Nástenka v iKelp POS Mobile

V tomto článku vám bližšie predstavíme jednotlivé údaje ktoré sa zobrazujú na nástenke v aplikácii. Nástenku otvoríte kliknutím v menu aplikácie na možnosť Nástenka. Zobrazujú sa tu priebežné štatistiky predajov, obrat, obsadenosť stolov ako aj prehľad najčastejšie predávaných tovarov.

Filter

Filter a zoznam položiek na nástenke v aplikácii. (Popis jednotlivých prvkov sa zobrazí aj po nabehnutí myšou na dané tlačidlo.)

Filter a zoznam položiek na nástenke v aplikácii.

 

 • Rozšírený filter - kliknutím na ikonu sa zobrazí rozšírený filter. 

  • Mesiac - v zozname sa zobrazuje niekoľko posledných mesiacov, pomocou ktorých je možné rýchlo vyfiltrovať pohyby kariet za dané obdobie.
  • Od dátumu / Do dátumu - zobraziť len pohyby položiek ktoré boli vykonané v dátumovom rozsahu.
  • Vyhľadať - v nástenke aplikácie je možné zobraziť prehľad aj konkrétneho užívateľa / čašníka. Stačí len vyplniť jeho meno alebo priezvisko a po výbere z adresára sa automaticky zobrazí štatistika predajov daného užívateľa v aplikácii.
 • Nastaviť filter - aplikovanie filtra na základe nadefinovaných parametrov.

 • Dod. listy - kliknutím na tlačidlo je možné definovať, či sa do štatistík majú zahrnúť aj dodacie listy alebo nie. Opätovným kliknutím na tlačidlo je možné vypnúť, aby sa do prehľadov zahrnuli aj dodacie listy.

 • Priebežne - zobrazenie priebežných predajov za systémom nadefinované obdobie. Niektoré zobrazené údaje sa zobrazujú v rámci aktuálneho dňa, niektoré v rámci posledného mesiaca a pod.

 • Dnes - zobrazenie predajov a všetkých rozborov na nástenke v rámci aktuálneho dňa, prípadne iného časového obdobia podľa výberu včera, tento týždeň a pod.

Štatistika predajov a porovnanie s predchádzajúcim obdobím

Štatistika predajov a porovnanie s predchádzajúcim obdobím.

Štatistika predajov a porovnanie s predchádzajúcim obdobím.

 • Priebežne dnes - zobrazenie predajov (obratu) v celkovej sume s DPH. Do tejto sumy sú započítane bločky, doklady ktoré boli ukončené ako odložené a v prípade aktívneho filtra pre započítanie dodacích listov aj dodacie listy ktoré boli vytvorené v predaji aplikácie. Informácia o predajoch sa zobrazuje na základe vyfiltrovaného časového obdobia. Zobrazuje sa tu aj počet dokladov vytvorených v danom období, rovnako s porovnaním a zobrazením trendu za predchádzajúce obdobie, spolu s priemernou hodnotou dokladu.

 • Včera vs ten istý deň minulý týždeň - porovnanie predajov cez pokladňu za včerajší deň s rovnakým dňom pred týždňom. Zobrazuje sa celková suma s DPH predajov za predchádzajúci deň ako aj finančné a percentuálne porovnanie predajov. Ak je údaj zobrazený zelenou farbou, jedná sa o stúpajúci trend a teda zvýšenie predaja oproti porovnávanému obdobiu.

 • Zatiaľ tento mesiac vs ten istý deň minulý mesiac - porovnanie predajov cez pokladňu od prvého dňa do aktuálneho dňa v mesiaci oproti tomu istému obdobiu v predchádzjúcom mesiaci. Zobrazuje sa celková suma s DPH ako aj finančné a percentuálne porovnanie predajov sledovaného obdobia.

 • Predchádzajúci mesiac vs mesiac predtým - porovnanie predajov cez pokladňu za celý predchádzajúci mesiac a celý mesiac pred ním.

 • Doklady storná - počet dokladov, ktoré boli stornované. V tomto prípade sa jedná o doklady (rozpracované objednávky) ktoré boli v aplikácii vytvorené, ale pred samotným vyúčtovaním boli odobraté. (Medzi storná dokladov sa započítajú doklady, ktoré boli vytvorené a následne zatvorené tlačidlom Zatvoriť, to znamená, že obsluha medzitým napr. účtovala položky na inom stole. Následne vybrala možnosť odstránenia dokladu.)

 • Bonovačka storná - prehľad položiek, ktoré boli stornované a následne tlačené na bonovačke.

 • Položky storná - počet položiek, ktoré boli odstránené z dokladu. (Položky sa do zoznamu započítajú za predpokladu, že po naúčtovaní položiek do objednávky bol doklad (objednávka) zatvorená kliknutím na tlačidlo Zatvoriť, a položky boli z dokladu odobrané až pri následnej úprave dokladu (objednávky)).

Graf predajov

Graf predajov za sledované obdobie

Graf predajov - obrat za sledované obdobie. Ak je nastavené obdobie dnes, zobrazujú sa predaje od pol noci, s vyhodnotením k celej hodine. (Napr. 11:00 - 12:00 sa zobrazia ako predaje o 11:00.)

Aktuálne vyťaženie stolov

Aktuálne vyťaženie stolov - v grafe sa zobrazuje celkový počet stolov premietnutý do grafu, s počtom aktuálne obsadených.

Nedostatočné množstvo na sklade

Nedostatocne mnozstvo na sklade

Nedostatočné množstvo na sklade - na skladovej karte je možné v záložke Rozšírené nastaviť Min.skl. mn.(minimálne skladové množstvo) a Obj. mn. (objednané množstvo). Ak množstvo na skladovej karte klesne pod nastavené minimálne skladové množstvo, táto položka sa zobrazí na nástenke a zobrazí sa pri nej aj objednané množstvo, teda množstvo, ktoré sa najčastejšie objednáva. Užívateľa tak aplikácia informuje, o tom, že je potrebné tovar doobjednať.

TOP 10 tovarov tento mesiac

TOP 10 tovarov tento mesiac

TOP 10 Tovarov - 10 najčastejšie predávaných tovarov za sledované obdobie. Zobrazuje sa počet predaných ks daného tovaru za sledované obdobie ako aj celkový obrat na danej položke s DPH.

TOP kategórie tento mesiac

TOP Kategórie

TOP Kategórie - koláčový graf v ktorom sú premietnuté kategórie podľa toho, z ktorej kategórie sa za sledované obdobie predalo najviac položiek. Vedľa sa zobrazuje rozpis jednotlivých kategórií s celkovou sumou obratu s DPH za sledované obdobie v danej kategórii.

Noví zákazníci

Noví zákazníci

Noví zákazníci - graf nových zákazníkov v aktuálnom mesiaci.

  • Neznámy - zákazníci, ktorý využili inteligentný stôl pre skontrolovanie účtu na stole, prípadne využili privolanie čašníka alebo niektorú z iných funkcií inteligentného stola, ale nezaregistrovali sa do aplikácie.
  • Registrovaný - zákazníci, ktorí využili možnosť registrácie do systému a následne sa prihlásili. Kliknutím v grafe na výsek registrovaných zákazníkov a následným kliknutím na ikonu Viac, sa zobrazí zoznam registrovaných zákazníkov.
Graf vývoja obratu za aktuálny mesiac

Čašníci - obrat čašníkov za sledované obdobie. Ak čašník nemal v sledovanom odbobí žiadny obrat, v rozbore sa nezobrazuje.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard