Pokladňa a Sklad
 

POS Manažér Server - inštalácia

V tomto návode si opíšeme základné kroky inštalácie aplikácie iKelp POS Manažér Server, minimálne nároky na inštaláciu a ako postupovať pri aktualizácií.

iKelp POS Manažér je určený pre operačný systém Windows 7 a vyšší. K svojej činnosti potrebuje .NET Framework 4.7.2. iKelp POS Manažér Server nainštalujete pomocou inštalátora, ktorý Vás po spustení prevedie celým procesom inštalácie.

POS Manažér Server - inštalácia

Úvodná obrazovka inštalácie iKelp POS Manažér Server

Po inštalácií aplikácie iKelp POS Manažér Server, sa na pracovnej ploche a v ponuke Štart vytvorí ikonka pre spustenie aplikácie. Tiež sa vytvorí spúšťacia ikona aplikácie v ponuke Po spustení (Startup) s parametrom -min pre minimalizovanie aplikácie po jej spustení. 

Prednastavené heslo pre prístup k nastaveniam programu je PosMan, toto heslo je možné v nastaveniach zmeniť.

Softvérové požiadavky

  • Operačný systém Windows 7 a vyšší
  • Microsoft .NET Framework 4.7.2
  • Windows Installer 3.0 Redistributable a vyšší

Hardvérové požiadavky

  • Hardvérové požiadavky sú určené minimálnymi hardvérovými požiadavkami použitého operačného systému a jednotlivých komponentov.

Upozornenie: Ak už je POS Manažér Server na počítači nainštalovaný a Vy spustíte inštalátor, ktorý nasmerujete do iného adresára než do toho, kde už je POS Manažér Server nainštalovaný, potom inštalátor vytvorí novú inštaláciu aplikácie – NIE AKTUALIZÁCIU!

Z toho dôvodu je potrebné, aby ste pri aktualizovaní aplikácie skontrolovali, že inštalátor bude inštalovať aplikáciu do správneho adresára, respektíve do adresára, kde už je POS Manažér nainštalovaný. Inštalátor v tomto prípade sám zistí, že aplikácia je už nainštalovaná v staršej verzii a aktualizuje ju. Z toho dôvodu ani neodoprúčame meniť prednastavenú cestu, kam sa aplikácia nainštaluje.

Write by Author / Vytvorené by