisiace články. Viac...
V tomto návode je popísaný postup čerpania kreditu, a popísané jednotlivé spôsoby ukončenia kreditu. Viac...
V návode sa nachádza popis jednotlivých prvkov formulára v histórii pohybov v kredintých účtoch zákazníkov. Viac...
Návod popisuje ručnú úpravu kreditu v účte zákazníka. Viac...
V tomto návode nájdete informácie o tom, ako v aplikácii nastaviť snímač čiarových kódov pripojený cez sériový port, alebo USB ako aj to, v čom má takto pripojený snímač výhody oproti klávesnicovým zariadeniam. Viac...
V tomto článku nájdete informácie o riešení praktických problémov na prevádzke súvisiacich s nastavovaním viacerých eKasa zariadení, alebo bonovacích tlačiarní. Viac...
V tomto článku je popísané, akým spôsobom je možné v aplikácii zadávať a definovať zľavy. Viac...
V tomto návode sa nachádza postup vytvorenia, alebo doplnenia kariet v aplikácii iKelp POS Mobile pri prepojení s Bistro.sk. Viac...
V tomto návode nájdete postup pre prepojenie aplikácie iKelp POS Mobile s objednávkovým systémom Bistro.sk. Viac...
V tomto návode nájdete postup pre vykonanie čiastkovej - kombinovanej platby v aplikácii iKelp POS Mobile. Viac...
Postup pridania loga a pečiatky na faktúru a dodací list. Viac...
Návod na inštaláciu aplikácie POS Manažér pre účely pripojenia zariadení k službe POS Mobile. Viac...
V tomto článku je popísaný postup, pre ohodnotenie obsluhy zákazníkom. Viac...
Článok popisuje nastavenia, ktoré je potrebné mať aktívne ak sa má využívať možnosť hodnotenia obsluhy na Inteligentnom stole. Viac...
V tomto návode je popis jednotlivých údajov zobrazených pri hodnotení užívateľa na nástenke. Hodnotenia je možné zi zobraziť aj v zozname kontaktov. Viac...
V návode je postup, pre zaevidovanie úhrady faktúry ktorá nebola vystavená v aplikácii iKelp POS Mobile, ale je potrebné zaevidovať úhradu dokladu. Viac...
V tomto návode nájdete informácie o tom, ako postupovať ak ste vystavili zákazníkovi faktúru a tento ju uhrádza v hotovosti. Viac...
V tomto článku je popísaný scenár postupného vytvárania dodacích listov na konkrétne kontakty a následné vyúčtovanie spoločnej zbernej faktúry. Viac...
V tomto článku Vám predstavíme krátke inštruktážne video - postup vytvorenia novej zbernej faktúry z dodacích listov . Nižšie nájdete bližší popis jednotlivých údajov, ktoré je možné pri tvorbe zbernej faktúry vyplniť. Pomocou zbernej faktúry je možné účtovať aj stravu zákazníkov, ktorí sa k vám chodia... Viac...
V tomto článku sa dočítate, ako vytvoriť faktúru v aplikácii iKelp POS Mobile a aké sú jednotlivé možnosti. Viac...
GoPay VISA, MasterCard