Zoradiť podľa:
Počet položiek: 265
V tomto článku je popis kreditného systému v aplikácii iKelp POS Mobile, na čo slúži a ako ho v aplikácii využívať. Viac...
V tomto návode sa nachádza popis zoznamu kariet Kredit ako aj návod na nastavenie pravidiel ich dobíjania a expirácie. Viac...
V tomto článku je popis tovarovej položky kredit. Možnosti, ktoré je na karte možné vyplniť ako aj odkazy na súvisiace články. Viac...
V tomto návode je popísaný postup čerpania kreditu, a popísané jednotlivé spôsoby ukončenia kreditu. Viac...
V návode sa nachádza popis jednotlivých prvkov formulára v histórii pohybov v kredintých účtoch zákazníkov. Viac...
Návod popisuje ručnú úpravu kreditu v účte zákazníka. Viac...
V tomto návode nájdete informácie o tom, ako v aplikácii nastaviť snímač čiarových kódov pripojený cez sériový port, alebo USB ako aj to, v čom má takto pripojený snímač výhody oproti klávesnicovým zariadeniam. Viac...
V tomto článku nájdete informácie o riešení praktických problémov na prevádzke súvisiacich s nastavovaním viacerých eKasa zariadení, alebo bonovacích tlačiarní. Viac...
V tomto článku je popísané, akým spôsobom je možné v aplikácii zadávať a definovať zľavy. Viac...
V tomto návode sa nachádza postup vytvorenia, alebo doplnenia kariet v aplikácii iKelp POS Mobile pri prepojení s Bistro.sk. Viac...
V tomto návode nájdete postup pre prepojenie aplikácie iKelp POS Mobile s objednávkovým systémom Wolt. Viac...
V tomto návode nájdete postup pre prepojenie aplikácie iKelp POS Mobile s objednávkovým systémom Bistro.sk. Viac...
V tomto návode nájdete postup pre vykonanie čiastkovej - kombinovanej platby v aplikácii iKelp POS Mobile. Viac...
Postup pridania loga a pečiatky na faktúru a dodací list. Viac...
Návod na inštaláciu aplikácie POS Manažér pre účely pripojenia zariadení k službe POS Mobile. Viac...
V tomto článku je popísaný postup, pre ohodnotenie obsluhy zákazníkom. Viac...
Článok popisuje nastavenia, ktoré je potrebné mať aktívne ak sa má využívať možnosť hodnotenia obsluhy na Inteligentnom stole. Viac...
V tomto návode je popis jednotlivých údajov zobrazených pri hodnotení užívateľa na nástenke. Hodnotenia je možné zi zobraziť aj v zozname kontaktov. Viac...
V návode je postup, pre zaevidovanie úhrady faktúry ktorá nebola vystavená v aplikácii iKelp POS Mobile, ale je potrebné zaevidovať úhradu dokladu. Viac...
V tomto návode nájdete informácie o tom, ako postupovať ak ste vystavili zákazníkovi faktúru a tento ju uhrádza v hotovosti. Viac...
V tomto článku je popísaný scenár postupného vytvárania dodacích listov na konkrétne kontakty a následné vyúčtovanie spoločnej zbernej faktúry. Viac...
V tomto článku Vám predstavíme krátke inštruktážne video - postup vytvorenia novej zbernej faktúry z dodacích listov . Nižšie nájdete bližší popis jednotlivých údajov, ktoré je možné pri tvorbe zbernej faktúry vyplniť. Pomocou zbernej faktúry je možné účtovať aj stravu zákazníkov, ktorí sa k vám chodia... Viac...
V tomto článku sa dočítate, ako vytvoriť faktúru v aplikácii iKelp POS Mobile a aké sú jednotlivé možnosti. Viac...
Návod popisuje vytvorenie pokladničného dokladu a popis jednotlivých údajov zobrazených pri úprave dokladu. Viac...
V tomto článku sa nachádza popis zoznamu finančných dokladov v iKelp POS Mobile. Viac...
Návod popisuje vytvorenie dodacieho listu a popis jednotlivých údajov ktoré je možné na doklade vyplniť. Viac...
Návod popisuje nastavenia zariadení pracujúcich s iKelp POS Mobile. Viac...
V tomto návode Vám predstavíme popis niekoľkých základných parametrov, ktoré je možné importovať do aplikácie iKelp POS Mobile. Nájdete tu aj tabuľku s obsahom parametrov a ich umiestnením v aplikácii pomocou ktorých je možné importovať jednotlivé hodnoty. Súbor ktorý budeme importovať si vytvoríme v... Viac...
Import položiek obedového menu z Excelu alebo Wordu do aplikácie iKelp POS Mobile pre jednoduchý výber a hľadanie v preddefinovanom zozname. Toto vám výrazne uľahčí prácu pri vytváraní menu na nasledovný týždeň. Viac...
Článok popisu situáciu, ak nie je možné dať zákazníkovi ihneď pokladničný doklad. Vystavíte mu paragón, ktorý je následne do aplikácie zaevidovaný a odoslaný na portál Finančnej správy. Viac...
GoPay VISA, MasterCard