Pokladňa a Sklad
 

iKelp Predajca - Servis

iKelp – Mať veci pod kontrolou, znamená byť zodpovedný

odbytove-dokladyServis

 • Prehľadná evidencia zariadení
 • Automatické vyhľadávanie podľa výrobných čísel
 • Sledovanie stavu vybavenosti
 • Agenda externých servisných stredísk

Servisné strediská patria jednoznačne k tým náročnejším prevádzkam. Každý deň zdolávajú rôzne technické problémy, zabezpečujú opravu zariadení a riešia reklamácie. Pri väčšom počte zariadení nastáva neprehľadnosť v rozpracovaných zákazkách. Modul Servis je ideálnym riešením pre takéto prevádzky. Zároveň je vhodný aj pre obchodné spoločnosti, ktoré prijímajú zariadenia do opravy, ale tieto sami neopravujú. Prehľadná agenda externých servisných stredísk zabezpečí poriadok v rozpracovaných opravách.

zariadenia-v-opraveModul Servis pozostáva z dvoch základných agiend, ktoré dopĺňajú aplikáciu iKelp Predajca o nové funkcie:

 • Evidencia zariadení: Prehľadným spôsobom eviduje všetky zariadenia, ktoré boli prijaté na servis. Ak sa dané zariadenie dostane znovu na servis, program ho automaticky rozpozná a doplní informácie: názov, model, výrobca a to na základe výrobného čísla. Takouto formou je možné sledovať „celý život zariadenia“
 • Servisné opravy: Pri prijímaní zariadenia na servis vzniká servisná oprava, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie:
  • Výrobné číslo zariadenia, názov, model výrobcu a dátum predaja
  • Stručný popis zariadenia
  • Prevzaté príslušenstvo (kábel, adaptér, ...)
  • Prijaté potvrdenia (nákupný doklad, záručný list, ...)
  • Závada udaná zákazníkom a stav pri preberaní
  • Typ opravy v závislosti od urgentnosti
  • Druh opravy: mimozáručná, záručná, predprevádzková, reklamácia
  • Maximálna cena opravy, ktorú zákazník akceptuje
  • Kontaktné údaje
  • Kategória, externý servis, poznámky a iné

Ste nespokojní s Vaším existujúcim systémom?

Neváhajte nás kontaktovať. Vieme importovať údaje zo skladových, obchodných a ekonomických systémov používaných na slovenskom trhu.

iKelp Predajca

Obchodný informačný systém, vďaka ktorému je Vaše podnikanie efektívne.