Pokladňa a Sklad
 

Vytvorenie hlásenia INTRASTAT – príprava dát

V tomto návode Vám predstavíme, aké údaje na skladových kartách a dokladoch je potrebné mať vyplnené, aby bolo možné korektne z aplikácie iKelp Predajca vyexportovať podklady pre INTRASTAT. Čo INTRASTAT je, a ako vykonať všetky potrebné nastavenia je popísané v článku Vytvorenie hlásenia INTRASTAT - popis a základné nastavenia.

Skladová karta

Pre správne vytvorenie podkladu pre výkaz, je potrebné mať na karte vyplené údaje:

 1. Zaradenie skladovej karty do kategórie "Intrastat/Zahraničné".
 2. V záložke Rozšírenia je nutné skladovej karte vyplniť:
  1. Kód tovaru resp. TARIC kód.
  2. Čistú hmotnosť resp. Hmotnosť.
 3. V záložke Kategórie je nutné skladovej karte vyplniť:
  1. Dodatková merná jednotka
  2. Dodatková hmotnosť
  3. Krajina pôvodu

Finančný doklad / Dod. faktúra

Pre správne vytvorenie podkladu pre výkaz, je potrebné mať na finančnom doklade vyplené údaje:

 1. Zaraďenie finančného dokladu / Dod. faktúry do kategórie "Zahraničné".
 2. V rozšírených vlastnostiach dokladu je potrebné vyplniť:
  1. Členský štát
  2. Región určenia
  3. Druh dopravy
  4. Druh obchodu
  5. Dodacie podmienky

Evidencia dodávateľskej faktúry a príjem tovaru

Evidenciu je možné realizovať dvomi spôsobmi (v prípade, že ešte nemáte zaevidované príjemky, odporúčame postupovať bodom č.2.):

 1. Ak je príjemka zaevidovaná a Dod. fakúra sa eviduje v druhom kroku, je potrebné po zaevidovaní finančného dokladu vytvoriť v zozname príjemiek väzbu, medzi danou príjemkou a finančným dokladom.

  1. Vytvoriť Dod. faktúru na rovnakom sklade na akom bola zaevidovaná príjemka.
  2. Dod. faktúru zaradiť do príslušnej kategórie "Zahraničné" a vyplniť vlastnosti potrebné pre výkaz Intrastat.
  3. Zviazať príjemku s Dod. faktúrou.
 2. Zaevidovanie Dod. fakúry, z ktorej je následne vytvorená príjemka. Týmto spôsobom evidencie vzniká automaticky väzba medzi finančným a skladovým dokladom. 

  1. Zaevidovanie Dod. faktúry.
  2. Dod. faktúru zaradiť do príslušnej kategórie "Zahraničné" a vyplniť vlastnosti potrebné pre výkaz Intrastat.
  3. Z Dod. faktúry vytvoriť príjemku aby automaticky vznikla väzba.

Oba spôsoby vytvorenia väzby medzi finančným a skladovým dokladom popisuje bližšie návod Doklady - dodávateľská príjemka a faktúra

Ak boli splené všetky podmienky pre vytvorenie výkazu, všetky nastavenia boli úspešne vykonané a na skladových kartách a finančných dokladoch boli vyplnené všetky potrebné vlastnosti, je možné prejsť k samotnému vytvoreniu výkazu INTRASTAT. Tento postup je bližšie popísaný v návode Vytvorenie hlásenia INTRASTAT - export výkazu.

Praktické otázky:

 • Ako správne evidovať tovar, resp. skladové karty ak tovar nakupujeme od dvoch dodávateľov?

  • Tovary, ktoré spadajú pod vykazovanie Intrastatu musia byť rozlíšené podľa krajiny pôvodu tak, že budete mať na každú krajinu pôvodu zvlášť skladovú kartu a pri príjme to budete rozlišovať. To je jediná možnosť, ak je to vo výkaze potrebné odlíšiť.
  • Ak nie ste povinní vykazovať Intrastat aj pri predaji, samozrejme si môžete interne preskladniť tovar na jednu „spoločnú kartu“, z ktorej to budete predávať
 • Ako správne evidovať a predávať tovar, ktorý ma veľmi malú váhu?

  • Intrastat pozná najmenšiu jednotku 0,001kg = 1 gram. iKelp Predajca ako taký umožňuje nastaviť/použiť až 4 desatinné miesta, ale to nemusí byť vhodné. Táto situácia môže nastať napríklad pri skrutkách – dodávateľ Vám dodá napr 3kg krabicu skrutiek, kde ich je 100000, je mi jasné, že ich predávate po ks a asi ich aj teraz tak prijímate. Toto pri Intrastate nie je možné. Mali by ste mať skladovú kartu „Krabica so skrutkami“, napríklad s hmotnosťou 3kg, takto to aj vykázať ako príjem v Intrastate. Opäť si môžete následne spraviť interný prevod – vydať krabicku zo skladu a prijať to ako 100000ks skrutiek za prepočítanú cenu.
 • Ak je na faktúre viac položiek s rovnakým číslom colného sadzobníka, váhu celkovej faktúry a ceny, je potrebné údaje evidovať na každej karte, alebo je možné tieto údaje zadať na príjemku.

  • Parametre intrastatu sú na skladových kartách, príjemku spravíte klasickým spôsobom, tam sa viac-menej intrastatom nezaoberáte. Z príjemky vzniknú pohyby a tie sú nositeľom informácie pre export do intrastatu. Každý riadok v príjemke = riadku v hlásení XML. Po konzultácii s Colnou správou je jedno, či sú záznamy kumulované, alebo zvlášť.
 • Čo sa týka dopravy, túto je potrebné niekam zadávať?

  • Áno, informácie k doprave budú na dodávateľskej faktúre, ktorá má väzbu na príjemku. 
 • Váha na príjemke, resp. vo výkaze sa bude zobrazovať spočítaná? Napr. 10 000ks skrutiek po 0,0001g?

  • Záznam intrastatu = jednému záznamu v príjemke, s tým, že údaje o cene, kusoch a hmotnosti budú skumulované. Príklad, do príjemky zadáte 3ks za 2 EUR nákup a na karte je, že 1ks váži 0,3kg. Takýto záznam sa v intrastate prejaví ako: 3ks za 6 EUR s hmotnosťou 0,9kg ... samozrejme spolu s ďalšími parametrami, ktoré sú na karte, ako kódy kategórií, krajina pôvodu, atď.
Write by Author / Vytvorené by