Skladová karta typu - Rozlievaný tovar

V tomto článku vám predstavíme krátke inštruktážne video - postup pre vytvorenie skladovej karty typu Rozlievaný tovar, na konkrétnom príklade čapovaného piva. Nižšie nájdete bližší popis jednotlivých nastavení daného typu skladovej karty. Skladové karty je možné založiť v menu aplikácie v časti Karty, kliknutím na ikonu Nová a výberom príslušného typu karty. 

Popis jednotlivých záložiek formulára aplikácie:

Základné

  • Názov - názov skladovej karty. Pri vytváraní skladovej karty typu "Rozlievaný tovar", zadajte názov tak, aby bolo možné skladovú kartu jednoducho identifikovať. V prípade, že tento názov je dlhší ako 45 znakov, automaticky sa zobrazí ponuka pre zadanie skráteného názvu skladovej karty. Ak je potrebné názov skrátiť, skrátený názov zadajte tam, nakoľko názov skladovej karty sa zobrazuje v ponuke pre zákazníka napr. na jedálnom lístku. Preto je vhodné tu mať zadaný celý názov. (Viac informácií o jedálnych lístkov v aplikácii sa dozviete Vytvorenie jedálneho lístka, zverejnenie na Facebooku a vašej webstránke.)
   • Skrátený názov - sem je možné zadať názov s rôznymi skratkami. Skrátený názov sa v prípade, že je vyplnený zobrazuje obsluhe pri predaji, tlačí sa na bonovacej tlačiarni a na doklade pre zákazníka.
  • Kód / PLU - po vyplnení tohto čísla bude možné kartu ľahšie vyhľadávať v aplikácii. (Systém automaticky číslo vygeneruje, je však možné ho upraviť.)

  • MJ - merná jednotka tovaru.

  • Cena - predajná cena tovaru. Jedná sa o koncovú predajnú cenu zadávanú s DPH. (V prípade platcu DPH si cenu bez DPH aplikácia automaticky dopočíta.)
   • Ak sa skladová karta nachádza v cenníku, pri cene sa zobrazuje aj priradený cenník.
  • DPH - výška priradenej DPH danej skladovej karte. (Možnosť nastavenia DPH na skladovej karte sa zobrazí po správnom vyplnení obchodných údajov spoločnosti v časti O nás. Ak je tu vyplnené aj IČ DPH, zobrazí sa dané nastavenie.)

  • Zamknutá cena - v prípade uzamknutia ceny nie je možné cenu na položke pri predaji meniť. Rovnako nie je možné na položku aplikovať žiadnu zľavu. V prípade, že je vytvorený akciový cenník na kategóriu v ktorej sa daná položka nachádza, na kartu s uzamknutou cenou sa rovnako zľava aplikovať nebude.

  • Zákaz predaja - v prípade daného nastavenia na karte, nie je možné položku predať, rovnako sa nezobrazuje ani v zozname pri predaji. (Neodporúčame premenovávať skladové karty. Ak došlo k vyradeniu položky z predaja, je možné skladovej karte tento príznak nastaviť a v prípade potreby vytvoriť novú skladovú kartu. Ak sa následne položka opätovne vráti do predaja, príznak sa odoberie a kartu bude možné opäť predávať a bude sa zobrazovať v zoznamoch.)

  • Farba - farba, pod akou sa bude ikona položky zobrazovať v predaji.

Rozšírené

  • Predaj zlomkového množstva - nastavenie definuje, či je možné predať aj časť z danej karty. (Pri jedlách napr. polovičnú porciu, pri panákoch miesto 0,04l napr. 0,02 a pod.)

  • Hmotnoť v g - hmotnosť položky v gramoch. (Nastavenie je zvlášť vhodné vypĺňať napr. pri jedlách, kedy sa táto informácia zobrazuje na jedálnom lístku.)

  • Objem v l - objem položky v litroch. (Nastavenie je zlášť vhodné vypĺňať pri fľašiach a rozlievanom alkohole. Tento údaj sa okrem iného zobrazuje aj na jedálnom lístku.)

  • EAN - čiarový kód danej položky. Čiarový kód odporúčame vyplniť ak sa jedná o kartu s evidenciou SBL, ktorý jednoznačne identifikuje daný tovar. Rovnako tak aj v prípade predaja pomocou čítačky čiarových kódov.

  • Čas na prípravu v min - údaj sa zobrazuje na jedálnom lístku.

  • Rýchle poznámky - na karte je možné nadefinovať aj tzv. "Rýchle poznámky", ktoré bližšie identifikujú požiadavku zákazníka pri objednávke. Jednotlivé poznámky je možné od seba oddeliť čiarkou. (Napr. pri minerálke to môže byt poznámka "Nechladená" alebo "S ľadom" a pod. Viac informácií o rýchlich poznámkach získate aj v našom inštruktážnom videu Poznámky (rýchle) k položkám v objednávke.)

  • Popis - popis na skladovej karte predstavuje bližší popis, ktorý sa zobrazuje na jedálnom lístku. (Pri miešaných drinkoch sa môže jednať napr. o zloženie a pod.)

  • Inventúry - na skladovej karte je možné definovať priradenie položky do tzv. "Rýchlej inventúry". Jedná sa o položky, ktoré sa často inventujú. (Napr. pre Rýchla inventúra - bar odporúčame zaradiť skladové karty alkoholu, ktoré sa kontrolujú pri striedaní zmien, alebo na konci dňa. Je tak možné vytvoriť rýchlu inventúru konkrétnych tovar a doslova do pár minút tak zistiť aktuálny stav na sklade.)

  • Bonovačky - ak sú v aplikácii nadefinované bonovacie tlačiarne, je možné nastaviť, na ktorej tlačiarni sa bude karta tlačiť. Skladovej karte je možné nadefinovať tlač len na jednom zariadení.

Kategórie

Obrázky

  • Obrázok skladovej karty je možné pridať kliknutím na žltú ikonu plus. Viac informácií o obrázkoch skladových kariet sa dozviete v návode Skladová karta - záložka Obrázky.

Pre verejnosť

Ingrediencie

  • Karta sa vyrába - nastavenie definuje, koľko jednotiek tejto karty sa vytvorí zo zadaných množstiev.(V prípade, že máte definovanú receptúru napr. pre 10, alebo 100 porcií, v tomto poli nastavíte počet porcií a následne pridávate jednotlivé suroviny ktoré sú potrebné pre prípravu daného počtu jedál, alebo nápojov.)

  • MJ - merná jednotka.

  • Surovina - v tomto poli sa vyberajú jednotlivé suroviny, z ktorých sa receptúrna skladá. Pri nastavovaní receptúry jedla, odporúčame vyberať len suroviny, ktorých skladové zásoby sa sledujú. Zvyčajne sa jedná o tie najdrahšie ako mäso a zelenina. (Pri výbere stačí začať písať názov skladovej karty suroviny a následne ju vybrať zo zoznamu stlačením tlačidla ENTER. Ak sa karta v zozname nenachádza, je možné ju založiť kliknutím na ikonu plus.)

  • Nor. cena - normatívna cena. (Celková cena jednotlivých surovín vstupujúcich do receptúry. Cena je prepočítaná za 1ks.)

   • Názov - názov skladovej karty vstupujúcej do receptúry.
   • Skl. cena - aktuálna skladová cena mernej jednotky karty vstupujúcej do receptúry.
   • Mn. - množstvo skladovej karty vstupujúcej do receptúry

Prídavky - väzby

  • Pomocou prídavkov - väzieb je možné nadefinovať viazané položky, z ktorých si vie obsluha pri obsluhe zákazníka hneď vybrať. Viazané karty je možné definovať aj nezávisle pre donášku - online ponuku pre zákazníka. Bližšie informácie o využití prídavkov a väzieb sa dozviete v návode Skladová karta - záložka Prídavky - väzby.

Pohyby

  • Presné informácie o naskladnení skladovej karty, o tom, kedy došlo k jej predaju a či sa jednalo o online predaj alebo predaj na faktúru sa dozviete v záložke Pohyby. Bližšie informácie o možnostiach a informáciách, ktoré táto ponuka poskytuje nájdete v návode Skladová karta - záložka Pohyby. Záložka sa zobrazí až pri následnej úprave skladovej karty.
Ďalšie informácie o skladových kartách a evidencii sa dozviete aj v článku Praktické príklady evidencie tovaru v aplikácii iKelp POS Mobile.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard