Vytváranie miestností a stolov v iKelp POS Mobile

Nasledovné inštruktážne video popisuje vytváranie miestností v POS Mobile: vytvorenie miestnosti, zadanie jej názvu, výber farby a ďalšie parametre. Obdobným spôsobom je možné miestnosť upraviť. Zobrazenie miestnostností a stolov v aplikácii, zobrazíte kliknutím v Menu aplikácie na možnosť Miestnosti a stoly.

Vytváranie miestnostností v POS Mobile

 1. Novú miestnosť vytvoríte kliknutím na ikonu + Miestnosti
  • Pozor, neklikajte na ikonu + pri už vytvorenom a pomenovanom stole, napr. Bar alebo Terasa, pretože takto sa vytvárajú stoly v danej miestnosti.
  • Pre úpravu existujúcej miestnosti, kliknite na názov, alebo na ikonu Viac pre zobrazenie nastavení danej miestnosti.
 2. Zobrazí sa formulár, s nastaveniami danej miestnosti. Vyplňte Názov miestnosti, prípadne kliknutím v poli Farba, je možné nadefinovať farbu danej miestnosti ktorá sa bude zobrazovať pri predaji.

 3. V nastavení je možné konfigurovať aj Povolené tlačiarne pre danú miestnoť, tu odporúčame ponechať aktívne nastavenie Všetky. (Nastavenie je vhodné upravovať vtedy, ak má každá miestnosť fiskálnu tlačiareň. Nastavením je možné definovať, z ktorej miestnosti sa majú doklady tlačiť na ktorej fiskálnej, prípadne bonovacej tlačiarni ak ich je viacej.)

 4. Vykonané zmeny je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť, následne sa zobrazí obrazovka zo zoznamom vytvorených miestností a stolov v aplikácii.

  • Kliknutím na tlačidlo Späť je možné vytvorenie novej miestnosti prerušiť, vykonané zmeny sa neuložia.

Rozšírené nastavenia miestnosti

Záložka Rozšírené

  • Povoliť zákaznícky prístup - povoliť prístup zákazníkom na detail stola. Po zamedzení zákazníci nebudú môcť zobraziť detail stola a objednávok na stole, ako aj funkcie od stola.
   • Prednastaviť na stoly v miestnosti - vybrané nastavenie sa prednastaví na stoly v miestnosti.
  • Akcie platenia bez dokladu - zobraziť akcie platenia na stole, aj keď sa na stole nenachádza žiadny doklad. (Ak nastavenie nie je aktívne a na stole sa nenachádza žiadny doklad, akcia pre možnosť zaplatenia od stola sa zákazníkovi zobrazovať nebude. Akcia pre zaplatenie dokladu sa zobrazí, až keď je na stole vytvorený doklad.)

  • Povolené akcie - ktoré je možné vykonať z detailu stola. Jednotlivé nastavenia definujú, či sa bude daná možnosť zobrazovať v detaile stola.
   • Všetky - pri aplikovanom nastavení Všetky sa zobrazujú na stole všetky možnosti, ktoré ponúka inteligentný stôl.
   • Zavolať obsluhu - vyvolanie notifikácie pre zavolanie obsluhy zo stola. Nastavenie je možné nastaviť, len ak nie je aktívna možnosť Všetky.
   • Hodnotenie zákazníkom - definuje, či zákazník v detaile stola môže hodnotiť jedlá a obsluhu.
   • Zaplatíme kreditom - zákazník si vie pri možnosti platiť v detaile stola vybrať platidlo. Táto možnosť sa zobrazuje po príhlásení, v prípade, že zákazník má dobitý kredit.
   • Zákazník pri stole - možnosť vzájomnej notifikácie čašníkov, v detaile stola je možné notifikovať čašníka na zákazníka pri stole.
   • Zaplatíme hotovosťouzákazník si vie pri možnosti platiť v detaile stola vybrať platidlo. 
   • Zaplatíme kartouzákazník si vie pri možnosti platiť v detaile stola vybrať platidlo. 
   • Objednať teraz - možnosť potvrdenia vytvorenej objednávky z detailu stola vytvorenej zákazníkom.
  • Užívateľ - ikona predstavuje akcie, pri ktorých musí byť daný užívateľ prihlásený aby danú akciu vedel vyvolať v detaile stola.

Jednotlivé nastavenia v detaile stola súvisia s funkcionalitou Inteligentných stolov. Viac informácií o tejto možnosti sa dozviete na našej stránke v sekcii Inteligentný stôl.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard