Pokladňa a Sklad
 

On-line predaj - Na fiskálnej tlačiarni sa doklad vytlačil, ale stále figuruje ako odložený

Na POS Pokladni ste naúčtovali doklad ktorý sa vytlačil aj na fiskálnej tlačiarni, v systéme ale doklad stále figuruje ako odložený. Dôvodov, prečo táto situácia mohla nastať je viacero. Pri vyúčtovávaní došla na tlačiarni páska, došlo k otvoreniu krytu tlačiarne, odpojenie fiskálnej tlačiarne od počítača alebo vypadnutie komunikácie v čase, keď aplikácia čaká od fiskálnej tlačiarne informáciu o tom, či sa doklad podarilo, resp. nepodarilo korektne vyúčtovať.

Riešenie

Či bol doklad korektne vytlačený viete pomerne jednoducho preveriť aj priamo na POS Pokladni, prípadne priamo v aplikácii iKelp Predajca. Ak bol doklad na fiskálnej tlačiarni korektne vytlačený, ale figuruje v systéme ako odložený, poradové číslo dokladu ktorý systém eviduje ako odložený je preskočené.

  1. V POS Pokladni kliknite na tlačidlo Pokladňa úkony.
  2. Z menu vyberte možnosť História dokladov.
  3. Kliknutím na tlačidlo Odložené pokl. dok. vypnite filter, ktorý Vám zobrazuje len odložené doklady tak, aby ste videli všetky vytvorené doklady.
  4. Ak je poradové číslo odloženého dokladu preskočené (tak ako je to vidieť aj na obrázku nižšie, poradové číslo dokladu pred odloženým dokladom je 6 a nasledujúci doklad má poradové číslo 8), fiskálna tlačiareň danému dokladu pridelila správne poradové číslo a je teda korektne započítaný do uzávierky.
  5. V aplikácii iKelp Predajca môžte stav dokladu zmeniť, prípadne stav dokladu zmení dokladu aplikácia automaticky pri dennej uzávierke.
Pozor, ak je poradové číslo dokladu preskočené netlačte odložený doklad opätovne na fiskálnej tlačiarni, pretože by sa doklad na zariadení započítal opätovne do uzávierky.
História dokladov po deaktivovaní filtra na odložené doklady zo zobrazením poradového čísla dokladu.
Zobrazenie histórie dokladov na POS Pokladni
Zmenu stavu dokladu aby nefiguroval ako oložený, je možné spraviť len v aplikácii iKelp Predajca.
  1. Spustite aplikáciu iKelp Predajca. (Aplikáciu v ktorej vytvárate skladová karty.)
  2. Otvorte zoznam dokladov. (Kliknutím na tlačidlo D na nástrojovej lište.)
  3. Nájdite daný doklad, tento má v stĺpci s názvom "Stav", stav "Vybavený".
  4. Označte doklad. (Stav dokladov je možné meniť aj hromadne označeným dokladom.)
  5. Kliknite dvojklikom do daného stĺpca a zmente stav dokladu na "Uzavretý".

Write by Author / Vytvorené by