Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia - POS On-line zaokrúhľovanie

V tomto návode si opíšeme ako nastaviť zaokrúhľovanie pre on-line predaj v aplikácií iKelp Predajca. Nastavenie zaokrúhľovania je veľmi dôležité, inak by hodnoty mohli byť napríklad orezané a výsledná hodnota by nemusela sedieť.

Zaokrúhlenie pre on-line musíte spraviť ručne. V iKelp POS Manažéri nie je potrebné nič nastavovať. Na obrázku nižšie vidíme konfiguráciu pokladne (servisný program Euro2A 5.06) a vpravo je v čiernych rámikoch nastavenie z iKelp Predajcu (hore je nastavenia on-line, dole je nastavenie dokladov). 

Nastavenie zaokrúhľovania pre on-line s pokladňou Euro od spoločnosti Elcom

Nastavenie zaokrúhľovania pre on-line

Nastavenia, ktorú majú byť rovnako nastavené sú vyznačené rovnakými farbami a rovnakými číslami. Vysvetlíme teraz, čo znamenajú jednotlivé nastavenia.

 • Číslo 1 – počet desatinných miest pre zaokrúhľovanie jednotkovej ceny tovaru s DPH.
  • V pokladni táto hodnota spôsobí, že pokladník nezadá do pokladne cenu, ktorá má viacej desatinných miest (ak ich napíše, tak ich okamžite zaokrúhli, keď stlačí niečo ďalšie).
  • Táto hodnota definuje, koľko desatinných miest bude mať jednotková cena zobrazená na účtenke.
 • Číslo 2 - počet desatinných miest pre zaokrúhľovanie položkovej ceny (teda ceny za množstvo) tovaru s DPH.
  • Na účtenke bude takto zaokrúhľovaná položková cena.
 • Číslo 3 - počet desatinných miest pre zaokrúhľovanie koncovej ceny tovaru s DPH.
 • Číslo 4 - počet desatinných miest pre zaokrúhľovanie množstva.
 • Číslo 5 - táto hodnota sa v iKelp Predajcovi nenastavuje. Definuje koľko desatinných miest bude na účtenke mať položková cena tovaru. Ak je zaokrúhlenie položkovej ceny tovaru nastavené na hodnotu 2, potom bude na mieste tisícin vždy nula.
Write by Author / Vytvorené by