Virtuálna peňaženka (Kreditný účet) v iKelp POS Mobile

V aplikácii iKelp POS Mobile je možné evidovať kreditný účet na zákazníkov. V aplikácii iKelp POS Mobile sa pod pojmom "kreditný systém" rozumie niečo ako virtuálna peňaženka zákazníka (vo všeobecnosti kontaktu). Kredit je možné dobíjať predajom príslušnej skladovej karty alebo ručne. (Napríklad ak je hromadne faktúrovaný nejakej organizácii.) Zákazník si za určitú hodnotu dobije kredit, ktorý si následne čerpá. Kredit je možné vnímať ako platidlo. Nakoľko pri zakúpení kreditu nie je vopred známe, na aké tovary alebo služby bude kredit použitý, pri jeho zakúpení dostane zákazník len potvrdenie o zakúpení, pričom v tomto prípade nejde o pokladničný eKasa doklad. Až následným aplikovaním daného platidla na doklad je podnikateľ povinný tlačiť pokladničný eKasa doklad. (Vtedy dochádza k nahláseniu na portál eKasa s jasne definovaným tovarom a službami, s rozpisom DPH na ktoré bolo platidlo použité.) Záleží na vás, či zákazníkovi k dobitému kreditu dáte kredit navyše ako bonus alebo nie. Zákazník tak získava komfort pri platení, nemusí riešiť hotovosť a rovnako tak vie týmto spôsobom ukončiť platbu aj cez Inteligentný stôl. Môžu ho používať všetci zákazníci, pre jeho evidenciu nie sú potrebné žiadne špeciálne nastavenia.

Evidencia kreditu v aplikácii

Evidencia kreditu v aplikácii je skutočnej jednoduchá. Stačí si len nastaviť pravidlá, akú výšku kreditu si u vás vie zákazník dobiť a automaticky pri prvom zakúpení sa mu v aplikácii vytvorí účet kde si vie aj on sám výšku kreditu sledovať. 

Dobíjanie kreditu zákazníkovi

V aplikácii sú tieto spôsoby dobíjania kreditu:

  • Manuálne dobitie kreditu - ak užívateľ má právo na ručnú úpravu kreditu (právo je možné nastaviť užívateľovi v záložke Práva - Kredit) po otvorení kontaktu na úpravu má možnosť kliknutím na tlačidlo Pridať alebo Odobrať upravovať výšku kreditu. Týmto spôsobom je možné doplniť, alebo ručne skorigovať výšku kreditu zákazníkovi.
  • Zakúpenie kreditu - v aplikácii je vytvorená skladová karta, ktorá slúži na dobíjanie kreditu. Zákazník si zakúpi kredit ako ktorúkoľvek inú položku a tento kredit sa mu automaticky započíta do jeho kreditného účtu. Následne už len pri objednávke identifikuje zákazníckou kartou, menom, alebo si sám vytvorí účet pomocou inteligentného stola a pri predaji sa doklad ukončí na kredit. Automaticky sa mu tak výška kreditu z účtu odpočíta. Ako už bolo v úvode spomenuté, zakúpenie kreditu nepodlieha nahlasovaniu na portál eKasa, preto odporúčame v prípade zakúpenia kreditu tento naúčtovať nezávisle od ostatných položiek.
  • Zakúpenie kreditu priamo zo stola - pomocou Inteligentných stolov v aplikácii, si môže zobraziť zákazník Jedálny lístok, kde jednou z položiek môže byť dobitie kreditu. Položku si pridá do košíka a potvrdí objednávku kliknutím Objednať teraz. Po potvrdení objednávky obsluhou môžete objednávku zaplatiť.

Čerpanie kreditu

V aplikácii sú tieto spôsoby čerpania kreditu:

  • Pri predaji, platidlo kredit - pri ukončení objednávky sa vyberie možnosť ukončenia spôsobom platba kreditom. Na tlačiarni sa vytlačí potvrdenie o čerpaní. Zákazník má doklad a tovar sa odpíše zo skladu. V evidencii kreditu na kontakte sa táto suma automaticky odpočíta. Potvrdenie o čerpaní sa v závislosti od nastavenia môže vytlačiť ako doklad, kde je výška kreditu odpočítaná vo forme zľavy, alebo ako nefiskálny doklad o čerpaní kreditu.

  • Ručnou úpravou - na danom kontakte je možné kredit upravovať aj ručne, musí však mať na to užívateľ právo. Kliknutím na tlačidlá Pridať alebo Odobrať, je možné robiť ručné úpravy kreditu. 

  • Platbou priamo zo stola - ak je zákazník prihlásený v aplikácii, vie vytvoriť objednávku a vie si skontrolovať aj výšku aktuálneho kreditu. Ak je výška kreditu dostatočná, môže doklad rovno ukončiť cez platbu kreditom.

Sledovanie kreditu

Kredit vie skontrolovať užívateľ, ale vie si ho skontrolovať aj sám zákazník.

Kredit zákazníka z pohľadu užívateľa (obsluhy)

Kredit zákazníka z pohľadu užívateľa (obsluhy)

  • Užívateľ - užívateľ (čašník) v aplikácii si v zozname kontaktov vie nájsť daný kontakt, a po jeho otvorení na úpravu vie jeho kredit skontrolovať. Je len na vás, či mu povolíte aj ručnú úpravu kreditu. Rovnako je možné výšku kreditu skontrolovať po výbere zákazníka na doklad, kde je jeho výška zobrazená ako hodnota vlastného účtu.

Kredit zákazníka z pohľadu prihláseného zákazníka
Kredit zákazníka z pohľadu prihláseného zákazníka
  • Zákazník - ak sa zákazník registruje v aplikácii a vyplní všetky potrebné údaje pre prihlásenie, po prihlásení má možnosť si výšku kreditu skontrolovať, rovnako má možnosť si zobraziť aj históriu pohybov - jeho dobíjanie aj čerpanie.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard