Pokladňa a Sklad
Predajca
Od verzie: 1.36.000
Do verzie: 1.36.900
Verzie článku
 

Nastavenia - POS Predaj

Pri zmene akýchkoľvek nastavení je potrebné aplikáciu vypnúť a zapnúť, aby sa korektne aplikovali.

Nastavenie POS Predaja má vplyv na všetkých klientov (predajné miesta), ktoré pracujú v POS režime na dotykovom zariadení ako iKelp POS Pokladňa alebo ako modul POS Predaj. 

 • Režim predaja - určuje hlavné zameranie predajného miesta na:
  • Reštauračný - grafické znázornenie miestností a v nich stoly so špecializáciou na úkony v reštauračných prevádzkach. Ovládanie je zamerané na postupné účtovanie položiek na jednotlivé stoly a miesta (osoby) a účtovanie cez rýchly výber kariet.
  • Obchodný - vhodný pre prevádzky s priamym predajom tovaru pri pulte. Odporúčané je použitie snímača čiarových kódov a pri predaji výrobkov využívať čiarový kód.
 • Kumulovať zhodné položky - pri účtovaní zhodnej položky s položkou už naúčtovanou sa pridá účtované množstvo k existujúcej položke v doklade. Takýmto spôsobom sa minimalizuje veľkosť účtenky.
 • Kategória predaj - Od vybranej kategórie sa užívateľovi ponúkajú tovary v časti rýchleho účtovania kariet (rýchle PLU). Nastavenie nie je potrebné meniť pre prevádzky, ktoré nie su kombinovanými a nepotrebujeme oddeliť ponúkaný tovar cez aplikáciu a POS predaj. Ak nie je nenastavené, ponúkajú sa všetky kategórie.
 • Rýchly výber kariet - vykreslenie jednotlivých kariet horizontálne, prípadne vertikálne.
  • Zobrazenie kategórií v rámci výberu kariet - Či sú jednotlivé kategórie samostatne oddelené od položie, alebo sú vykreslované v rámci tovarovej časti. Pozor nie je podporované na niektorých rozlíšenia v dôsledku nedostatku priestoru na ploche
 • Zoznam položiek:
  • Skrátený je vhodný pre reštauračný režim, pretože vzniká viac priestoru pre rýchly výber kariet
  • Normal - viac priestoru je vyhradené na zoznam položiek účtovaného dokladu. Je vhodný pre obchodné zameranie predaja.
 • Obrázok na pozadí - možnosť určiť zobrazenia obrázka na pozadí. To je vhodné vypnúť pri klientoch s nízkym grafickým výkonom. Následne je možné určiť farbu pozadia, ktorú odporúčame voliť bledších odtieňov, čo predpokladá zvyšok užívateľského rozhrania.
 • Tlač súhrnu odložených dokladov - či budú pri výstupoch informatívneho súhrnu tlačené aj informácie o aktuálne odložených dokaldoch. Odporúčame toto nastavenie ponechať vypnuté, keďže aj tak sú odložené dokaldy len dočasnými a v rámci dňa aj vyúčtované.
 • Čítať automaticky stav el. žurnálu - či pri kontrole zariadenia sa číta stav zaplnenia el.žurnálu zo zariadenia pre informovanosť užívateľa. Pri odhlásenom stave je následne po X sekundách tento stav opätovne čítaný pre aktualizáciu týchto údajov. Odporúča sa nemeniť.
 • Zobrazenie - pôsob zobrazenia, pri automatickom výbere sa určí najvyžšie možné vzhľadom na rozlíšenie monitora. Inak je možné určiť nastavením.
 • Klávesové skratky - tiež pomocou F1 (vypnutie opätovným stlačením), sa na jednotlivých prvkoch (tlačidlách, navigačných prvkoch) zobrazia písomne ich prístup. Vhodné zapnúť ak užívateľ ovláda aplikáciu cez klávesnicu.

Nastavenia POS Predaj

Write by Author / Vytvorené by