Pokladňa a Sklad
 

iKelp Predajca - Evidencia dokladov

iKelp – Progres je sprievodným príznakom expanzie

zakladne-rozboryEvidencia dokladov

 • Jednoduché a efektívne vystavovanie dokladov
 • Možnosť sledovania neuhradených záväzkov alebo pohľadávok
 • Prehľadné výbery rôznych druhov dokladov, prípadne výber dokladov konkrétneho obchodného partnera
 • Okamžite dostupné štatistiky a výpočty
 • Efektívna tlač rôznych zoznamov, upomienok, poštového podacieho hárka, príkazu pre hromadnú úhradu, ...

Množstvo došlých a vystavených dokladov neustále narastá v každej rozvíjajúcej sa spoločnosti. Mať prehľad v týchto dokladoch je kľúčovým faktorom pre efektívne podnikanie. iKelp Predajca Vám ponúka silné nástroje na evidenciu došlých ako i vystavených dokladov.

Medzi základné druhy dokladov patria:financne-doklady

 • Došlé doklady:
  • Zálohové faktúry
  • Dodacie listy
  • Pokladničné doklady
  • Faktúry
  • Dobropisy/Ťarchopisy
 • Vystavené doklady:
  • Predfaktúry
  • Faktúry
  • Zberné faktúry
  • Zberné dodacie listy
  • Zálohové faktúry
  • Dobropisy/Ťarchopisy
  • Pokladničné doklady
  • Sledovanie denných obratov registračných pokladníc

Všetky doklady môžu byť evidované ako zahraničné a/alebo v cudzej mene.Stáva sa Vám, že niekedy nemôžte nájsť požadovaný doklad? Hľadáte dôležité informácie v dokladoch, ktore denno-denne prichádzajú do Vašej firmy? Potrebujete vybrať doklady len pre danú spoločnosť? Potrebujete vybrať faktúry po splatnosti? Chcete pohodlne označiť dodacie listy a jedným kliknutím vystaviť zbernú faktúru?

Odpoveďou na uvedené otázky, ale i na mnohé ďalšie je prepracovaný modul Evidencie dokladov, ktorý Vám ponúka elegantné riešenie Vašich potrieb.


iKelp Predajca

Obchodný informačný systém, vďaka ktorému je Vaše podnikanie efektívne.