Pokladňa a Sklad
 

Najväčšie zmeny v zákone č. 289/2008 o ERP oproti vyhláške č.55

 

 • Zavedenie ochranného znaku na dokladoch a uzávierkach
 • Zavedenie povinnosti elektronického žurnálu
 • Povinnosť vykonania údržby do 48 hodín
 • Zavedenie fiškálnych plômb
 • Zmena v definícii obratov a zrušenie GT1,GT3
 • Zavedenie fiskálnych pamätí
 • Evidencia a tlač dokladu VKLAD
 • Doklady tlačené vtréningovom režime -NEPLATNÝ DOKLAD
 • Pred uvedením do prevádzky sa tlačí text SKÚŠKA POKLADNICE
 • Uvedenie fiskálnej tlačiarne do prevádzky
 • Vykonanie uzávierky do 24:00
 • Zrušenie mesačných uzávierok –intervalové uzávierky

 

 

Zavedenie ochranného znaku na dokladoch a uzávierkach

 

Registračná pokladnica alebo fiškálna tlačiareň musia na každý platný doklad vytlačiť ochranný znak "MF". Tento znak sa tlačí aj na "ostré denné uzávierky". Na žiadny iný doklad sa ochranný znak netlačí (napr: tréningové doklady, prehľadové uzávierky, kópie dokladov ...).