Vytvorenie ponuky nápojov z viacerých príchutí v iKelp POS Mobile

V tomto návode vám predstavíme vytvorenie ponuky nápojov z viacerých príchutí pomocou tzv. variánt. Čo varianty v aplikácii iKelp POS Mobile predstavujú, na čo slúžia, ako ich nastaviť a následne využiť pri predaji sa dozviete nižšie.

Čo sú varianty v iKelp POS Mobile?

Pod pojmom varianta, sa myslí tovar, ktorý má zvyčajne rovnakú cenu a ponúka rôzne varianty. Ideálny príklad pre varianty sú napríklad džúsy. Môže byť džús od jedného výrobcu, s rovnakým objemom a vzájomne je variantý chuťou. (Pomaranč, multivitamín, ríbezla kde chute sú vzájomné varianty.) Varianty je vhodné nastavovať v aplikácii aj pre to, aby sa zbytočne zákazníkovi nezobrazovala široká ponuka tovarov, ale výber bol zjednodušený na výber konkrétnej položky, konkrétnej značky, konkrétneho objemu a až následne sa zobrazí ponuka chutí daného tovaru. Variantnosť však nemusí byť len chuť. Variantou môže byť veľkosť, farba a pod. prípadne iné vlastnosti daného tovaru.

Zviazanie kariet do variánt popisuje aj nasledovné inštruktážne video.

Varianty a ich nastavenie

Ďalej si bližšie popíšeme jednotlivé nastavenia skladových kariet v súvislosti s nastavením variánt.

  1. Pre správnu evidenciu je potrebné mať pripravené karty, ktoré sa budú nastavovať ako varianty medzi sebou, najlepšie aj s obrázkami. (Tieto môžu v názve pre jednoznačnosť obsahovať názov a chuť.)
    1. Karty vytvoríte v zozname skladových kariet kliknutím na ponuku Karty v Menu aplikácie a kliknutím na tlačidlo + Nová. Následne je potrebné vybrať správne príslušný typ skladovej karty.
  2. Ak sú karty vytvorené, postupne ich nastavte ako vzájomné varianty.
    1. Otvorte kartu na úpravu kliknutím na tlačidlo Viac za názvom skladovej karty. Kliknite na záložku Pre verejnosť.
  3. Tu je potrebné vyplniť na karte Názov variant - jedná sa o názov, ktorý majú všetky variantné tovary spoločné. Napr. v našom konkrétnom prípade sa jedná o variantný názov "Džús Cappy". Pod týmto názvom budú varianty v aplikácii vystupovať.
  4. Vyplňte príchuť tejto konkrétnej varianty. Do vlastnosti Príchuť vložíme hodnotu variantnej vlastnosti, v tomto prípade názov príchute Antioxidant, Jablko alebo Jahoda.

Všetky karty, ktoré majú byť spojené ako varianty musia mať nastavenú rovnakú hodnotu vlastnosti Názov variant

Ďalšie informácie o záložke Pre verejnosť, sa dozviete v príslušnom návode Skladová karta - záložka Pre verejnosť.

Karty, ktoré sa previažu ako varianty.

Karty, ktoré sa previažu ako varianty.

Ak už sú karty naviazané, v záložke Pre verejnosť sú zároveň zobrazené aj všetky variantné karty, ktoré sú na túto kartu naviazané.

Záložka pre verejnosť s vyplnenými variantnými kartami.

Previazanie kariet variantným názvom. 

Pre zrušenie prepojenia s variantami stačí skliknúť na tlačidlo Zrušiť vedľa poľa vlastnosti Názov variant.

Ak chcete väzbu medzi kartami zrušiť, je potrebné kliknúť na ikonu Zrušiť.

Karta so zviazanými variantami.

Ak sú takéto karty zaradené v Jedálnom lístku, prípadne v inej ponuke pre zákazníka zobrazia sa ako jedna karta s možnosťou dodatočného výberu. Takýmto spôsobom je možné nadefinovať aj napríklad kávy ako varianty. Do príchute sa vpíše o akú kávu sa jedná. Následne na Jedálnom lístku nie je potrebné mať vypísané všetky kávy, ale zaberú len jednu položku a po jej rozkliknutí sa zobrazí širšia ponuka na výber.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard