Pokladňa a Sklad
 

Inštalácia iKelp Predajca / iKelp POS Pokladňa / iKelp Pokladňa a Sklad na Windows XP

Tento postup je výhradne pre situáciu inštalácie aplikácie iKelp POS Pokladna / iKelp Predajca na PC s operačným systémom Windows XP

Požiadavky na Windows XP śú nainštalovaný .NET Framework 3.5 a počítač v dobrom technickom stave.

Rozdiel v inštalácii pre Windows XP je v nainštalovaní správnych komponentov potrebných pre komunikáciu a fungovanie aplikácie. Tieto komponenty sú iné ako sa bežne inštalujú. Tieto komponenty Windows XP addins nikdy neinštalujte na iný OS ako Windows XP nakoľko spôsobia nesprávnu funkcionalitu aplikácie. Ak aj zabudnenete tieto komponenty inštalovať, tak aplikácia pri prvom spustení vám to oznámi a otvorí vám túto stránku s návodom ako správne postupovať.

Vlastná inštalácia

V kroku pre výber typu inštalácie je potrebné zvoliť voľbu Vlastná. viď obrázok.

Vyber typu inštalácie

Výber súčastí aplikácie

V kroku pre výber sučastí aplikácie je potrebné:

  1. Zakázať inštalovať súčasť iKelp POS manažér
  2. Zakázať inštalovať súčasť Elcom Euro 2100/200/100/500 F
  3. Povoliť nainštalovať súčasť Windows XP addins
Inštalovať Windows XP addins
Zakazanie sucasti

Kontrola inštalovaných súčastí

Podľa obrázka si môžte skontrolovať ako by mali byť zvolené súčasti pri inštalácii na Windows XP. Tieto voľby však nie je vylúčené že pre špecifické situácie môžu byť inak. Prípadne svoju voľbu konzultujte s technickou podporou pre aplikáciu.

Zmeny vo voľbách je možné vykonať opätovným spustením inštalácie aplikácie.

Všetky súčasti inštalácie aplikácie

Podpora aplikácie iKelp POS Pokladna / iKelp Predajca na PC s operačným systémom Windows XP končí dňa 31.12.2017. Čo to znamená? Aplikácia je nadalej funkčná, ale nie je možné zabezpečiť ďalej jej rozvíjanie pre túto platformu nakoľko samotný výrobca operačného systému Windows XP podporu ukončil a teda v prípade problémov je možné sa dostať do technicky neriešitelnej situácie a jediným výhodiskom bude prechod na novší Windows a možno aj výmena celého PC.