Pokladňa a Sklad
 

iKelp Predajca Cloud - úvodné nastavenia

V tomto návode Vám predstavíme prehľad krokov a nastavení potrebných pre základné rozbehnutie. Jedná sa však len o vzorové a základné nastavenia užívateľa pre vykonanie základných operácií ako príjem tovaru a predaj. Je však možné tieto nastavenia ľubovoľne upravovať.

 1. Vyberte v menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
 2. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Užívatelia, danému užívateľovi/skupine nastavte.
  1. Záložka Práva
   1. Nastavte možnosť pre úpravu a zmazanie pre Skladové, Finančné a Odbytové doklady. 
   2. Nastavte možnosť pre úpravu Úhrad dokladov.
   3. Povoliť užívateľovi prezeranie, vytváranie, úpravu a zmazanie Cenníkov.
  2. Záložka Špeciálne
   1. Prístup k skladovým cenám
  3. Záložka Predaj (Základné nastavenia pre predaj, vrchné nastavenie.)
   1. Predaj do mínusu
  4. Záložka Príjem
   1. Užívateľovi aktivujte všetky zobrazené možnosti
  5. Záložka Rozšírenia 
   1. Zaraďovanie skladových kariet do kategórií
   2. Úpravy, zmeny stromovej štruktúry kategórí
   3. Priraďovanie cenníkov odberateľom
  6. Záložka Sklad
   1. Vyberte prednastavený sklad "Hlavný sklad"
 3. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Doklady deaktivujte nastavenie "Upozorňovanie pri odpise do mínusu".
 4. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Doklady -> Predaj v zozname nastavení aktivujte nastavenie "Povoliť predaj do záporného stavu. (Platí len pri priemerovaní v sklade.)".
Vzorové nastavenia

V prípade, že budete realizovať priamo On-line predaj, odporúčame ďalej vykonať nastavenie fiskálnej tlačiarne alebo registračnej pokladnice v aplikácii iKelp POS Manažér. Viac informácií o aplikácii iKelp POS Manažér server sa dočítate v návode Inštalácia aplikácie POS Manažér. (Konfiguráciu fiskálneho zariadenia Vám odporúčame konzultovať s autorizovaným servisným partnerom.) Spustite aplikáciu iKelp Predajca v Cloude a v časti nastavenia POS On-line, kliknutím na tlačidlo Nastavenia v nastaveniach Zariadenia vyberte typ "iKelp POS Manažér - Server", typ spojenia vyberte "Cloud" a "Kód spojenia" doplňte z aplikácie POS Manažér server.

Na obrázku vidíte nastavenia On-line zariadenia na strane aplikácie v Cloude.

Nastavenie On-line zariadenia v Cloude

Zmena, resp. úprava týchto nastavení Vám zabezpečí možnosť vytvorenia príjemky resp. povolenie predaja do mínusu ak ešte nemáte tovar naskladnený. Jedná sa však len o vzorový model a základné nastavenia pre to, aby bolo v aplikácii možné okamžite začať pracovať a realizovať predaj. Odporúčame následne nastaviť aj ostatné nastavenia.

Write by Author / Vytvorené by