Pokladňa a Sklad
 

iKelp Predajca Modul Inventúry

Inventúra skladových zásob je dôležitou súčasťou každého skladového hospodárstva. V rámci používania informačného systému iKelp Predajca je možné zakúpiť si Modul Inventúry. Ten Vám umožní rozšíriť funkcionalitu systému, vďaka ktorej získate komplexný nástroj na vykonávanie a spracovania inventarizácie skladových zásob na jednotlivých skladoch.

iKelp Predajca

 
 • Modul Inventúry za neuveriteľných 69 EUR bez DPH

 • Prehľadný nástroj na kontrolu skladových zásob

 • Rozšíriteľnosť o možnosť využitia prenosných terminálov

 • Spracovanie a vyhodnotenie inventúry - filtre, zostavy

 • Čiastkové inventúry vybraného sortimentu

   

Stiahnuť demo bezplatne:

Stiahnuť aplikáciu iKelp Predajca

 

Kúpiť ON-LINE:

Kúpiť iKelp Predajca Modul Inventúry

Účely a typy inventúr

Počas praxe pri vedení skladového hospodárstva sa môžete stretnúť s viacerými typmi inventúr slúžiacich na rôzne účely. Modul Inventúry Vám umožní všetky potrebné scenáre:

 • Kompletná inventúra na vybranom sklade
 • Čiastkové inventúry vybraných sortimentov (skupiny tovarov, kategórie alebo vybrané tovary)
 • Korekcia zámien tovarov
 • Možnosť rozpracovania inventúry a jej neskoršie uzatvorenie
 • Automatizované vysporiadanie manka/prebytku

Možnosti filtrovania, vyhľadávania a zoradenia položiek

Pri práci s inventúrou je potrebné efektívne zadávať, ale i získavať potrebné informácie. Na to slúžia rôzne nástroje, ktoré Vám samozrejme Modul Inventúry poskytuje. Ide najmä o rýchle vyhľadanie požadovanej položky, ich zoradenie alebo filtrovanie na základe rôznych kritérií.

Možnosti rýchleho vyhľadávania položiek:

 • Zosnímaním čiarového kódu na tovare
 • Podľa zadávania názvu skladovej karty
 • Podľa kódu, čiarového kódu alebo čísla PLU
 • Jedna skladová karta môže mať viacero čiarových kódov (tzv. EAN)

Zoradenie položiek je možné vzostupne aj zostupne podľa:

 • Názvu skladovej karty
 • Kódu
 • Čiarového kódu EAN
 • Čísla PLU
 • Podľa množstva rozdielu medzi evidenciou a skutočným stavom
 • Podľa rozdielu v hodnote skladových zásob danej položky

Filtrovanie položiek a ich následné zobrazenie je možné podľa nasledovných kritérií:

 • Iba položky, kde je rozdiel medzi skladovou evidenciou a inventovaným množstvom
 • Položky so záporným stavom
 • Vylúčenie položiek s nulovým stavom
 • Položky s nulovou skladovou cenou
 • Položky s rezervovaným množstvom
 • Chýbajúce alebo prevyšujúce položky
 • a iné

Výstupné tlačové zostavy

Počas práce s inventúrou je občas potrebné vytlačiť nejaké informácie a mať ich k dispozícii v papierovej forme. Vytlačené zoznamy sú vhodné napríklad pri ručnom počítaní skladových zásob. Na druhej strane, výstupná inventúra s porovnaním vysledkov slúži ako podklad pre účtovnú agendu. iKelp Predajca Modul Inventúry disponuje viacerými typmi výstupných zostáv s rôznymi informáciami, každý užívateľ si tak nájde to, čo práve potrebuje.

Možnosti ukončenia a vysporiadania inventúry

Posledným krokom pri vytváraní inventúry je jej ukončenie. Tu aplikácia iKelp Predajca poskytuje hneď niekoľko možností:

 • Manuálne spracovanie - Obsluha sama vysporiada nájdené rozdiely.
 • Automatizované ukončenie inventúry - V tomto prípade aplikácia vytvorí automaticky inventúrny príjem a výdaj, aby nastala zhoda medzi skladovou evidenciou a inventovaným množstvom.
 • Inventúra bez ukončenia - Inventúru je možné ponechať ako informatívnu bez priameho vplyvu na evidenciu skladových zásob.

Mobilné riešenie inventúry

Pri vykonávaní inventúry vo veľkých skladoch narazíte najčastejšie na tieto problémy:

 • Pri ručnom hľadaní položiek v papierových zoznamoch stratíte veľa času, než zapíšete skutočné nájdené množstvo.
 • Pri podobných tovaroch, prípadne pri tovaroch s podobným názvom dochádza k omylom.
 • Zapísané množstvá tovarov je potrebné druhý krát zadať do systému, čím opäť strácate čas a vytvárate priestor pre ďalšiu chybovosť.
 • Ak inventúra trvá príliš dlho a prevádzka musí byť zatvorená, vzniká Vám ušlý zisk z tržby.

Využite doplnkový modul iKelp Predajca Modul Databanky, ktorý umožní používanie prenosných dátových terminálov. V tomto prípade prebieha identifikácia tovaru na základe čiarového kódu EAN. Čo získate:

 • Minimalizácia chýb pri určení správneho tovaru.
 • Šetrenie času - nemusíte manuálne vyhľadávať položky a zapisovať množstvo.
 • Ďalšie šetrenie času - údaje sú z prenosných dátových terminálov prenášané elektronicky, nemusíte tak ručne zapisovať nájdené množstvo do rozpracovanej inventúry.
 • Výrazne skrátite dobu vykonávania inventúry, počas ktorej musí byť prevádzka zatvorená, čím minimalizujete ušlý zisk z tržby.

Doplnkové moduly

Licencie aplikácie iKelp Predajca sú navrhnuté modulárne. Užívateľ tým získava vyššiu slobodu vo výbere a zaplatí len za funkcie / moduly, ktoré skutočne využije. Pozrite si ďalšie možnosti:

Zoznam všetkých modulov

Stiahnuť demo bezplatne:

Stiahnuť aplikáciu iKelp Predajca

 

Kúpiť ON-LINE:

Kúpiť iKelp Predajca Modul Inventúry