Pokladňa a Sklad
 

Výdajový lístok pre zákazníka (Bonovačka pre zákazníka)

Používanie výdajového lístka pre zákazníka je vhodné pri bufetoch, rýchlych občerstveniach, a prevádzkach, kde sa nejaká účtovaná časť tovar či jedlo pripravuje pre zákazníka po naúčtovaní a na základe výdajového lístka mu je následne jedlo / tovar vydané.

Opis situácie

Máme plážový bufet, kde si zákazník príde kúpiť dve pivá a langoš. Obsluha mu v dotykovom predaji naúčtuje položky a zákazník zaplatí v hotovosti. Kuchárovi sa na bonovačke vytlačí papier s informáciou, že má pripraviť 1x langoš pod číslom 5. Obsluhe sa vytlačí výdajový lístok s čislom 5 pre zákazníka, ktorým sa následne na pláži zákazník preukáže, keď bude jeho langoš hotový a bude sa hlásiť či inak vyvolávať číslo 5. Na fiskálnom zariadení sa za výdajovým lístkom vytlači aj pokladničný doklad. 

Ukážka tlačového výstupu výdajového lístka

Na obrázkoch vidno, ako sa v kuchyni vytlačila bonovačka na prípravu Menu2 a Menu4. Pokladníkovi na fiskálnom zariadení zase výdajový lístok pre zákazníka spolu s účtenkou o zaplatení. Obsluha po príprave jedla vyhlási výdajový lístok s uvedeným číslom 5 a tak je zabezpečené, že sa jedlo dodá len raz a skutočne správnemu zákazníkovi.

Bonovačka v kuchyni, výdajový lístok na fiskálnom zariadení s účtenkou

Bonovačka v kuchyniVýdajový lístok a fiskálny doklad pre zákazníka

Nastavenie pre tlač výdajového lístka, bonovačky pre zákazníka

Pre nastavenie spomínaných nastavení postupujte takto:

 1. Otvorte nastavenia cez menu Nastavenia - Nastavenia.
  1. Kliknite v ľavo na POS Predaj.
  2. V záložke rozšírené zapneme Tlač Bonovačky pre zákazníka (výdajový lístok)
  3. Zvolíme mód tlače výdajového lístka
   1. Len ak bola tlačená bonovačka - vhodné ak má kuchár bonovaciu tlačiareň na ktorú sa mu tlačí, aké jedlá má pripraviť, tak výdajový lístok sa vytlačí len ak boli účtované položky na prípravu kuchárovi
   2. Vždy pri vyúčtovaní - ak kuchár nemá vlastnú bonovaciu tlačiareň a ide o velmi malú prevádzku. Tiež je možné lístok pre kuchára tlačiť priamo na fiskálnom zariadení ako nedaňový doklad. Prípadne scénar, kde výdajové miesto je iné ako účtované a zákazník dostane na základe výdajového dokladu tovar / jedlo na inom mieste. Tu je vhodné nastaviť vypisovanie položiek na výdajovom lístku v nastaveniach výstupov.
  4. Tiež je potrebné nastaviť Tlač Bonovačiek pri vyúčtovaní pri obchodnom režime POS Predaj, aby sa vykonávala tlač bonovačiek. 
Rozšírené nastavenia POS Predaja.
Nastavenie výdajového lístka pre zákazníka v POS Pokladni

 

 

 

Write by Author / Vytvorené by