Pokladňa a Sklad
 

iKelp Predajca - Banky

 

Čo Vám prináša Modul Import a Export pre elektronické bankovníctvo?

  • Ušetrenie času - už nemusíte ručne nahadzovať úhrady Vašich došlých faktúr, využite možnosť exportu podkladu pre úhrady
  • Ušetrenie času - už nemusíte ručne sledovať úhrady Vašich vystavených faktúr a ručne nahadzovať výpisy z účtu, využite možnosť importu výpisov z účtu
  • Ušetrite peniaze - netlačte podklad pre úhrady, za ktorého spracovanie si banky účtujú nemalé poplatky, využite export pre Vaše elektronické bankovníctvo
  • Získajte podporu viacerých bánk v jednom module súčasne

 

Export úhrad - Ako to funguje v praxi? - Jednoducho:

1 Označíte doklady, ktoré chcete uhradiť (došlé faktúry, dobropisy, ...). Aplikácia automaticky dopočíta zostatkovú sumu, ktorú je potrebné uhradiť (zohľadňuje čiastkové úhrady). Označenie dokladov pre export podkladu pre úhrady
2 Označené doklady je potrebné exportovať ako podklad pre úhradu do príslušnej nastavenej banky. Export podkladov pre úhrady
3 Následne je potrebné vygenerovaný súbor importovať priamo do rozhrania Internetbankingu danej banky, prípadne iného typu podporovaného elektronického bankovníctva. Import podkladu pre úhrady do Internetbankingu
4 Na záver je potrebné naimportovaný hromadný príkaz podpísať príslušným bezpečnostným prvkom, najčastejšie gridkartou, SMS kľúčom, prípadne Smartkartou  

 

Galéria ukážok z aplikácie iKelp Predajca