Skladová karta typu - Receptura

V tomto článku vám představíme postup pro vytvoření skladové karty typu Receptura. Níže najdete bližší popis jednotlivých nastavení daného typu skladové karty s videonávodem vytvoření recepturní karty pro jídlo a míchaný drink. Skladové karty je možné založit v menu aplikace v části Karty, kliknutím na ikonu Nová a výběrem příslušného typu karty.

Popis jednotlivých záložek formuláře aplikace:

Základní

  • Název - název skladové karty. Při vytváření skladové karty typu "Receptura", zadejte název tak, aby bylo možné skladovou kartu jednoduše identifikovat. V případě, že tento název je delší než 45 znaků, automaticky se zobrazí nabídka pro zadání zkráceného názvu skladové karty. Jestli je potřebné název zkrátit, zkrácený název zadejte tam, nakolik název skladové karty se zobrazuje v nabídce pro zákazníka např. na jídelním lístku. Proto je vhodné tu mít zadaný celý název. (Více informací o jídelních lístcích v aplikaci se dozvíte Vytvoření jídelního lístku, zveřejnění na Facebooku a vaší webstránce.)
   • Zkrácený název - sem je možné zadat název s různými zkratkami. Zkrácený název se v případě, že je vyplněný zobrazuje obsluze při prodeji, tiskne se na bonovací tiskárně a na dokladu pro zákazníka.
  • Kód / PLU - po vyplnění tohoto čísla bude možné kartu snadněji vyhledávat v aplikaci. (Systém automaticky číslo vygeneruje, je však možné ho upravit.)

  • MJ - měrná jednotka zboží.

  • Cena - prodejní cena zboží. Jedná se o konečnou prodejní cenu zadávanou s DPH. (V případě plátců DPH si cenu bez DPH aplikace automaticky dopočítá.)

  • DPH - výška přiřazeného DPH dané skladové kartě. (Možnost nastavení DPH na skladové kartě se zobrazí po správném vyplnění obchodních údajů společnosti v části O provozu. Jestli je tu vyplněné i IČ DPH, zobrazí se dané nastavení.)

  • Uzamčená cena - v případě uzamčení ceny není možné cenu na položce při prodeji měnit. Rovněž není možné na položku aplikovat žádnou slevu. V případě, že je vytvořený akční ceník na kategorii, ve které se daná položka nachází, na kartu s uzamčenou cenou se rovněž sleva aplikovat nebude.

  • Zákaz prodeje - v případě daného nastavení na kartě, není možné položku prodat,  rovněž se nezobrazuje ani v seznamu při prodeji(Nedoporučujeme přejmenovávat skladové karty. Jestli došlo k vyřazení položky z prodeje, je možné skladové kartě tento příznak nastavit a v případě potřeby vytvořit novou skladovou kartu. Jestli se následně položka opětovně vrátí do prodeje, příznak se odebere a kartu bude možné opět prodávat a bude se zobrazovat v seznamech.)

  • Barva - barva, pod jakou se bude ikona položky zobrazovat v prodeji.

Rozšířené

  • SBL Karta - nastavení je potřebné vyplňovat jen při skladových kartách typu Lahev. (Jedná se o evidenci Spotřebitelského balení líhu.)

  • Prodej zlomkového množství - nastavení definuje, zda je možné prodat i část z dané karty(Při jídlech např. poloviční porci, při panácích místo 0,04l např. 0,02 apod.)

  • Hmotnost v g - hmotnost položky v gramech(Nastavení je zvlášť vhodné vyplňovat např. při jídlech, kdy se tato informace zobrazuje na jídelním lístku.)

  • Objem v l - objem položky v litrech. (Nastavení je zlášť vhodné vyplňovat při lahvích a rozlévaném alkoholu. Tento údaj se kromě jiného zobrazuje i na jídelním lístku.)

  • EAN - čárový kód dané položky. Čárový kód doporučujeme vyplnit, když se jedná o kartu s evidencí SBL, který jednoznačně identifikuje dané zboží. Rovněž i v případě prodeje pomocí čtečky čárových kódů.

  • Čas na přípravu v min - údaj se zobrazuje na jídelním lístku.

  • Rychlé poznámky - na kartě je možné nadefinovat i tzv. "Rychlé poznámky", které blíže identifikují požadavek zákazníka při objednávce. Jednotlivé poznámky je možné od sebe oddělit čárkou(Např. při minerálce to může být poznámka "Nechlazená" nebo "S ledem" apod. Více informací o rychlých poznámkách získáte i v našem instruktážním videu Rychlé přidání poznámky na položce otevřeného účtu

  • Popis - popis na skladové kartě představuje bližší popis, který se zobrazuje na jídelním lístku. (Při míchaných drincích se může jednat např. o složení apod.)

  • Alergeny - na kartě je možné nadefinovat alergeny. Nastavení je vhodné vyplnit při skladových kartách jídel. Nadefinované alergeny se následně budou zobrazovat na jídelním lístku.

  • Naše nabídky - skladovou kartu je možné založit i jako položku např. Obědové menu. Toto se může zobrazovat např. po sejmutí QR kódu na stole, případně na Vaší stránce nebo Facebooku. (Bližší informace o položkách "Naše nabídky", na co slouží, jejich nastavení a jak je využívat se konkrétně na položce "Obědové menu" dozvíte ve videopříručce k aplikaci Vytvoření obědového menu, zveřejnění na Facebooku a vaší webstránce.)

  • Inventury - na skladové kartě je možné definovat přiřazení položky do tzv. "Rychlé inventury". Jedná se o položky, které se často inventurují. (Např. pro Rychlá inventura - bar doporučujeme zařadit skladové karty alkoholu, které se kontrolují při střídání směn, nebo na konci dne. Je tak možné vytvořit rychlou inventuru konkrétního zboží a doslova do pár minut tak zjistit aktuální stav na skladě. Doporučujeme v případě jídel kontrolovat jen nejdražší suroviny jako maso a zeleninu.) 

  • Fiskální tiskárny - v aplikaci je možné nadefinovat tisk bonovaček i na fiskální tiskárně.

  • Bonovačky - jestli jsou v aplikaci nadefinované bonovací tiskárny, je možné nastavit, na které tiskárně se bude karta tisknout. Skladové kartě je možné nadefinovat tisk jen na jednom zařízení. 

Kategorie

Obrázky

  • Obrázek skladové karty je možné přidat kliknutím na žlutou ikonu plus. Více informací o obrázcích skladových karet se dozvíte v návodě Skladová karta - záložka Obrázky.

Pro veřejnost

Ingrediencie

  • Karta se vyrábí - nastavení definuje, kolik jednotek této karty se vytvoří ze zadaného množství.(V případě, že máte definovanou recepturu např. pro 10, nebo 100 porcí, v tomto poli nastavíte počet porci a následně přidáváte jednotlivé suroviny které jsou potřebné pro přípravu daného počtu jídel, nebo nápojů.) 

  • MJ - měrná jednotka.

  • Surovina - v tomto poli se vybírají jednotlivé suroviny, ze kterých se receptura skládá. Při nastavování receptury jídla, doporučujeme vybírat jen suroviny, kterých skladové zásoby se sledují. Obvykle se jedná o ty nejdražší jako maso a zelenina. (Při výběru stačí začít psát název skladové karty suroviny a následně ji vybrat ze seznamu stisknutím tlačítka ENTER. Jestliže se karta v seznamu nenachází, je možné ji založit kliknutím na ikonu plus.)

  • Nor. cena - normativní cena. (Celková cena jednotlivých surovin vstupujících do receptury. Cena je přepočítaná za 1ks.)

   • Název - název skladové karty vstupující do receptury.
   • Skl. cena - aktuální skladová cena měrné jednotky karty vstupující do receptury.
   • Mn. - množství skladové karty vstupující do receptury

Přídavky - vazby

  • Pomocí přídavků - vazeb lze nadefinovat vázané položky, ze kterých si umí obsluha při obsluze zákazníka hned vybrat. Vázané karty lze definovat také nezávisle pro donášku - online nabídku pro zákazníka. Bližší informace o využití přídavků a vazeb se dozvíte v návodu Skladová karta - záložka Přídavky - vazby.

Pohyby

  • Přesné informace o naskladnění skladové karty, o tom, kdy došlo k jejímu prodeji a zda se jednalo o online prodej nebo prodej na fakturu se dozvíte v záložce Pohyby. Bližší informace o možnostech a informacích, které tato nabídka poskytuje naleznete v návodu Skladová karta - záložka Pohyby. Záložka se zobrazí až při následné úpravě skladové karty.

Související návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard