Pokladňa a Sklad
 

iKelp Predajca - Financie

iKelp – Kľúč k Vášmu úspechu

bankyFinancie

 • Neobmedzený počet bankových účtov a pokladní
 • Evidencia v rôznych menách
 • Automatická synchronizácia s kurzovým lístkom Národnej banky SR
 • Prepojenie s úhradami došlých a vystavených dokladov
 • *Import/Export finančných pohybov priamo do internetbankingu alebo homebankingu
 • Prehľadnosť jednotlivých druhov príjmov a výdajov
 • Možnosť rôznych štatistík a výstupov

Tento modul Vám zabezpečuje okamžitý prehľad vo Vašich financiách. Môžete evidovať:

 • Neobmedzený počet bankových účtovpokladne
 • Neobmedzený počet peňažných zásuviek
 • Neobmedzený počet pokladní a finančných hotovostí
 • Každá evidencia môže byť v akejkoľvek mene
 • Jednotlivé druhy pohybov môžu byť zahrnuté do rôznych štatistík

Jednotlivé bankové účty a pokladne zobrazujú prehľadne počiatočný stav, zostatky, celkové príjmy, výdaje a menu, v ktorej sú evidované. Jednotlivé úhrady dokladov sú automaticky zaznamenávané do vybraných bankových účtov a pokladní. Užívateľ má okamžitý prehľad o dokladoch, ktoré sú, prípadne nie sú uhradené.

V prípade využívania cudzích mien je možná automatická synchronizácia s kurzovým lístkom Národnej banky Slovenskej republiky.

*Tieto funkcie sú v štádiu testovania.


iKelp Predajca

Obchodný informačný systém, vďaka ktorému je Vaše podnikanie efektívne.