Verní zákazníci - popis nastavení

Záložka Verní zákazníci

Základné nastavenia

Formulár základných nastavení systému verných zákazníkov

Formulár základných nastavení systému verných zákazníkov

  • Vyhodnocovať obraty - systém sám začne automaticky sledovať obraty zákazníkov a podľa nadefinovaných pravidiel ich bude zaraďovať do skupín s definovanými zľavami.
  • Započítať do obratu - aký typ dokladov sa berie pre započítanie obratu zákazníka.
  • Obrat za obdobie - obdobie, za aký systém sleduje obrat a aplikuje pravidlá pre vyhodnotenie zaradenia do skupiny verných zákazníkov.
  • Platnosť v skupine - doba, počas ktorej zostane zákazník po dosiahnutí určitého obratu v skupine. Počas tohto obdobia nemôže klesnúť do nižšej skupiny, len sa dostať do vyššej. Po uplynutí doby, ak nebude dosahovať obrat pre zaradenie do skupiny ho systém automaticky zaradí do nižšej skupiny.
  • Zahrnúť aj užívateľov - či systém sleduje aj obraty na užívateľoch v aplikácii (čašníkoch, manažéroch, majiteľoch).

Nastavenie skupín

Formulár základných nastavení skupín verných zákazníkov

Formulár základných nastavení skupín verných zákazníkov

  • Farba - farba záložky, popisu skupiny v časti Kontakty.
  • Povoliť skupinu - každej skupine je možné samostatne definovať, či systém bude rozhodovať o jej priraďovaní kontaktom, alebo si to bude spravovať užívateľ.
  • Obrat v období - aký obrat v danom období je potrebé dosiahnuť pre zaradenie kontaktu to príslušnej skupiny.
  • Od počtu dokl. - minimálny počet nákupov pre dosiahnutie obratu. Nastavenie je vhodné napr. v prípade, že sa u Vás registruje zákazník, ktorý si usporiada oslavu a dosiahne tak už pri prvom doklade požadovaný obrat. Systém by ho automaticky zaradil do príslušnej skupiny. Preto je možné obrat podmieniť nie len sumou, ale aj počtom dokladov.
  • Kampane
   • Pridanie / vytvorenie cenníka - ak už máte v aplikácii cenník definovaný, je možné ho jednoducho priradiť vybranej skupine a automatika už zabezpečí jeho priradenie správnej skupine užívateľov podľa definovaných pravidiel.
  • Kliknutím na tlačidlo Zľavy Gold / Silver / Bronze - definujete nastavenia zliav pre vybrané tovary alebo celé kategórie. Rovnako tak je možné si pozrieť zoznam kontaktov, ktorý majú aktuálne priradenú danú skupinu.

Záložka Klub verných zákazníkov

Základné nastavenia

Formulár základných nastavení klubu verných zákazníkov

Formulár základných nastavení klubu verných zákazníkov

  • Vyhodnocovať nákupysystém sám začne automaticky sledovať obraty zákazníkov a podľa nadefinovaných pravidiel im bude zbierať body za nákup.
  • Účet - účet do ktorého sa bude zapisovať získaná odmena, nastaviť Účet body.
  • Prefix vernostných kariet - ak využívate vernostné karty pre zákazníkov, pre ich ľahšiu identifikáciu v systéme je možné zadať ich prefix, to znamená počiatočný kód, zhodný pre všetky karty. Následne systém po zaregistrovaní kódu vie, že sa jedná o zákazníka a nehľadá v zozname tovarov. (Dohoda, pre použitie prefixu pre kódy zákazníckych kariet je 91 - 99.)
  • Zákaznícke číslo
   • EAN / Kód - formát pre generovanie kódu zákazníckej karty. Pri EAN budú použité len čísla pre EAN13. V prípade použitia kódu bude tento kratší a bude obsahovať aj znaky.
   • Prefix - ktorý sa použije pre generovanie identifikátora zákazníka.
   • Číslo prevádzky - identifikátor prevádzky. Ľubovoľné číslo, ktoré sa vločí do EAN kódu zákazníckej karty.
  • Typ kódu karty - typ kódu zákazníckej karty. V akom tvare sa bude kód zákazníka zobrazovať. Zákazník si vo svojom profile vie zobraziť kód karty vo forme EAN alebo QR kódu. Obsluha už len načíta kód priamo z obrazovky jeho mobilu, čím sa urýchli jeho vyhľadanie v systéme.
  • Zahrnúť aj užívateľovči systém sleduje aj obraty na užívateľoch v aplikácii (čašníkoch, manažéroch, majiteľoch).
  • Vyhodnocovať z dokladov - aký typ dokladov má slúžiť na zbieranie bodov.
  • Povoliť registráciu - povoliť užívateľom registráciu do klubu verných zákazníkov.
  • Marketing na dokladoch - nastavením sa definuje, či sa na dokladoch má tlačiť informácia o možnosti registrácie do klubu. 
  • Text oznámenia - nastavte si vlastný text, aký sa bude zobrazovať užívateľom na doklade.
  • Súhlas so zaradením do klubu verných zákazníkov - text, ktorý sa zobrazí zákazník pri registrácii do klubu verných zákazníkov.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard