Pokladňa a Sklad
 

Nastavenie variantných kariet v iKelp POS Mobile zo skladom iKelp Predajca

V tomto článku Vám predstavíme, aké nastavenia je potrebné vykonať v aplikácii aby bol možný predaj pomocou variánt aj toto, ako takýto predaj realizovať. Tento scenár je možné použiť v prípade scenára predaja cez POS Pokladňu (je potrebná príslušná licencia pre evidenciu užívateľských vlastností) ale POS Mobile zo skladom.  

Popis situácie

Predaj pomocou variánt Vám predstavíme na príklade predaja kávy. Vytvoríme jednotlivé skladové karty. V nastaveniach aplikácie vytvoríme užívateľskú vlastnosť "Príchuť" (užívateľských vlastností môže byť nadefinovaných viacero) a na danej vlastnosti nadefinujeme, že je variantná. (Variantný tovar má zvyčajne rovnakú cenu, nie je to však podmienkou a je vzájomne zamenitelný. Napr. pre Cappy džús môže byť variantou príchuť ríbezla, hruška, jahoda... .)

Nadefinovanie užívateľskej vlastnosti

 1. V prípade, že používate aplikáciu verzie 1.36.14xx užívateľská vlastnosť je nadefinovaná a nie je potrebné ju vytvárať. Pokračujte bodom 2. Ak používate staršiu verziu, je potrebné túto vlasť postupom nižšie doplniť.
  1. Vyberte menu Nastavenia -> Užívateľské vlastnosti.
  2. Vytvorte užívateľskú vlastnosť s názvom "Príchuť". (Tvorbu užívateľských vlastností bližšie opisuje článok Užívateľské vlastnosti v aplikácii iKelp Predajca.)
  3. Typ vlastnosti nastavte na "Reťazec". (Vlastnosť tak bude možné doplniť hneď pri vytváraní skladovej karty.)
  4. Názov pre export nastavte "XKartPrichut".
 2. Vyberte menu Nastavenia -> Kategórie.
 3. Doplňte vytvorenú vlastnosť na kategóriu. Odporúčame vlastnosť pridať na koreň kategórií. 
  1. Vlasť pridajte kliknutím na kategóriu "Kategórie" a v záložke Vl. schéma pridajte túto vlastnosť.
  2. Že je vlastnosť variantná nadefinujete zadaním čísla v stĺpci "Var." príslušnej vlastnosti. Zadajte číslo 1.
  3. Pomocou vlastností je možné definovať aj názvy skladových kariet. (O tejto možnosti sa rovnako dočítate v článku Užívateľské vlastnosti v aplikácii iKelp Predajca v sekcii "Prideľovanie užívateľských vlastností skladovým kategóriam".).

Nastavenie a tvorba skladových kariet

Bližšie Vám predstavíme využitie vlastností pri predaji kávy a variantami budú jednotlivé príchute, napr. Espresso Musetti  / Espresso Tonino / Ristretto Musetti ...(Variantnosť môže byť definovaná názvom, alebo číslom. Dôležité je, aby vzájomne variantné skladové karty mali nadefinovanú rovnakú hodnotu vlastnosti "Varianta".)

 1. Vytvorte prvú skladovú kartu.
  1. Názov, EAN - tieto údaje je potrebné vyplniť na skladovej karte. (Vyplenie EAN kódu je potrebné v prípade predaja cez čiarový kód alebo pre výkaz alkoholu.) Názov vypĺňajte s diakritikou a najlepšie tak, ako zákazníci tovar poznajú napr. z reklám a propagačných materiálov dodávateľa. V názve nezabudnite vyplniť obsah / váhu ak ich nemáte na karte definované ako vlastnosti a automaticky prenášané do názvu. Nevymýšľajte si vlastné skrátené názvy. Týmto nebudú zákazníci rozumieť. 
  2. Na skladovej karte v záložke Kategórie vyplňte v poli Varianta tzv. variantný názov, teda pomenovanie varianty. (Na základe tohto názvu, alebo kódu aplikácia vie, že karty, ktoré ho majú vypnené sú vzájomne variantné. Je teda potrebné ho vybrať zo zoznamu, ak už bol na niektorej karte nadefinovaný kliknutím na tlačidlo ..., alebo ho správne vypísať.) 
  3. Vyplňte variantnú vlastnosť "Príchuť". (Ristretto Musetti / Esspresso Musetti / Esspresso Tonino Lamborghiny ...)
  4. Pridať obrázok ak máte napr. obrázok od výrobcu, je možné tento pridať na skladovú kartu, prípadne neskôr daný tovar odfotiť a obrázok pridať priamo cez POS Mobile.
 2. Ďalšie skladové karty vytvárajte ako kópiu z existujúcej
  1. Upravte názov skladovej karty, pozor, je potrebné upraviť aj názov v časti "Názov položky"  v pravej časti.
  2. Upravte vlastnosti na skladovej karte (napr. Prichut, prípadne iné), cenu a pod.
  3. Zmeniť obrázok na skladovej karte aby správne vystihol danú variantu (Napríklad pri džúsoch môže byť v závislosti na príchuti obrázok hrušky, grepu, pomaranča...)
 3. Opakujte bod 2, kým nie sú vytvorené všetky skladové karty tovarov, ktoré chcete označiť ako variantné.

Nastavenie variánt na existujúcich skladových kartách

V prípade, že už POS Mobile zo skladom používate, je možné nastavenie variánt aj dodatočne. Nadefinujte si požadované užívateľské vlastnosti a následne ich priraďte skladovým kartám.

Toto je možné spraviť aj hromadne:

 1. Vyplňte na skladových kartách vlastnosť, napr. príchuť. (Jedna karta bude mať túto vlasnosť napr. Ristrito, ďalšia Esspresso atď...)
 2. Označte skladové karty, ktoré majú byť medzi sebou variantné. (Napr. všetky kávy.)
 3. Kliknite pravým tlačidlom v zozname a vyberte možnosť Variantu - Pridať / Zmeniť.
 4. Zo zoznamu vlastností vyberte "Variantu", následne vyberte možnosť "Pridať" a vyberte zo zoznamu hodnotu, ktorú chcete na karty pridať. (V tomto prípade to bude hodnota "Káva".)
 5. Kliknite na tlačidlo Vykonať.

Varianty a POS Mobile

Varianty v POS Mobile je možné využiť v ponuke pre Vašich zákazníkov, ktorí prehľadne vidia Vašu ponuku a vedia si tak jednoducho vybrať. Po osnímaní QR kódu na stole sa zákazníkovi ponuka zobrazí a ak máte správne nastavené varianty skladových kariet, zobrazí sa len jedna skladová karta a po jej otvorení sa zobrazia aj jednotlivé varianty. Ponuka tak ostáva prehľadná aj napriek tomu, že zákazník má širokú možnosť výberu. Ďalšie informácie o nastavení a používaní "Našich špecialít" sa dozviete vo videonávode Nastavenie Naše špeciality a ich používanie.

Write by Author / Vytvorené by