Pokladňa a Sklad
 

Kde ste nás mohli stretnúť?

V tomto roku na Danubius GASTRO v Inchebe v Bratislave, tak ako ročník pred tým.

Danubius GASTRO 2014