Pokladňa a Sklad
 

iKelp POS Pokladňa - Galéria dokladov

Tlač objednávky do kuchyne (bonovačka)

Tlač objednávok je možné vykonávať na viacerých zariadeniach (napríklad do kuchyne alebo do baru na prípravu miešaných nápojov) dokonca aj na samotnej fiškálnej tlačiarni ako nedaňový doklad. Týmto spôsobom je možné rýchlo "posúvať" nové naúčtované položky na prípravu. Tlač objednávok môže prebiehať automaticky alebo manuálne, pričom sa dá vybrať zariadenie, na ktoré chceme objednávky vytlačiť. Pri automatickej tlači sa aplikácia riadi nastavením na jednotlivých skladových kartách. Doklad obsahuje tieto dôležité informácie:

 • Dátum a čas vytlačenia
 • Miestnosť a názov/číslo stola, kde vznikla objednávka
 • Iniciály čašníka a názov "bonovacej" tlačiarne
 • Samotné položky obsahujú: názov, miesto za stolom, počet kusov na výrobu
 • Interné číslo dokladu, ku ktorému bola objednávka vytlačená
Tlač objednávky do kuchyne (bonovačka)
Tlač objednávky do kuchyne (bonovačka)

Informatívny stav otvoreného účtu

Tlač aktuálneho stavu otvoreného účtu je vhodná napríklad vtedy, ak chceme informovať zákazníkov o priebežnom stave, alebo ak si chcú sami určiť, čo budú platiť jednotlivé osoby. Tento doklad obsahuje:

 • Dátum a čas vytlačenia
 • Miestnosť a názov/číslo stola, kde je daný účet otvorený
 • Zjednodušený zoznam položiek a súčet
 • Interné číslo dokladu

Aktuálny stav účtu

Informatívny stav finančnej uzávierky

Táto funkcia je vhodná napríklad vtedy, keď sa menia zmeny čašníkov a potrebujú si jednoduchou formou odovzdať stav pokladne. Doklad obsahuje:

 • Dátum a čas vytlačenia
 • Iniciály čašníka a názov tlačiarne, na ktorej bol doklad vytlačený
 • Priebežný celkový obrat
 • Rozpis jednotlivých platidiel (hotovosť, kredit, šeky, ...)

Informatívny výpis finančného stavu

Mincovka

Tlač mincovky je veľmi užitočná funkcia, ktorá sa využíva jednak pri denných uzávierkách, ale i pri akejkoľvek manipulácii s hotovosťou. V Úkonoch pokladne je možné zadať množstvá jednotlivých mincí a bankoviek a vybrať údaj, s ktorým sa majú porovnať - najčastejšie hodnota uzávierky. Na vytlačenom doklade sú uvedené:

 • Dátum a čas vytlačenia
 • Iniciály čašníka a názov tlačiarne, na ktorej bol doklad vytlačený
 • Rozpis jednotlivých mincí a bankoviek
 • Súčet narátaných mincí a bankoviek
 • Porovnávaná hotovosť
 • Finančný rozdiel

Informatívny výpis Mincovka

Vzorová testovacia tlač

Vzorovú tlač využijú najmä servisní technici pri nasadzovaní pokladničného riešenia. Často sa stáva, že užívatelia používajú rôzne modely tlačiarní na tlač objednávok do kuchyne. Na zariadení a v aplikácii môžu byť nastavené rôzne kódové stránky, čo má za následok nesprávnu tlač znakov s diakritikou. Vzorovou tlačou si môže servisný technik overiť správnosť nastavení, funkčnosť tlačiarne a vizuálnu stránku tlačených znakov.

Testovacia tlač
Testovacia tlač