Pokladňa a Sklad
 

iKelp Predajca - Rozbory a štatistiky

iKelp – Stratégia na základe správnych informácií = Úspech

zakladne/rozboryRozbory a štatistiky

Každý stratég sa rozhoduje na základe informácií. Úspešný stratég sa rozhoduje na základe tých správnych.

 • Možnosť analýzy predaja a nákupu
 • Triedenie výsledkov podľa rôznych kritérií
 • Export údajov do Excelu
 • Hierarchické členenie
 • Výkaz alkoholu

Kľúčovým faktorom dobrej stratégie riadenia je prístup k správnym informáciám. Aplikácia iKelp Predajca poskytuje možnosť komplexnej analýzy aktuálneho stavu skladov a tiež štatistiky za požadované časové obdobie podľa rôzných kritérií. Výsledné výbery údajov je možné zobraziť v rôzných pohľadoch. Vzhľadom na vysokú variabilitu jednotlivých rozborov je tento modul rozdelený do dvoch častí:

 • Základné rozbory – Ich využívanie je veľmi jednoduché, slúžia primárne na analýzu nákupu a predaja podľa rôznych kritériírozsirene-rozbory
  • Sklady
  • Časové obdobie
  • Skupiny/Nadskupiny
  • Druhy pohybov
  • Užívatelia
  • Kontakty
  • Skladové karty
  • Kategórie a stromové kategórie
 • Rozšírené rozbory – Poskytujú komplexné štatistiky a funkcie:
  • Výkaz nákupu a predaja alkoholu
  • Exporty do Excelu
  • Hierarchické členenie

Určenie kritérií rozboru a výber údajov na ich základe je len prvým krokom k získaniu požadovanej informácie. Následne je možné zobraziť výsledné výbery podľa rôznych výstupov:

 • Zobrazenie pohybov
 • Pohybu po skupinách: detailne, sumárne
 • Prehľad príjmov a výdajov
 • Obratová súpiska/Kumulovaná obratová súpiska
 • Členenie podľa užívateľov, kategórií, alebo druhov pohybu

Oblasť rozborov a štatistík v aplikácii iKelp Predajca je veľmi komplexná. Získané informácie sú veľmi hodnotné a posúvajú vaše podnikanie k úspechu.


iKelp Predajca

Obchodný informačný systém, vďaka ktorému je Vaše podnikanie efektívne.