Pokladňa a Sklad
 

iKelp Predajca - Podpora zariadení

iKelp – Otvorený celému svetu

Používate zariadenie, ktoré ste nenašli v zozname?

Nevadí, výrobca podľa dopytu zákazníkov postupne implementuje všetky zariadenia dostupné na našom trhu.

Prenosné terminály (Databanky)

  • Máte pocit, že inventúra Vám zaberá príliš veľa času?
  • Myslíte si, že sa to nedá zvládnuť za pár hodín?


ON-LINE Predaj cez počítač

  • FM 3000*, FM 4000*
  • Euro-100T*, Euro-200 T/TX/TE*
  • Euro-500T Handy*, Euro-500TE Handy*, Euro-500TX Handy*
  • Euro-2000T Alpha*, Euro-2000TE Alpha*
  • Euro-2100*, Euro-2100TE*
  • FP-500*

OFF-LINE Predaj cez registračné pokladnice

  • Euro-100T, Euro-200 T/TX/TE
  • Euro-500T Handy, Euro-500TE Handy, Euro-500TX Handy
  • Euro-2000T Alpha, Euro-2000TE Alpha
  • Euro-2100, Euro-2100TE
  • Euro-2500TXC
  • Uniwell 57xx**, Uniwell 43xx**

*vyžaduje aplikáciu iKelp Device Manager
**vyžaduje aplikáciu UX Kom

Inventúry

  • Prenosné dátové terminály CipherLab

Snímače čiarových kódov

  • Klávesnicové skenery – Aplikácia iKelp Predajca podporuje všetky snímače čiarových kódov, ktoré emulujú klávesnicu
  • RS232 skenery: ručné, stojanové, stolové

Tlačiarne etikiet a čiarových kódov

  • Aplikácia iKelp Predajca podporuje tlač etikiet, visačiek a kódovanie do RFID čipov prostredníctvom tlačiarní Zebra.

Váhy

  • Podpora exportu tovarov do externých váh značky Dibal
  • Automatické rozpoznávanie váhových čiarových kódov
  • Všetky registračné pokladnice v našej ponuke podporujú ON-LINE pripojenie váh

Zákaznícke displeje

  • Všetky registračné pokladnice v našej ponuke podporujú ON-LINE pripojenie zákazníckych displejov
  • iKelp Predajca podporuje zobrazenie zákazníckeho displeja na externom monitore – elegantné riešenie. Ako zákaznícky displej môžete použiť Váš starší LCD a v pozadí spúšťať reklamu

 


Neváhajte využiť efektívne riešenie inventúry pomocou databánk a čiarových kódov.

 

iKelp Predajca

Obchodný informačný systém, vďaka ktorému je Vaše podnikanie efektívne.