Pokladňa a Sklad
 

On-line predaj - Na fiskálnej tlačiarni sa nevytlačil doklad a v aplikácii figuruje ako odložený

Na POS Pokladni ste vyúčtovali doklad, tento sa ale na fiskálnej tlačiarni nevytlačil alebo sa vytlačila len časť. Dôvodov, prečo táto situácia mohla nastať je viacero. Pri vyúčtovávaní došla na tlačiarni páska, došlo k otvoreniu krytu tlačiarne, odpojenie fiskálnej tlačiarne od počítača alebo vypadnutie komunikácie v čase, keď aplikácia čaká od fiskálnej tlačiarne informáciu o tom, či sa doklad podarilo, resp. nepodarilo korektne vyúčtovať. Ak si nie ste istí, či sa doklad započítal do uzávierky na fiskálnej tlačiarni, vytlačte X (Priebežnú uzávierku) a porovnajte ju zo stavom finančnej pokladne v systéme. Prípadne v histórii dokladov skontrolujte poradové číslo nasledovného vytvoreného dokladu.

Riešenie

V databáze vznikol záznam o poslaní dokladu na fiskálnu tlačiareň, rovnako aj o platidle ktorým bol doklad účtovaný.

  1. V POS Pokladni kliknite na tlačidlo Pokladňa úkony.
  2. Z menu vyberte možnosť História dokladov.
  3. V zozname nájdite doklad, ktorý nebol korektne na fiskálnej tlačiarni vytlačený s celým fiskálnym logom MF. Takýto doklad je označený skratkou a oranžovou značkou Od
  4. Vyberte daný doklad, tento sa Vám zobrazí v POS Pokladni.
  5. Vyberte platidlo pre vyúčtovanie dokladu.
  6. Kliknite na tlačidlo Odoslať zariaď.
Týmto postupom zabezpečíte opätovné zaslanie dokladu na fiskálnu tlačiareň, bez toho aby bolo nutné doklad v databáze vytvárať znovu. Doklad sa teda znovu pošle na fiskálnu tlačiareň, ale bez opätovného zápisu do databázy.
Či bol doklad započítaný do uzávierky, viete rýchlo preveriť na POS Pokladni. Ak ste po tomto doklade ktorý figuruje ako odložený vytlačili ďalší doklad ktorý už prešiel v poriadku, viete si podľa poradových čísiel dokladov skontrolovať či fiskálna tlačiareň pridelila dokladu poradové číslo a teda či doklad bol alebo nebol do uzávierky započítaný.
  1. V POS Pokladni kliknite na tlačidlo Pokladňa úkony.
  2. Z menu vyberte možnosť História dokladov.
  3. Kliknutím na tlačidlo Odložené pokl. dok. vypnite filter, ktorý Vám zobrazuje len odložené doklady tak, aby ste videli všetky vytvorené doklady.
  4. Ak odložený doklad nebol na fiskálnej tlačiarni korektne vytlačený, táto mu nepridelila poradové číslo. (V zozname dokladov tak ako je to vidieť aj na obrázku nižšie, poradové číslo dokladu pred odloženým dokladom je 10 a nasledujúci doklad má poradové číslo 11), fiskálna tlačiareň danému odloženému dokladu nepridelila poradové číslo a nie je teda započítaný do uzávierky.
História dokladov po deaktivovaní filtra na odložené doklady zo zobrazením poradového čísla dokladu.
História dokladov s deaktivovaním filtra na odložené doklady.
Write by Author / Vytvorené by