Pokladňa a Sklad
 

Aktualizácia na verziu 1.34.xxx

Tento článok opisuje aktualizáciu staršej verzie aplikácie na verziu 1.34.xxx. Aktualizácia môže byť vykonaná s ktorejkoľvek staršej verzie aplikácie. Kroky, ktoré by ste nemali pri aktualizácii vynechať:

 • Pred aktualizáciou
  • Zákazník môže používať vlastné výstupy. Preverte si ich dostupnosť.
  • Zákazník môže používať rôzne zásuvné moduly (addins, exporty/importy). Uistite sa, že máte tieto addins dostupné aj pre novú verziu.
  • Ak má zákazník on-line predaj . Zaznamenajte si jeho nastavenia v nastaveniach Nastavenia - Externé zariadenia - POS On-line. Konfiguráciu on-line predaja je potrebné nakonfigurovať ručne.
  • Pri väčších databázach môže aktualizácia databázových štruktúr a údajov trvať aj niekoľko minút (cca 5-20min), preto si nezabudnite vyhradiť dostatočný čas pre jej vykonanie. Pri sieťovom riešení je následne potrebné počítať s aktualizáciou aj na jednotlivých počítačoch. Voľte preto na aktualizáciu dostatok časového priestoru.
  • Zmena konfigurácie, ktorá je pri aktualizácii potrebná, zapríčiní potrebu opäť registrovať aplikáciu (zadať kód a protikód). Preto vykonávajte aktualizáciu v čase, keď je dostupné Call Centrum.
 • Aktualizácia
  1. V prvom rade zálohujte databázu.
  2. Ak sa nejedná o sieťové riešenie, databáza je uložená v priečinku C:\iKelp\Predajca\Data. Zvážte presun celého priečinka na iný disk (najlepšie hardvérovo iný disk, ako je operačný systém, alebo aspoň na inú partíciu). Ak takáto možnosť nie je, presuňte dáta do štandardného priečinka programov. Viac sa dočítate v článku Nastavenia - konfiguračné súbory. Vždy pritom musíte mať na zreteli, akým spôsobom bude zákazník robiť zálohovanie. Viac o zálohovaní v článku Nastavenia - zálohovanie.
  3. Aktualizácia databázy vykonávajte na tom PC, kde sú fyzicky umiestnené dáta lokálne (pri sieťovej inštalácii na serveri). Odinštalujte staršiu inštaláciu aplikácie cez Pridať alebo odstrániť programy. Staršie verzie aplikácie sa inštalovali do priečinka C:\iKelp\Predajca\. Nová verzia sa inštaluje do štandardného priečinka programov (C:\Program Files\iKelp\Predajca pri 32bit OS Windows, C:\Program Files (x86)\iKelp\Predajca pri 64bit OS Windows).
  4. Pre túto aktualizáciu vyberte v inštalátore typ inštalácie "Sieťová" aj keď sa jedná o riešenie na jednom počítači. Vyhnete sa tak zbytočnému vytvoreniu novej čistej databázy.
  5. Predchádzajúce verzie aplikácie mali konfiguračný súbor v adresári, kde bola nainštalovaná aplikácia (teda C:\iKelp\Predajca). Nová verzia v rámci štandardu kompatibility OS Windows 7 mení umiestnenie ukladania konfiguračných súborov. Prečítať si o tom môžete v článku Nastavenia - konfiguračné súbory. Presuňte preto konfiguračný súbor kelp.cfg do adresára podľa článku alebo pri prvom spustení nakonfigurujte nový.
   • Pri sieťovej inštalácii sa nachádza súbor kelp.dat na zdielanom disku, inak je na pôvodnom umiestnení.
  6. Umiestnenie nastavenia on-line predaja bolo zmenené (ukladá sa do databázy) a preto je potrebné ich nanovo nastaviť podľa článku Nastavenia - POS on-line predaj.
  7. Pre on-line predaj sa zmenilo niekoľko vecí. Zmenil sa najmä režim fungovania z hľadiska evidencie hotovosti a dennej uzávierky. Odporučte preto zákazníkovi / predavačom prečítať si návod Predaj - pokladňa - vklad, výber, uzávierka, aby neprišlo k nedorozumeniam.
  8. Nová verzia používa pre prihlásenie do systému meno a heslo (staršie verzie mali len heslo). Po  aktualizácii databázy sa do prihlasovacieho mena skopírovala položka "Iniciály" užívateľa (upravené tak, aby bolo všetko malým písmenom). Odporúčame Vám nastaviť všetkým užívateľom prihlasovacie meno (Nastavenia - Úžívatelia).
   • Administrátor by mal mať prihlasovacie meno "admin".

 

Write by Author / Vytvorené by