Vytvorenie užívateľov pre iKelp POS Mobile

V tomto návode Vám predstavíme spôsob vytvárania nových užívateľov v aplikácii iKelp POS Mobile. Pri vytváraní užívateľov je možné použiť dva spôsoby registrácie užívateľa v aplikácii, nami preferovaný je prvý spôsob registrácie užívateľa v aplikácii pomocou jeho registrácie.

Scenár použitia

Po zriadení služby obdrží každý prihlasovacie údaje do aplikácie pre editorský účet. Jedná sa o účet, ktorý má v aplikácii prednastavené práva pre prácu s aplikáciou. Bežná prax si však pre možnosti nastavovania rôznych práv užívateľov a prehľadov predaja užívateľov vyžaduje mať v aplikácii vytvorených viacero užívateľov. Nižšie vysvetlíme, ako týchto užívateľov v aplikácii založiť.  

Vytvorenie užívateľa pomocou registrácie 

Užívateľ má možnosť sa sám v systéme registrovať a automaticky sa tak daný kontakt v systéme založí. Následne stačí len daný kontakt vyhľadať a zmeniť mu úroveň prístupu.

 1. Otvorte si aplikáciu iKelp POS Mobile na Vašej doméne xxx.ikelp.com (Za xxx doplňte Váš identifikátor služby.)
 2. Kliknite na tlačidlo Prihlásiť/Log in.
 3. V zobrazenom prihlasovacom okne vyberte možnosť Registrovať / Sign Up. Vždy je vhodné využiť Google účet. Prihlasovanie tak bude jednoduchšie. (Aj v prípade zabudnutia hesla viete cez možnosť Zabudol som heslo požiadať o jeho zaslanie.) 
  • Ďalšia výhoda, ktorá spočíva v tomto spôsobe prihlasovania je v tom, že ak sa napr. pokazí PC, stačí zadať na novom zariadení adresu služby a prihlásiť sa pod údajmi, ktoré obsluha/užívateľ bežne používa na prihlasovania do svojho facebook alebo gmail účtu a nemusí si tak pamätať ďalšie prihlasovacie údaje. 
  • Následne po prihlásení na zariadení majiteľa, alebo obsluhy s právom autorizovania zariadenia sa zariadenie autorizuje a je možné ďalej využívať prihlasovanie cez PIN.
 4. Zadajte prihlasovací email a heslo a kliknite na tlačidlo Registrovať.
  1. Na Vami zadanú emailovú adresu bol zaslaný email pre potvrdenie registrácie. Pre potvrdenie registrácie, je potrebné dané konto aktivovať kliknutím na link uvedený v emaile. (V prípade, že sa Vám email nezobrazil v prijatej pošte, skontrolujte prosím či sa email nenachádza v nevyžiadanej pošte - Spame.) 
  2. Po potvrdení budete automaticky presmerovaný na stránku POS Mobile, kde sa Vám zobrazí hlásenie o úspešnej aktivácii konta.
 5. Po vykonaní týchto krokov je užívateľ v systéme registrovaný, ale zatiaľ len ako kontakt, ktorý nemá právo pracovať s predajom. Na to, aby vedel zo systémom plnohodne pracovať, je potrebné:
  1. Prihlásiť sa do systému pod účtom editora (účtom, ktorý ste dostali pri zriadení), alebo užívateľom ktorý má právo editovať kontakty.
  2. Z Menu aplikácie vyberte možnosť Kontakty
  3. Novo registrovaného užívateľa vyhľadáte zadaním emailovej adresy použitej pri registrácii. Kliknite na tlačidlo Viac. (Aplikácia dokáže vyhľadávať vo všetkých častiach emailu, stačí teda zadať len časť a aplikácia zobrazí všetky kontakty, ktoré Vami zadanú časť názvu obsahujú.)
  4. V zobrazenej záložke Základné, nastavte "Úroveň prístupu" na "Užívateľ".
   1. Ďalej vyplňte meno a priezvisko užívateľa. V tejto časti je možné nastaviť aj "PIN" pre prihlasovanie na autorizovanom zariadení.
   2. V záložke Práva, ktorá sa zobrazila po zmene úrovne prístupu, je následne možné nastaviť práva pre úžívateľa.
   3. Rovnako je možné vyplnenie aj ostaných údajov o užívateľovi v príslušných záložkách.
  5. Zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Ručné vytvorenie užívateľa bez registrácie

Užívateľa je možné založiť v aplikácii aj ručne bez nutnosti jeho registrácie.

 1. Prihláste sa do systému pod účtom editora (účtom, ktorý ste dostali pri zriadení), alebo užívateľom ktorý má právo editovať kontakty.
 2. Z Menu aplikácie vyberte možnosť Kontakty.
 3. Kliknutím na ikonu "+" otvoríte formulár pre zadanie nového kontaktu.
 4. Vytvorenie kontaktu a vyplnenie údajov:
  1. Vyplňte meno a priezvisko užívateľa, pre jeho korektné uloženie je potrebné vyplnenie emailovej adresy a prihlasovacieho hesla, resp. kódu "PIN".
  2. V záložke Práva, ktorá sa zobrazila po zmene úrovne prístupu na "Užívateľ", je následne možné nastaviť práva pre úžívateľa.
  3. Rovnako je možné vyplnenie aj ostaných údajov o užívateľovi v príslušných záložkách.
  4. Zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.
Ďalšie informácie o jednotlivých nastaveniach užívateľov a práv, sa dozviete v návode Užívatelia v iKelp POS Mobile.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard