Pokladňa a Sklad
 

Možnosti zadávania zliav v iKelp Predajca - dotykový predaj

V tomto návode vám predstavíme postup, ako je možné v aplikácii iKelp Predajca - dotykový predaj zadávať zľavy. Nájdete tu presný postup ako zadať zľavu na položku, na celý doklad, prípadne ako aplikovať na doklad zľavu v konkrétnej hodnote.

Možnosť zadávania zliav pri predaji

Zľava na položku

Ak chcete zadať zľavu len na konkrétnu položku, je potrebné postupovať nasledovne. V aplikácii sú dve možnosti, ako zadať zľavu na položku. 

 • Pred pridaním položky do dokladu
  1. Ak ešte položka nebola pridaná do dokladu, zadajte výšku zľavy.
  2. Následne kliknite na tlačidlo Zľava %.
  3. Pridajte položku do dokladu. Položku je možné do dokladu pridať zadaním PLU, EAN kódom prípadne výberom z kategórie do ktorej položka patrí.
 • Ak sa už položka v zozname nachádza
  1. Kliknite na danú položku, čím ju v zozname označíte.
  2. Následne na klávesnici zadajte požadovanú výšku zľavy a kliknite na tlačidlo Zľava %.
  3. Na položke sa zobrazí výška zadanej zľavy a cena položky už po odpočítaní zľavy.
Takýmto spôsobom je možné si označovať položky a definovať im zľavu podľa potreby.

Zľava doklad

V prípade, že chcete zadať zľavu na celý doklad, je potrebné postupovať nasledovne. Pri zadaní zľavy na celý doklad sa automaticky na všetky položky aplikuje nadefinovaná zľava a cena na položkách sa upraví a zobrazí sa už zľavnená. Pri aplikovaní zľavy na doklad  je jedno, či zľavu nadefinujete pred pridaním prvej položky, alebo až keď sú všetky do dokladu pridané.

 1. Kliknite na tlačidlo SHIFT Zmeň, čím sa zobrazí rozšírená ponuka pre prácu na pokladni.
 2. Zadajte hodnotu zľavy, ktorá sa má na položky aplikovať.
 3. Kliknutím na tlačidlo Zľava položky aplikujete zľavu na všetky položky.

Hodnotová zľava

Zľavu v hodnote je vhodné zadávať na doklad napr. vtedy, ak potrebujete z účtovanej sumy odpočítať pevnú cenu tovaru, čo je vhodné pri rôznych darčekových kupónoch, zľavových poukážkach a pod.

Preto, aby bolo možné v dotykovej pokladni hodnotovú zľavu zadať, je potrebné vykonať:

 1. Vytvoriť skladovú kartuvytvorte v aplikácii skladovú kartu typu P - Služba, s pomenovaním napr. "Zľavový kupón".
 2. Nastaviť príznak na karte - "Zl. kupón" a "Vratný tovar". 
  • Nastavením príznaku Zl. kupón sa bude automaticky na fiskálnej tlačiarni tlačiť položka ako zľava, resp. prirážka v závislosti od toho, či bude účtovaná ako kupón, (teda položka Zľavový kupón s kladným množstvom) alebo ako zľava, uplatnenie kupónu (položka Zľavový kupón bude účtovaná zo záporným množstvom)
  • Nastavením príznaku Vratný tovar sa po naúčtovaní automaticky daná položka naúčtuje so záporným množstvom. Ak chcete viesť evidenciu predaja zľavových kupónov, príznak vratný tovar nenastavujte. Pozor, pri následnom uplatnení zákazníkom pridajte položku do dokladu zo záporným množstvom.

V aplikácii je možné si založiť viacero takýchto kariet pre predaj, v závislosti od výšky ceny predávaných zľavových kupónov. Kartám zľavových kupónov je možné predajnú cenu uzamknúť, čím zabránite obsluhe jej zmene pri predaji.

Nastavenie zobrazovania zliav na fiskálnej tlačiarni je popísaný v návode POS Manažér - konfigurácia zľiav.

Cenník

Jednou z ďalších možností aplikovania zliav na položky v doklade sú cenníky. Pomocou cenníkov je možné nastavovať rôzne pravidlá pre aplikovanie zliav či už na položky, celé kategórie, pre všetkých zákazníkov alebo len vybraných. Rovnako je možné pomocou nich nastavovať platnosť na konkrétne dni, prípadne hodiny, alebo je možné nastaviť od kedy do kedy má byť cenník platný. Viac informácií o cenníkoch a ďalších nastaveniach sa dozviete v návode Cenníky - predstavenie a vytvorenie nového.

Write by Author / Vytvorené by