Pokladňa a Sklad
 

Skladová evidencia v aplikácii iKelp Predajca

iKelp – Komplexné riešenie skladového hospodárstva

skladovy-prijem-a-vydajEvidencia skladových zásob

Komplexné riešenie, ktoré sa svojou prepracovanosťou radí medzi špičku v tejto oblasti.

Príjem tovaru

 • Evidencia výrobných čísel
 • Sledovanie posledných nákupných cien
 • Elektronický príjem zo súboru

Výdaj tovaru

 • Evidencia výrobných čísel
 • Export dokladov do súboru

Skladové zásoby

 • Členenie tovaru do skupín, stromová hierarchia
 • Evidencia neobmedzeného počtu skladov
 • Špeciálne typy skladových kariet: práca, receptúry, obaly
 • Sledovanie objemu čistého alkoholu
 • Evidencia obalových kônt
 • Podpora priskenovania/vloženia rôznych dokumentov: link na web, datasheet výrobku, záručný list, ...
 • Možnosť definovania vlastných druhov pohybu skladových zásob

Evidencia skladových zásob je hlavnou úlohou skladového hospodárstva. iKelp Predajca poskytuje komplexné riešenie a svojou prepracovanosťou sa radí medzi špičku v tejto oblasti. Poskytuje množstvo funkcií:

skladove-karty

 • Evidencia skladových zásob – skladové karty
 • Príjem a výdaj tovaru
 • Inventúry
 • Množstvo výstupných zostáv
 • Základná cenotvorba – 3 cenové hladiny
 • Špeciálne typy skladových kariet: práca, receptúra, obaly
 • Sledovanie tovaru v čistom objeme alkoholu
 • Skupiny a stromová hierarchia
 • Neobmedzený počet skladov
 • Podpora koncepcie CENTRÁLA – POBOČKA
 • Sledovanie výrobných čísel

Príjem tovaru

Samotný príjem tovaru je možné realizovať z dodávateľského dokladu, z dodávateľskej objednávky, prípadne samostatne. iKelp Predajca podporuje automatický import z výdajky, prípadne z faktúry v elektronickej forme. Užívateľ tým získava čas a eliminujú sa chyby z ručného opisovania z dokladov. Pri príjme je možné určovať ceny a porovnávať posledné nákupné ceny tovarov, systém Vám automaticky ponúka náhľad na posledné nákupné ceny.

Výdaj tovaru

Výdaj tovaru zo skladu je možné realizovať viacerými spôsobmi:

 • Skladová výdajka/prevodka
 • Hotovostný predaj ON-LINE
 • Predaj cez registračnú pokladnicu OFF-LINE
 • Faktúra,  Dobropis
 • Dodací list ku zbernej faktúre
 • Inventúrny výdaj

Väčšinu dokladov je možné exportovať v elektronickej forme, čo náslene umožňuje rýchly a bezchybný príjem.


iKelp Predajca

Obchodný informačný systém, vďaka ktorému je Vaše podnikanie efektívne.

 

Write by Author / Vytvorené by