Kampaň: Akcia 2+1

V tomto návode vám vysvetlíme spôsob predaja akciového balenia 2+1. Môže sa jednať o predaj dvoch kusov rovnakého tovaru, pričom tretí kus môže byť zdarma, alebo za zvýhodnenú cenu. Môže ísť aj o predaj rôzneho tovaru, napr. dvoch denných menu, k tomu 0,5l nápoj za nulovú, alebo zvýhodnenú cenu oproti tomu, ak by si to zákazník kúpil samostatne. Systém vie automaticky aplikovať zľavu na vybrané položky, v prípade, že si zákazník zakúpil určitý počet kusov a pod. Vyhodnotenie sa následne berie ako hodnotová zľava na doklade. Pri vyhodnocovaní sa vždy zohľadňuje najlacnejšia položka v objednávke z danej kategórie tovarov ktorých sa uvedená akcia týka.

Vytvorenie novej kampane Akcia 2+1

 1. Novú akciu 2+1 vytvoríte kliknutím v Menu aplikácie na možnosť Kampane.
 2. Kliknite na tlačidlo Nová.
 3. Vyberte Akcia 2+1.
 4. Otvorí sa formulár pre nastavenie novej kampane.

Kampaň - Akcia 2+1

Po vytvorení novej kampane Akcia 2+1 sa zobrazí formulár pre jej ďalšie nastavenia. 

 • Kampaň sa berie ako súbor pravidiel pre definovanie danej akcie, jej platnosť, ceny a pod. Táto kampaň je vhodná napr. pre predaj pizze. Je možné pomocou nej nadefinovať, že ak si zákazník zakúpi 3 pizze (2+1), najlacnejšiu dostane zadarmo. Je však možné nadefinovať , že za ňu zaplatí aj konkrétnu cenu, napr. 1€, alebo za ňu zaplatí len 50%.
 • Nemusí sa jednať o rovnaký tovar, môže si zakúpiť dve pizze a k nim dostane burger. (Tovary môžu byť z rovnakých alebo rôznych kategórií. Môže sa jednať aj o výber konkrétnych tovarov.)
 • Tak isto môže byť kampaň definovaná tak, že pri zakúpení 3 x pizza dostane na tieto zľavu 15%.
 • Alebo k 3 objednaným pizziam bude 1,5l nápoj zdarma.

Formulár pre definovanie základných pravidiel kampane - Akcia 2+1

Formulár definovanie základných pravidiel akcie

 • Kampaň - Akcia 2+1 ... - názov novo vytváraných akcií. Pri vytváraní nových sa do názvu zadá automaticky aktuálny dátum. Pri následnej editácii sa zobrazí taký názov, ako bol zadaný v poli Názov.

  • Názov - názov kampane, pod ktorým budú následne vytvárané jednotlivé akcie.
  • Aktívny - definuje, či kampaň je aktívna.
  • Platnosť - definuje, od kedy do kedy je akcia platná. V prípade, že dátum do nie je nastavený, platnosť je neobmedzená.
  • P. v dňoch - platnosť akcie v dňoch. V aplikácii je možné nadefinovať, v ktorom dni, resp. dňoch a ktorom čase bude možné akciu využiť.
  • Uplatnenie - pri akom type objednávky je možné zľavu uplatniť. Pokial je nastavené "Len Stôl" kampaň sa uplatňuje len na objednávky ktoré obsluha nahodí fyzicky na prevádzke pri stole. Pokial je nastavené "Len donáška" kampaň sa uplatňuje len pre objednávky v donáške, či už telefonické alebo online objednávky. 
  • Použitie - kto môže daný kupón / poukážku pridať do objednávky.
  • 1/2 porcie - zahrnúť do vyhodnotenia aj 1/2 porcie. Ak je nastavenie aktívne a v objednávke sa nachádza položka 1/2 porcie a je najlacnejšia z vybraných kariet, automaticky sa na túto položku uplatní zľava. (V prípade neaktívneho nastavenia sa 1/2 porcie nazahrnú do vyhodnotenia najlacnejšej položky z danej kategórie akciových tovarov.)
  • Popis - popis kampane.
  • Odosielať - odosielanie kupónov / poukážok zákazníkom.
  • Obrázok - obrázok kampane. Používa sa pre zobrazenie kampane napr. v emailoch alebo na stránke.
 • Položky - po zadaní názvu položky sa táto vyhľadá v zozname a po kliknutí na danú položku sa zobrazí formulár pre nadefinovanie akcie. Ak chcete editovať už vytvorenú akciu a upraviť ceny prípadne položky otvoríte formulár pre úpravu kliknutím na tlačidlo Viac.

Niektoré z uvedených nastavení sú pri vytváraní novej akcie skryté. Zobrazíte ich kliknutím na tlačidlo Viac polí v pravej spodnej časti sekcie základných nastavení.

Formulár pre nastavenie kritérií pre získanie odmeny

Nastavenie kritérií pre získanie odmeny

   • Mn. položiek - množstvo položiek, ktoré musia byť v objednávke pre získanie zľavy. (Napr. v prípade "kúp dva, tretí dostaneš zdarma je to hodnota 2.".)
   • Kategórie - kategória tovarov pre definovanie akcie. Z ktorej kategórie tovarov sa budú vybrané položky pre získanie zľavy vyhodnocovať.
   • Tovary, služby - okrem celých kategórií je možné vyberať aj z konkrétneho zoznamu tovarov alebo služieb. Ak si zákazník vyberie v objednávke niektorý tovar zo zoznamu, získa nárok na zľavu. (Napr. ak si zákazník vyberie z konkrétneho zoznamu položky, získa zľavu na tretiu - najlacnejšiu. Rovnako si však vie vybrať aj 3ks z rovnakého tovaru.)
Formulár pre definovanie  odmeny pre zákazníka
Odmena pre zákazníka
   • Text nabádanie na výber odmeny - text pre zákazníka na nabádanie na výber odmeny.
   • Text odmeny na doklade - text odmeny na doklade (názov kupónu).
   • Hodnota odmeny - hodnota odmeny pre zákazníka.
    • Položka zadarmo - na položku sa aplikuje zľava 100%. (Pri splnení podmienky pre získanie odmeny, bude na najlacnejšiu položku z vybranej skupiny tovarov aplikovaná táto zľava.)
    • Zľava v % - výška aplikovanej zľavy na najlacnejšiu položku z vybranej skupiny tovarov pri splnení podmienok akcie.
    • Cena položiek - cena najlacnejšej položky z vybraných akciových položiek.
   • Aplikovať na - na aké položky sa bude aplikovať zľava.
    • Mn. odmeny 1ks - zľava sa aplikuje len na zadaný počet položiek. (To znamená 2 + 1, 3 + 1 a pod. Pričom na jednu položku sa aplikuje definovaná zľava. )
    • Všetky položky - na všetky položky z akcie sa aplikuje zľava. (Vhodné najme pri percentuálnych alebo hodnotových zľavách napr. "Nakúp 3 rôzne pizze a dostaneš na každú zľavu 25%", alebo "dostaneš každú za 5€")
   • Kategórie - kategórie tovarov na ktoré sa bude pri splnení podmienok akcie aplikovaná zľava.
   • Tovary, služby - zoznam konkrétnych tovarov alebo služieb, na ktoré sa bude pri splnení podmienok akcie aplikovať zľava.

Všetky vykonané nastavenia a zmeny je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Kampaň z pohľadu zákazníka pri online objednávaní

Nabádanie na výber položky pre získanie odmeny pri nastavení kampane 2x pizza + 2,25l nápoj zdarma


Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard