Pokladňa a Sklad
 

iKelp Predajca Modul Odbyt - Odberateľské doklady

iKelp Predajca – skladové hospodárstvo, integrované softvérové riešenie pre malé a stredné firmy

financne-dokladyOdberateľské doklady

 • Možnosť meniť stavy v ktoromkoľvek doklade (rozpracovaná, ukončená, prijatá, vyúčtovaná,  ...)
 • Definovanie stavov podľa vlastnej potreby
 • Rezervácie množstiev na sklade
 • Vyúčtovanie dokladov vybraným spôsobom: faktúra, dodací list, ECR online, ...
 • Prehľadná evidencia a rýchle odovzdávanie informácií medzi zamestnancami
 • Evidencia požiadaviek zákazníka pri akomkoľvek doklade
 • Atraktívny vzhľad výstupov ponúk aj iných dokladov
 • Možnosť definovania vlastného vzhľadu výstupov

Odberateľské doklady predstavujú tú časť informačného systému iKelp Predajca, ktorá zabezpečuje komunikáciu a vzťah so zákazníkom.

Často sa Vám stáva, že nemáte pod kontrolou priebeh celej zákazky, od jej vzniku až po samotnú realizáciu?

Nemáte vo firme zabezpečené efektívne a rýchle odovzdávanie informácií medzi zamestnancami, ktoré sú väčšinou kľúčové pri evidovaní nových zákaziek?

uprava-financneho-dokladuV informačnom systéme iKelp Predajca môžete mať pod kontrolou obchodný prípad od jeho vzniku až po vyúčtovanie.

V odberateľských dokladoch môžte využívať:

 • Úlohy
  • prideľovanie úloh zamestnancom, prípadne sebe
  • možnosť nadefinovať stavy úloh (rozpracovaná, ukončená, prijatá, ... )
 • Ponuky
  • transformácia ponuky na akýkoľvek iný druh dokladu (odberateľská objednávka, zákazka, zápožička, ... )
  • pridanie položky do ponuky nerezervuje množstvo na sklade
 • Odberateľská objednávka
  • objednávanie tovaru, alebo služieb pre konkrétneho zákazníka
  • vytvára rezerváciu množstva danej položky na sklade
 • Zápožička
  • evidovanie zapožičaného materiálu, alebo tovaru zo skladu
  • pridanie skladovej karty do zápožičky  automaticky vytvára rezerváciu množstva na sklade
 • Zákazka
  • evidovanie potrieb a požiadaviek zákazníkov
  • pridanie položky do zákazky vytvára rezerváciu množstva na sklade

iKelp Predajca

Skladové hospodárstvo - ekonomický informačný systém, vďaka ktorému je Vaše podnikanie efektívne.