Virtuálna peňaženka (Kreditný účet) - čerpanie kreditu

V tomto návode vám predstavíme, akým spôsobom je možné kredit čerpať v aplikácii iKelp POS Mobile. 

 • Pri predaji, platidlo kredit - podmienkou pre ukončenie dokladu kreditom je, že obsluha musí vybrať zákazníka v objednávke. Následne pri ukončení objednávky sa vyberie možnosť ukončenia spôsobom platba kreditom. Na tlačiarni sa vytlačí potvrdenie o čerpaní. Zákazník má doklad a tovar sa odpíše zo skladu. V evidencii kreditu na kontakte sa táto suma automaticky odpočíta.

 • Ručnou úpravou - na danom kontakte je možné kredit upravovať aj ručne, musí však mať na to užívateľ právo. Kliknutím na tlačidlá Pridať alebo Odobrať, je možné robiť ručné úpravy kreditu. 

 • Platbou priamo zo stola - ak je zákazník prihlásený v aplikácii, vie vytvoriť objednávku a vie si skontrolovať aj výšku aktuálneho kreditu. Ak je výška kreditu dostatočná, môže doklad rovno ukončiť cez platbu kreditom.

Pri predaji, platidlo kredit

V prípade, že zákazník má dobitý kredit, a chce ním platiť, môžu v praxi nastať tieto situácie:

 • Výška kreditu zákazníka je dostatočná na úhradu dokladu a doklad je celý uhradený kreditom.
  • Vytlačí sa potvrdenie o čerpaní kreditu v závislosti od nastavenia na fiskálnej, alebo bonovacej tlačiarni.
 • Zákazník nemá dostatočnú výšku kreditu v kreditnom účte, ale chce ním platiť. Zvyšok doplatí iným typom platidla.
  • Vytlačí sa potvrdenie o čerpaní kreditu na fiskálnej tlačiarni a kredit je odpočítaný vo forme zľavy z dokladu.

Ručnou úpravou

Kredit je možné zákazníkovi upraviť ručne. Viac o tejto možnosti sa dočítate v návode Virtuálna peňaženka (Kreditný účet) - ručná úprava kreditu zákazníka.

Platbou priamo zo stola

Ak je zákazník registrovaný v aplikácii iKelp POS Mobile vo vašej reštaurácii alebo kaviarni, po prihlásení sa mu zobrazí výška jeho kreditu. (Zaregistrovať sa zákazník vie, ak vyúživate Inteligentné stoly. Po osnímaní napr. QR - kódu na stole sa vie zaregistrovať priamo vo vašej databáze iKelp POS Mobile a využívať tak výhody systému priamo vo vašej reštaurácii alebo kaviarni.) Pre využitie platby zo stola je potrebné dodržať nasledovný postup.

 1. Zákazník sa prihlási do systému po osnímaní QR kódu, alebo NFC na stole.
 2. Vytvorí novú objednávku výberom položiek z Jedálneho lístka a jednotlivé položky pridá v požadovanom množstve do objednávky kliknutím na tlačidlo Vložiť do košíka.
 3. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť a potvrdiť ukončíte objednávku.
 4. Objednávku je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Potvrdiť objednávku.
 5. Následne sa odošle notifikácia čašníkovi na potvrdenie objednávky.
 6. Po potvrdení objednávky čašníkom, je možné prejsť k výberu spôsobu platby.
 7. Kliknutím na ikonu Zaplatíme kreditom sa odošle notifikácie čašníkovi o spôsobe platby, ktorá potvrdí ukončenie dokladu.
Spôsob ukončenia kreditom je samozrejme možné vybrať aj v prípade, že objednávku nevytvoril priamo zákazník ale obsluha. Podmienkonu je, aby obsluha vybrala na doklad daný kontakt. Po prihlásení zákazník vie danú objednávku sledovať, ako aj vybrať spôsob ukončenia dokladu.
Ďalšie informácie o inteligentných stoloch sa dozviete Inteligetný stôl pre reštaurácie.

Potvrdenie o čerpaní kreditu

Potvrdenie o čerpaní kreditu je možné vytlačiť dvomi spôsobmi.

 1. Na fiskálnej tlačiarni ako bločik, na ktorý je aplikovaná zľava vo forme kreditu.
 2. Na bonovacej tlačiarni ako potvrdenie pre zákazníka o čerpaní kreditu.

Akým spôsobom sa má tlačiť potvrdenie o čerpaní kreditu je možné nastaviť v Menu aplikácie, v časti Zariadenia a kliknutím na ikonu Viac pre Čerpanie kreditu. Aplikovaním nastavenia Tlačiť ako nefiskálny doklad viete nastaviť tlač na bonovacej tlačiarni. V tomto nastavení je možné definovať, ako sa bude doklad tlačiť, prípadne ktoré údaje sa na doklade majú tlačiť. V tomto nastavení viete definovať Názov výstupu. Vyplnením Kódu zariadenia, je možné definovať, na ktorej tlačiarni sa bude daný výstup tlačiť.

Popis jednotlivých záložiek formulára aplikácie

Základné

  • Tlačiť ako nefiskálny doklad - nastavenie definuje, v akom tvare sa bude doklad, potvrdenie o čerpaní kreditu tlačiť. 
  • Názov výstupu - názov, ktorý sa bude zobrazovať na výstupe pri tlači potvrdenia čerpania kreditu.
  • Kód zariadenia - kód zariadenia, na ktorom sa má výstup tlačiť. Jedná sa o kód, pod ktorým je dané zaridenie definované v aplikácii iKelp POS Manažér server.
  • Odberateľ - vytlačiť informácie o odberateľovi na doklade.
  • Odberateľ kontakt - kontaktné informácie o odberateľovi. Na príslušnom výstupe pre tlač potvrdenia čerpania kreditu nie je možné toto nastavenie aplikovať.
  • Dodávateľ - vytlačí informácie o dodávateľovi.
  • Zostatok kreditu - vytlačí na doklade informáciu o aktuálnom zostatku zákazníka.
  • Miesto pre podpis - vytlačiť na doklade miesto pre podpis.
  • Užívateľ - vytlačí na doklade užívateľa, ktorý daný doklad vytvoril.

Vykonané zmeny je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť na navigačnom panely aplikácie.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard