Pokladňa a Sklad
 

Prepojenie POS Mobile s Predajca Cloud

Tento návod je aplikovateľný len na zákazníka, ktorý už používa Predajca Cloud a následne sa pripája novy zriadený POS Mobile (vo variante s čistou databázou), alebo keď sa zákazníkovi zriaďuje POS Mobile a Predajca Cloud súčasne.
V aplikácii Predajca Cloud vykonať nasledovné úkony:
 1. Pridanie licencie modulu POS Mobile (Predajca - Moduly rozšírenia 1). Pri zadávaní licencie musí byť aplikácia spustená pod Administrátorom a po zadaní licencie je potrebné ju vypnúť a zapnúť.
 2. Pridať Addins pre E-Shop.
 3. Nastavenia -> Import/Export, záložka Rôzne, pre službu E-Shop zadať Privátny kľúč a Adresa služby (privátny kľúč je na nástenke ako Užívatelia Sync).
 4. Nastavenia -> Import/Export, záložka Rôzne, zapnúť Zapisovať úlohy pre automatickú synchronizáciu.
 5. Nastaviť zdieľanie kategórií skladových kariet a kategórií miestností a stolov voči E-Shopu.
 6. Skontrolovať zdieľanie s E-Shopom záložky Obrázky v priložených dokumentoch (keď neexistujú ešte skladové karty, dialógové okno sa dá vyvolať v nastavení kategórií).
 7. Nastaviť zdieľanie skladu voči E-Shopu.
 8. Nastaviť zdieľanie pre druh dokladu Odb. pokladničný doklad (ECR).
 9. Nastaviť zdieľanie pre druh dokladu Odb. dodací list (POS- Uzávierky PLU).
 10. Nastaviť zdieľanie pokladne a jej druhov úhrad voči E-Shopu (postačuje, ak majú druhy úhrad nastavené zdieľanie Zdedené).
 11. Nastavenia -> POS Predaj, záložka Tovar, nastaviť Kategória predaj.
 12. Nastavenia -> POS Predaj, záložka Tovar, nastaviť Miesta na 4.
 13. Nastavenia -> Externé zariadenia -> POS On-line -> 1 - Registračná pokladňa, záložka POS Mobile, zapnúť Povoliť predaj cez POS Mobile. Ďalej je v tejto záložke potrebné nastaviť Druh objednávok a Stav nových objednávok. Druh odbytových objednávok musí byť zdieľaný voči E-Shopu.
 14. Nastavenia -> Externé zariadenia -> POS On-line -> 1 - Registračná pokladňa, záložka Všeobecné, nastaviť všetky potrebné nastavenia ON-LINE Predaja.
 15. Nastavenia -> Externé zariadenia -> POS On-line, vypnúť voľbu Pri dennej uzávierke meniť stav odlož. dokladov na uzavreté.
 16. Povoliť predaj skladových kariet s nulovým alebo záporným stavom v nastavení E-Shopu: Nastavenia -> E-Shop -> Tovar, vypnúť voľbu Povoliť predaj kariet len s množstvom > 0.
 17. Nastavenia -> E-Shop, záložka Tovar, nastaviť Cena 1 pre E-shop auto. cenník.
 18. Nastavenia -> E-Shop, záložka Tovar, nastaviť Kategória zdielania. (Musí byť nastavené konkrétna kategória alebo Kategórie.)
 19. V adresári vytvoriť skupinu s názvom POS Mobile a nastaviť jej zdieľanie, rovnako nastaviť zdieľanie aj na skupine Všetci (v Nastavenia -> Kategórie - Kontakty).
 20. Vytvoriť úlohu pre synchronizáciu nastavení E-Shopu: Nastavenia -> E-Shop, tlačidlo Export, voľba Nastavenie údajov. Následne kliknúť na ikonu "W".
 21. Vynútiť spracovanie zmien existujúcich skladových kariet a následne kliknúť na ikonu "W".
 22. Skontrolovať Event Viewer, či synchronizácia funguje správne a či nehlási nejakú chybu.
 23. Vytvoriť plánovanú úlohu v Task Scheduler (v prípade POS Mobile je automatický interval synchronizácie 8 hodín).
 24. Odporúčanie: Pokračovať ďalšími nastaveniami:
  1. Skladové karty a kategórie
  2. Kategórie miestností a stolov
  3. Užívatelia
  4. ON-LINE Predaj, fiskálne zariadenie, bonovacie tlačiarne

V aplikácii POS Mobile vykonať nasledovné úkony:

 1. Prihlásiť sa ako Administrátor.
 2. Preveriť, či sa zosynchronizovali údaje (napríklad kategórie miestností)
Write by Author / Vytvorené by