Polovičná porcia v iKelp POS Mobile

Aplikácia iKelp POS Mobile umožňuje predaj aj polovičných porcií. Odporúčame však tento predaj používať len výnimočne a skutočne ak potrebujete naúčtovať len polovičné množstvo. V prípade, že chcete nejakým spôsobom vyriešiť predaj napr. detských porcií, odporúčame postupovať podľa návodu Polovičné porcie, detské porcie jedál v iKelp POS Mobile.

Nastavenia pre možnosť predaja necelého množstva na karte

Pre možnosť naúčtovania polovičnej porcie musí mať karta povolený predaj zlomkového množstva. (Dané nastavenie nájdete na skladovej karte, záložka Rozšírené - Predaj zlomkového množstva.) Akonáhle sa upraví množstvo na danej položke pri predaji, upraví sa aj jednotková cena na 1/2.

 • V menu aplikácie vyberte možnosť Karty a vyhľadajte požadovanú kartu, ktorej chcete predaj zlomkového množstva povoliť.
 • V záložke Rozšírené aktivujte Predaj zlomkového množstva.
 • Vykonané zmeny je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.
Nastavenie predaja zlomkového množstva na položke

Nastavenie predaja zlomkového množstva na karte

Predaj polovičných porcií

Pre naúčtovanej polovičnej porcie je potrebné:

 • Pridajte do predaja položku z ponuky s naúčtovaním bežného množstva.
 • Na danej položke v predaji kliknite na ikonu Zobraziť možnosti, zobrazia sa rozšírené možnosti pre úpravu položky v predaji.
  • Zobrazenie rozšírených možností na karte
 • Zadajte požadované množstvo ktoré sa má účtovať.
  • Pre zadanie polovičného množstva kliknite na ikonu 1/2 Porcia, alebo zadajte požadované množstvo pre účtovanie.
  • Pre potvrdenie ručne zadaného množstva kliknite na ikonu Zmeniť.
 • V predaji sa na položke automaticky zobrazí účtované množstvo, s upravenou predajnou cenou.

Tlačidlo pre nastavenie polovičnej porcie je označené symbolom ½.

Zadanie polovičnej porcie pri predaji

 

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard