Skladová karta typu - Surovina

V tomto článku Vám predstavíme krátke inštruktážne video - postup pre vytvorenie skladovej karty typu Surovina - ingrediencie, ktorá sa používa pre výrobu jedál a nápojov. Nižšie nájdete bližší popis jednotlivých nastavení daného typu skladovej karty. Skladové karty je možné založiť v menu aplikácie v časti Karty, kliknutím na ikonu Nová a výberom príslušného typu karty.

Popis jednotlivých záložiek formulára aplikácie:

Základné

  • Názov - názov skladovej karty. Pri vytváraní skladovej karty typu "Surovina", zadajte názov tak, aby bolo možné skladovú kartu jednoducho identifikovať. V prípade, že tento názov je dlhší ako 45 znakov, automaticky sa zobrazí ponuka pre zadanie skráteného názvu skladovej karty. Ak je potrebné názov skrátiť, skrátený názov zadajte tam, nakoľko názov skladovej karty sa zobrazuje v ponuke pre zákazníka napr. na jedálnom lístku. Preto je vhodné tu mať zadaný celý názov. (Viac informácií o jedálnych lístkov v aplikácii sa dozviete Vytvorenie jedálneho lístka, zverejnenie na Facebooku a vašej webstránke.)
   • Skrátený názov - sem je možné zadať názov s rôznymi skratkami. Skrátený názov sa v prípade, že je vyplnený zobrazuje obsluhe pri predaji, tlačí sa na bonovacej tlačiarni a na doklade pre zákazníka.
  • Kód / PLU - po vyplnení tohto čísla bude možné kartu ľahšie vyhľadávať v aplikácii. (Systém automaticky číslo vygeneruje, je však možné ho upraviť.)

  • MJ - merná jednotka tovaru.

  • Cena - predajná cena tovaru. Jedná sa o koncovú predajnú cenu zadávanú s DPH. (V prípade platcu DPH si cenu bez DPH aplikácia automaticky dopočíta.)

  • DPH - výška priradenej DPH danej skladovej karte. (Možnosť nastavenia DPH na skladovej karte sa zobrazí po správnom vyplnení obchodných údajov spoločnosti v časti O nás. Ak je tu vyplnené aj IČ DPH, zobrazí sa dané nastavenie.)

  • Zamknutá cena - v prípade uzamknutia ceny nie je možné cenu na položke pri predaji meniť. Rovnako nie je možné na položku aplikovať žiadnu zľavu. V prípade, že je vytvorený akciový cenník na kategóriu v ktorej sa daná položka nachádza, na kartu s uzamknutou cenou sa rovnako zľava aplikovať nebude.

  • Zákaz predaja - v prípade daného nastavenia na karte, nie je možné položku predať,  rovnako sa nezobrazuje ani v zozname pri predaji. (Neodporúčame premenovávať skladové karty. Ak došlo k vyradeniu položky z predaja, je možné skladovej karte tento príznak nastaviť a v prípade potreby vytvoriť novú skladovú kartu. Ak sa následne položka opätovne vráti do predaja, príznak sa odoberie a kartu bude možné opäť predávať a bude sa zobrazovať v zoznamoch.)

  • Farba - farba, pod akou sa bude ikona položky zobrazovať v predaji.

Rozšírené

  • Inventúry - skladovú kartu je možné zaradiť do skupiny pre tzv. "Rýchlu inventúru". Pri výbere tohto typu inventúry, sa do novej inventúry automaticky pridajú položky zadefinované do príslušnej skupiny. Do jednotlivých skupín rýchlej inventúry je vhodné zadávať položky, ktoré je potrebné často inventovať, napr. pri výmenie zmien.  

   • Rýchla inventúra - Bar - do tejto skupiny je možné zadávať položky, ktoré sú inventované na bare. (Napr. alkohol, sirupy a pod.) 
   • Rýchla inventúra - Kuchyňa - do tejto skupiny je vhodné zadávať položky, ktoré sa inventujú v kuchyni. (Zvyčajne sa jedná o položky, ktoré je potrebné často sledovať, napr. mäso, zelenina prípadne iné drahšie suroviny.)

Kategórie

Spotreba

  • Surovina sa spotrebúva v - pri vytváraní skladovej karty Surovina je možné nadefinovať, kde sa spotrebuje. (V prípade rozlievaného alkoholu bude zo suroviny odpisovať napr. panák. Tento pri predaji, hneď odpíše nadefinované množstvozo surovinovej karty. Rovnako tomu tak môže byť pri predaji jedál. Z danej suroviny napr. z mäsa hovädzia sviečková sa pri predaji Steaku z hovädzej sviečkovi odpíše porcia mäsa, napr. 150g. Kartu pre odpis zo suroviny je možné vybrať zo zoznamu, alebo vytvoriť kliknutím na ikonu plus, resp. kliknutím na šípku smerom dole a kliknutím na ENTER po zadaní názvu karty.) 

   • Názov - názov skladovej karty ktorá odpisuje nadefinované množstvo zo suroviny.
   • Cena - základná predajná cena s DPH karty, ktorá odpisuje nadefinované množstvo zo suroviny.
   • Mn. - množstvo skladovej karty ktoré sa pri predaji bude odpisovať zo suroviny.

Výroba

  • Surovina sa vyrába z kariet - zoznam kariet, z ktorých sa surovina vyrába. (Napr. z kariet typu Fľaša, sa preskladňuje ich obsah na Surovinu, z ktorej následne nadefinované množstvo odpisujú jednotlivé karty typu Rozlievaný tovar alebo Receptúra. (Kartu z ktorej sa surovina vyrába je možné vybrať zo zoznamu, alebo vytvoriť kliknutím na ikonu plus, resp. kliknutím na šípku smerom dole a kliknutím na ENTER po zadaní názvu karty.)

  • Nor. cena - normatívna cena. Hodnota určuje, jednotkovú cenu karty vstupujúcej do suroviny. (Napr. surovina vzniká, resp. sa na surovinu preskladňuje obsah fľaše 0,7L, normatívna cena udáva cenu za 1L.)

  • Disp. sur. - hodnota udáva, aké množstvo je aktuálne možné presunúť z kariet vstupujúcich do suroviny. (Napr. ak do suroviny vstupuje skladová karta fľaše, jedná sa o množstvo fliaš na sklade krát ich objem.)

   • Názov - názov skladovej karty ktorej obah/objem sa prevádza na surovinu.
   • Skl. cena - aktuálna skladová cena karty, ktorá vstupuje do suroviny.
   • Disp. sur. - hodnota udáva, aké množstvo je aktuálne možné presunúť z danej karty vstupujúcej do suroviny

Prídavky - väzby

  • Pomocou prídavkov - väzieb je možné nadefinovať viazané položky, z ktorých si vie obsluha pri obsluhe zákazníka hneď vybrať. Viazané karty je možné definovať aj nezávisle pre donášku - online ponuku pre zákazníka. Bližšie informácie o využití prídavkov a väzieb sa dozviete v návode Skladová karta - záložka Prídavky - väzby.

Pohyby 

  • Presné informácie o naskladnení skladovej karty, o tom, kedy došlo k jej predaju a či sa jednalo o online predaj alebo predaj na faktúru sa dozviete v záložke Pohyby. Bližšie informácie o možnostiach a informáciách, ktoré táto ponuka poskytuje nájdete v návode Skladová karta - záložka Pohyby. Záložka sa zobrazí až pri následnej úprave skladovej karty.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard