Nastavenie kontaktných údajov, adresy a otváracích hodín

 1. Vyberte v menu aplikácie možnosť O prevádzke.
 2. Kliknite na záložku Kontakt.

Kliknutím na tlačidlo Kontakt sa zobrazí formulár pre nastavenie jednotlivých údajov.

Nastavenie kontaktných údajov v iKelp POS Mobile

V úvode sa zobrazujú už nastavené údaje o zariadení, ako názov prevádzky a otváracie hodiny, prípadne obrázok, ktorý je možné po kliknutí zmeniť. V tejto časti sa rovnako zobrazujú aj jednotlivé možnosti aplikácie iKelp POS Mobile, ktoré je možné využívať a ktoré boli v iKelp POS Mobile nastavené. (Ak sa niektorá funkcionalita v aplikácii nevyužíva a nie je nastavená napr. ako Jedálny lístok, nebude sa tu zobrazovať. Jedná sa o verejný profil ku ktorému majú prístup zákazníci a sú tu dostupné len údaje ktoré sú vyplnené alebo nastavené.)

Údaje v záložke Kontakt je možné upravovať po kliknutí na tlačidlo Upraviť.

Úprava údajov v záložke kontakt.

Nastavenie kontaktných údajov

Kontaktné informácie

Jedná sa o verejne dostupné informácie, preto zadávajte oficiálny kontakt na prevádzku.

Po kliknutí sa zobrazí formulár pre zadanie:

 • Telefónne číslo - telefónne číslo na prevádzku.
 • Emailová adresa - emailová adresa na prevádzku, napr. na rezerváciu termínov a pod.
 • Web - odkaz na vlastnú web stránku.
 • Facebook - odkaz prevádzky na profil na facebooku.
 • Google+ - odkaz prevádzky na profil na google+.

Po vyplnení údajov kliknutím na tlačidlo Uložiť potvrdíte vykonané zmeny.

Otváracie hodiny

 • Nadefinujte otváracie hodiny zariadenia. 
 • Pomocou fajočky definujte jednotlivé dni, pre ktoré platia otváracie hodiny. 
 • Intervaly otváracích hodín je možné prehľadne evidovať. 
  • Ak je prevádzka otvorená od pondelka do piatka v jednom čase a cez víkend inak, kliknutím na tlačidlo Pridať otváracie hodiny v iný deň nadefinujete dni, pre ktoré otváracie hodiny platia a nastavíte príslušný rozsah.

Kliknutím na tlačidlo Uložiť uložíte zmeny.

Adresa

V tejto časti je možné nastaviť údaje o prevázke. V poli názov zadajte názov prevádzky aby ju jednoducho našli noví zákazníci. Nastavením adresy sa prevádzka zobrazí aj na mape. Presnú pozíciu je možné zadať aj pomocou GPS súradníc.

Zapísanie vyplnených údajov vykonáte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Registračné údaje o spoločnosti - neverejné

V tejto časti nastavení údajov sú zobrazené informácie o spoločnosti, ktoré nie sú verejné, využívajú sa len za účelom dodávky služby iKelp POS Mobile. Je potrebné ich vyplniť pravdivo, aby bolo zabezpečené správne fungovanie aplikácie. Nezabudnite vyplniť IČO, DIČ prípadne IČ DPH. Rovnako je potrebné vypniť informáciu o tom, či spoločnosť je alebo nie je platca DPH. Na základe tejto informácie sa následne zobrazuje aj DPH na skladových kartách. Nezabudnite vypniť aj kontaktné údaje ako telefón a email na osobu, s ktorou je možné riešiť veci zmluvné prípadne veci súvisiace s prevádzkou aplikácie.

Zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Ďalšie informácie o registračných údajoch získate v článku Vyplnenie registračných údajov.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard