Pokladňa a Sklad
 

iKelp POS Pokladňa - Popis funkcií a vlastností

Výhody softvérového riešenia pokladnice
iKelp POS Pokladňa - Úkony
 • Prakticky neobmedzený počet tovarov (PLU)
 • Komfortné ovládanie a zobrazenie informácií
 • Podstatne širšie možnosti funkcií
 • Agenda zákazníkov, štatistiky a história predaja
 • Prepracovaný obchodný aj reštauračný režim
 • Podpora zariadení podľa nového fiškálneho zákona č. 289/2008 Z.z. a jeho neskorších znení

Do akých prevádzok je toto riešenie vhodné?
iKelp POS Pokladňa - Zoznam dokladov
 • Reštaurácie a pohostinstvá
 • Bary a kaviarne
 • Obchody s textilom
 • Malé supermarkety
 • Všade, kde očakávate viac ako len funkcie bežnej registračnej pokladnice

Tlač objednávok "do kuchyne/baru" (bonovacie tlačiarne)
Tlač objednávky pre kuchyňu
 • Automatická tlač objednávok po pridaní položiek do otvoreného účtu
 • Možnosť manuálnej tlače a výberu zariadenia pre tlač
 • Podpora viacerých tlačiarní (kuchyňa, bar, miešané nápoje, ...)
 • Tlač priamo na fiškálnom zariadení ako nedaňový doklad
 • Podpora Windows tlačiarní aj účtenkových tlačiarní cez sériový port RS232
 • Nastavenie skladovej karty, na ktorej tlačiarni sa tlačí jej objednávka
 • Presmerovanie tlače v prípade výpadku zariadenia
 • Podpora ihličkových aj thermo tlačiarní
 • Zisťovanie stavu pripravenosti (vypnuté zariadenie, chýbajúci papier, ...)
 • Tlač aktuálneho stavu otvoreného účtu, mincovky alebo finančného stavu
Pozrite si galériu dokladov!

Optimalizované dotykové ovládanie
iKelp POS Pokladňa
 • Jednoduché a prehľadné užívateľské rozhranie
 • Optimalizované pre dotykové obrazovky
 • Posun v položkách pohybom prsta
 • Ovládanie aj klávesnicou

Reštauračný režim
iKelp POS Pokladňa - Výber stolov v miestnosti
 • Otvorené účty
 • Účtovania na jednotlivé stoly alebo miestnosti
 • Dizajnovanie miestností a rozloženia stolov
 • Rozúčtovanie položiek na doklade viacerým osobám
 • Presun dokladu na iný stôl
 • Prihlasovanie pokladníkov

Rýchle voľby
iKelp POS Pokladňa - Rýchle voľby
 • Definovanie najčastejšie účtovaných tovarov
 • Výber podľa skupín
 • Hierarchická kategorizácia - skupiny, podskupiny, ...
 • Zúžené zobrazenie, alebo zobrazenie po celej šírke obrazovky

Ukončenie predaja a spôsoby platby
iKelp POS Pokladňa - Platidlá a ukončenie predaja
 • Podpora rôznych druhov platidiel: hotovosť, kredit, šek, ...
 • Preddefinované často používane hodnoty bankoviek/mincí a šekov
 • Čiastkové a kombinované platby

Položky dokladu
iKelp POS Pokladňa - Položky dokladu
 • Zobrazenie priradenej osoby, kód a názov tovaru, zľava, množstvo a cena
 • Dodatočná úprava zľavy, množstva a ceny tovaru
 • Presun položky na inú osobu
 • Odobratie poslednej alebo vybranej položky

Uzávierky a štatistiky
iKelp POS Pokladňa - Uzávierky
 • Detailné a prehľadné finančné informácie
 • Uzávierky podľa platidiel (hotovosť, kredit, šek, ...)
 • Vklady a výbery
 • Rozdelenie podľa pokladníkov
 • Štatistiky a história predaja

Adresár kontaktov
iKelp POS Pokladňa - Vybraný zákazník
 • Zákaznícke karty
 • Prideľovanie zliav alebo cenových hladín
 • Štatistiky obratov

Detailné informácie o jednotlivých funkciách a vlastnostiach a o spôsobe ich používania nájdete v návodoch.