Pokladňa a Sklad
 

iKelp POS Manažér - Evidencia platidiel

V prípade, že potrebuje aby sa na dennej uzávierke tlačil rozpis platidiel, je potrebné to v aplikácii nastaviť. Toto nastavenie je potrebné vykonať v aplikácii iKelp POS Manažér, ktorá priamo zabezpečuje komunikáciu s fiskálnym zariadením. Aplikáciu iKelp POS Manažér spustíte priamo z pracovnej plochy, kliknutím na príslušnú ikonu. Pozor, toto nastavenie je možné zmeniť len po dennej uzávierke.

Zapnutie evidencie

  1. Vyberte v menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
  2. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Externé zariadenia -> POS Online -> Registračná pokladňa -> Nastavenie.
  3. Zobrazia sa nastavenia aplikácie iKelp POS Manažér.
  4. Kliknite na záložku Zariadenia.
  5. Zo zoznamu vyberte záložku s nastaveniami fiskálnej tlačiarne.
  6. V časti Mód predaja -> Evidencia platidiel kliknite na tlačidlo s nastavením. (Tlačidlo s tromi bodkami na konci riadku.)
  7. V otvorenom okne sa zobrazí informácia o stave evidencie.
  8. Ak je evidencia platidiel vypnutá, kliknite na tlačidlo Zap. evidenciu.
V prípade, že používate aplikáciu POS Manažér server, toto nastavenie je potrebné ustaviť priamo v nastaveniach servera.

Na obrázku je zobrazené základné nastavenie evidencie platidiel.

Základné nastavenie aplikácie POS Manažér

Write by Author / Vytvorené by